Kosmiczna przygoda | Szkoła Podstawowa im. Księdza Jana Twardowskiego w Lubstowie

Założenia projektu

Projekt „Kosmiczna przygoda” realizowany był z uczniami klasy 2 i 3. Przygotowane zadania miały na celu zainteresowanie uczniów wiedzą z astronomii oraz podniesienie kompetencji w zakresie wykorzystania narzędzi TIK. Prowadzone obserwacje i działania przybliżyły uczniom podstawowe informacje o przestrzeni kosmicznej. Poznali planety Układu Słonecznego i wzmocnili umiejętności samodzielnego oraz krytycznego myślenia. Zajęcia projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020” – Uczniowskie Laboratoria Informatyczne realizowane były metodą projektu, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi dydaktycznych oraz technologii TIK. Uczniowskie Laboratoria Informatyczne to zajęcia ukierunkowane na rozwój myślenia krytycznego i kompetencji cyfrowych. Nasi uczniowie zdobywali wiedzę i umiejętności z zakresu programowania i robotyki. Udział w projekcie zaoferował uczniom cały wachlarz interesujących zajęć edukacyjnych, pozwolił w znacznej mierze rozwinąć ich kompetencje cyfrowe, zapewnić najwyższy standard wyposażenia szkoły w nowoczesne środki dydaktyczne.

Cele projektu:

– nabycie podstawowej wiedzy o Układzie Słonecznym;
– budowanie makiety Układu Słonecznego;
– praca w grupie;
– zainteresowanie uczniów wiedzą z zakresu astronomii;
– wykorzystanie narzędzi TIK;
– kształtowanie postawy badawczej, zainteresowanie światem nowoczesnych badań i technologii;
– praca z pomocami dydaktycznymi otrzymanymi w ramach projektu;
– doskonalenie umiejętności selekcji ważnych informacji;
– poszerzenie zainteresowań i wyobraźni twórczej ucznia;

Metody pracy: słowne, oglądowe, problemowe, działalności praktycznej.

Realizacja projektu

Przygoda z projektem Cyfrowej Szkoły rozpoczęła się w listopadzie. Na początku zebraliśmy grupę 16 chętnych uczniów z klas 2 i 3, którzy podjęli się udziału w „Kosmicznej przygodzie”. Po pierwszych formalnościach dotyczących Uczniowskich Laboratoriów Informatycznych dzieci rozpoczęły zajęcia. W czasie trwania projektu otrzymywaliśmy wiele ciekawych pomocy dydaktycznych:

Na początku uczniowie stworzyli kontrakt, który opisywał zasady panujące na zajęciach. Poznali tematykę i cel projektu. Uczestnicy projektu zdobywali wiedzę z zakresu wielu zagadnień: zaznajomili się z Układem Słonecznym, uświadomili sobie rolę Słońca, Księżyca oraz gwiazd. Podprojekt Uczniowskie Laboratoria Informatyczne okazał się wspaniałą wyprawą w cyberprzestrzeń, ze wskazaniem na edukację informatyczną. Tematyka zajęć projektowych dotyczyła przede wszystkim bezpieczeństwa w sieci, kodowania, zasad programowania, poznawania zasobów internetowych, opracowywanie i prezentowanie danych, tworzenie multimediów, poznanie programów i aplikacji wspierających zrozumienie współczesnych technologii, opracowania materiałów, potrzebnych do stworzenia filmu kończącego projekt.

Uczniowie w czasie zajęć pracowali w grupach i wykonywali zadania projektowe. Tematyka zajęć to:

1. Zapisanie kontraktu grupy. Zapoznanie się z uczniami

Przygotowanie plakatu z kontraktem. Rozmawianie o tym jak skutecznie działać w zespole. Integracja grupy. Poznanie celu naszego projektu. Przedstawienie informacji o kosmosie. Zapoznanie z otrzymanymi pomocami.

2. Kosmiczna zabawa

Uczniowie dzieleni są na 4 grupy. Każda z grup będzie poszukiwała odpowiedzi na inne pytanie, a następnie prezentowała odpowiedzi kolegom i koleżankom. Praca z robotem Photonem, ozobotami, zestawem klocków Lego. Nadanie robotowi imienia – konkurs.

3. Poznajemy kosmiczny świat – praca w grupach.

Wykonywanie zadań w grupach projektowych. Wspólnie z uczniami przygotowanie harmonogramu pracy poszczególnych grup. Zapoznanie się z kolejnymi pomocami – kostką MergeCube. Zainstalowanie aplikacji potrzebnych do pracy z klockami Lego i robotem Photonem.

4. Raz, dwa, trzy na tablecie gramy my.

Wykorzystanie aplikacji mobilnych i smartfona do nauki. Praca w grupach wyszukiwanie informacji o Układzie Słonecznym. Monitorowanie i wspieranie prac zespołów projektowych oraz udzielanie konsultacji.

5. Przez wody, lądy i cały świat, czyli o sieci, w którą wpadła kula ziemska.

Dane w Internecie. Komunikacja online.

6. Mroczna twarz Internetu – rozmowa o zagrożeniach w cyberprzestrzeni.

Zagrożenia wynikające z korzystania z sieci. Bezpieczne korzystanie z Internetu.

7. Tworzę – koduję – animuję.

Programowanie. Myślenie komputacyjne. Planowanie pracy.

8. Niezwykłe przygody Ozobota.

 Myślenie komputacyjne. Programowanie minirobota.

9. Rysikiem fiku-miku i obrazek powstał w mig.

Obsługa tabletów piórkowych i programów do podstawowej edycji graficznej. Projektowanie.

10. Zróbmy sobie LEGOpsa!

Myślenie komputacyjne. Programowanie robotów LEGO. Zapisywanie wyników pracy.

11. Palcem po wirtualnej mapie.

Aplikacje mobilne – tworzenie własnych map, planowanie trasy przejazdu, wprowadzanie danych na mapy na makiecie Układu Słonecznego.

12. Kosmiczny plan działania

Praca w grupach. Tworzenie opisu poszczególnych planet. Napisanie scenariusza działań filmowych. Zaprojektowanie prezentacji.

13. Jesteśmy kosmicznymi twórcami.

Przygotowania makiety Układu Słonecznego.

14. Układ Słoneczny w naszej szkole.

Prace nad makietą Układu Słonecznego.

15. Photon Felek i jego kosmiczna przygoda.

Przygotowanie kosmicznych przygód robota Felka i jego przyjaciół ozobotów.

16. Dla szkolnej telewizji mówiła Zosia Kowalska.

Tworzenie relacji wideo. Opracowanie informacji. Nagranie. Montaż wideo.

17. Podsumowanie projektu – prezentacja pracy uczniów.

Zakończenie projektu

Uczniowie wykonali makietę – plakat Układu Słonecznego, nagrali film i prezentowali wszystkie umiejętności, które zdobyli w pracy z robotem Photonem, ozobotami, tabletami piórkowymi, kostką MergeCube, klockami Lego, tabletami. Dużo emocji wzbudziło wybieranie imienia dla robota. Jednogłośnie zwyciężył Felek, który został przyjacielem dzieci. Efektem pracy uczniów są filmy przedstawiające „Kosmiczną przygodę robota Felka”. Ciekawym podsumowaniem były również krótkie filmiki z wypowiedziami uczniów. Zajęcia spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem dzieci. Chętnie uczestniczyły w zajęciach. Projekt pozwolił uczniom wzbogacić wiedzę na temat Układu Słonecznego, astronomii. Dzieci nauczyły się instalować potrzebne aplikacje, kodować, nagrywać i montować filmy. Potrafiły współpracować w grupie. Zajęcia odbywały się również w formie zdalnej. Tematyka zajęć dotyczyła wtedy kodowania i poznawania różnych stron internetowych. Do wszystkich działań były wykorzystywane narzędzia TIK. Dokonania grupy projektowej zostały zaprezentowane na forum szkoły. Prace uczniów można znaleźć na szkolnym Facebooku i na stronie szkoły. Udział w projekcie spotkał się z dużmy entuzjazmem dzieci, rodziców i całej społeczności szkolnej. 

Multimedia 

Zachęcamy również do zapoznania się z prezentacjami, które przedstawiają realizację projektu:

kliknij Działania projektowe uczniów

kliknij Kosmiczna przygoda robota Felka

A tak projekt wspominają uczniowie…

kliknji Nasze wrażenia

kliknji Nasze wrażenia

kliknij Nasze wrażenia

kliknji Nasze wrażenia

klknji Nasze wrażenie

kliknji Nasze wrażenia

kliknji Nasze wrażenia

klknij Roboty

Fotorelacja z naszych działań

257446386_476626080341195_3056972005055046887_n.jpg257823390_998317070751952_5343606881911496305_n.jpg257450245_275107637885541_87848146855283620_n.jpg257460276_624322462260582_7114451356517135212_n.jpg257596542_2971906333074023_7337541158201798630_n.jpg280181387_408399244625842_6509547990779914829_n.jpg257410506_1024029995115442_8487478844037839578_n.jpg280166144_532957708547111_8607206580178252511_n.jpg257248846_441499307396705_1750337739484396886_n.jpg257823390_998317070751952_5343606881911496305_n.jpg257410553_582988072924753_8516678911695421758_n.jpg257471499_1608107736189095_715297950473024442_n.jpg257569398_949204735951572_9037134316416484905_n.jpg257450274_476031667159612_3115439985812993162_n.jpg257524730_571062364181194_7039493582393156998_n.jpg257460369_3158820837685914_5023012734384602929_n.jpg257248846_441499307396705_1750337739484396886_n.jpg261611045_631044291584094_1359498390045959710_n.jpg261584646_1686746534865667_6290981102707532110_n.jpg257640383_1796655967192499_441791311849696691_n.jpg261611045_631044291584094_1359498390045959710_n.jpg261565719_1785146935005959_3492473770271252509_n.jpg262163913_942449623022933_6641450858273970316_n.jpg261666294_703873814319862_2551293527886056443_n.jpg261643807_618658792664721_3486263213247822018_n.jpg261651880_1266909933823242_1895342764216464488_n.jpg261772570_308279171081702_6884278449424453501_n.jpg262172625_1094678334661399_5526006027655216319_n.jpg262163226_441509924169788_8090108470363657170_n.jpg1e.jpeg257916727_1595100747531543_5541855800704257728_n.jpg261816422_612025656666274_3641806148618312015_n.jpg261929369_629797218455082_7640394416520758648_n.jpg4c.jpeg261958394_1163281350746432_2405756620893877890_n.jpg261960810_267010995489291_1537966349678098107_n.jpg2b.jpeg262892366_865299847492064_8282971929246495659_n.jpg8c.jpeg4c.jpeg7c.jpeg2a.jpeg3a.jpeg5c.jpeg3c.jpeg11c.jpeg1b.jpeg13c.jpeg9c.jpeg

Na koniec muzyczne podsumowanie projektu:)

Zespół projektowy
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Księdza Jana Twardowskiego w Lubstowie
Nauczyciel – opiekun grupy projektowej: Katarzyna Zielke
Uczniowie – członkowie zespołu projektowego:

Grupa 1
Kinga Dylewicz kl. 2
Adam Nawrocki kl. 2
Julia Nawrot kl. 2
 Kornelia Tulisz kl. 2

Grupa 2
Monika Gorzelińska kl. 3
Amelia Olszewska kl.3
Marcelina Rożewska kl.3
Maja Wiśniewska kl.3

Grupa 3
Zuzanna Gałdyn kl.3
Jakub Grabowski kl.3
Oliwia Gralak kl.3
Aleksander Jaśkowski kl. 3

Grupa 4
Martyna Bączkowska kl.3
Marika Jaśkowiak kl.3
Martyna Łukasiewicz kl. 3
Julia Pomernacka kl.3