Krystyna Dąbrowska

16 kwietnia 1934 r.ur.
28 listopada 2018 r.zm.
 
 

Krystyna Dąbrowska

(!) Np.: „Stefan Banach”
Lata życia:
data narodzin:

16 kwietnia 1934 r.

data śmierci:

28 listopada 2018 r.

Słowa kluczowe:
  • nauczycielka
  • dyrektorka
  • Lisków
  • Technikum Rachunkowości Rolnej
(!) Wpisz słowa kluczowe np. Powstaniec wielkopolski, organicznik, nauczyciel, minister, społecznik
Zdjęcie (cover) bohatera/bohaterki:
k_dabrowska.jpg
(!) zmień zdjęcie podmieniając widniejącą powyżej zaślepkę
Życiorys:

krystyna_dabrowska_portret.jpg

Urodziła się   16 kwietnia 1934 r. w  Boleścicach w województwie  świętokrzyskim, córka Stanisławy i Stanisława Łuszczów. Ojciec był kolejarzem, a matka zajmowała się gospodarstwem domowym. Wspólnie prowadzili też małe gospodarstwo rolne.

Była żoną Edwarda Dąbrowskiego – nauczyciela i kierownika warsztatów w „Budowlance” w Liskowie oraz matką dwóch synów: Jerzego ur. w 1957 r. oraz Sławomira ur. 1963 r.

W 1948 r. ukończyła Szkołę Podstawową w Pile. Ukończyła Technikum Gastronomiczne w Pile – w 1953 r. uzyskała tytuł technolog żywienia. 21 czerwca 1976 r. ukończyła Akademię Ekonomiczną w Poznaniu w zakresie  ekonomiki przemysłu, uzyskując tytuł magistra ekonomii. 2 kwietnia 1978 r. ukończyła Podyplomowe Studium Organizacji Zarządzania Oświatą dla Woj. Kierowniczej  Kadry Oświatowej w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w  Kaliszu, a 21 marca 1990 r. uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych i pedagogicznych na Wydziale Nauk Pedagogicznych  Wojskowej Akademii Politycznej w Warszawie.


Zdjęcie: Krystyna Dąbrowska.

Autor: G. Herman, 25.11.2020 r. Kronika Technikum Rachunkowości Rolnej w Liskowie, Archiwum Starostwa Powiatowego w Kaliszu. 

Najpierw pracowała w  Fabryce Żarówek „Polam” w Pile. Do Liskowa przybyła  7 września 1960 r. Od 1962 r. aż do 1992 r. kierowała szkołami rolniczymi w Liskowie: Dwuzimową Szkołą Rolniczo – Gospodarczą 1962 – 1964, Szkołą Rachunkowości Rolnej 1964 – 1969, Technikum Rachunkowości Rolnej 1969 – 1978, Zespołem Szkół Rolniczych 1978 – 1992. W 1992 r. przeszła na zasłużoną emeryturę.


Pani Krystyna Dąbrowska miała autorytet na najwyższym poziomie. Pod jej kierunkiem szkoła współpracowała z lokalną społecznością, władzami powiatowymi i wojewódzkimi, Państwowymi Gospodarstwami Rolniczymi oraz z ministerstwem rolnictwa. Do szkoły przyjeżdżały wycieczki nie tylko z Polski, ale także z sąsiednich krajów. 

kronika_trr_art_z_gazety_nadanie_imienia_szkole_1979r.jpg

Na zdjęciu artykuł z Ziemi Kaliskiej z dnia 19.05.179 r. z Kroniki Technikum Rachunkowości Rolnej

Autor zdjęcia: G. Herman 24.02.2021 r. Kronika Technikum Rachunkowości Rolnej, własność Archiwum Starostwa Powiatowego w Kaliszu.

W czasie pełnienia funkcji dyrektorki szkoły udało się nie tylko wybudować nowoczesny budynek , lecz także internat, strzelnicę, boisko oraz salę gimnastyczną. W planach była także budowa basenu. Szczególnie dbała o bazę dydaktyczną. Nauczyciele mieli wzorowo wyposażone pracownie, pełny dostęp do innowacji dydaktycznych.

kronika_trr_kdabrowska_odznaczona_krzyzem_zaslugi.jpg

Na zdjęciu K. Dąbrowska odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi 1979 r. 

Autor zdjęcia: G. Herman 24.02.2021 r. Kronika Technikum Rachunkowości Rolnej, własność Archiwum Starostwa Powiatowego w Kaliszu.

Tworzyła taką atmosferę w szkole, w której każdy pracownik wykonywał swoje zadania na najwyższym poziomie bez presji, lecz z poczucia odpowiedzialności za ucznia.
Pani Krystyna Dąbrowska powtarzała często, że dobry nauczyciel potrafi nauczyć każdego ucznia. 

kronika_trr_artykul_sztandar_mlodych_tekst.jpg

Zdjęcie artykułu z gazety z Kroniki Technikum Rachunkowości Rolnej w Liskowie na temat szkoły.

Autor zdjęcia: G. Herman, 25.11.2020 r. Kronika Technikum Rachunkowości Rolnej w Liskowie, Archiwum Starostwa Powiatowego w Kaliszu.

Dzięki staraniom dyrektorki chętni nauczyciele mieli możliwość wyjazdów szkoleniowych za granicę. 

Pani Krystyna Dąbrowska dbała o to, aby szkoła tętniła życiem, odbywały się tam liczne konkursy, zawody sportowe, zjazdy, wykłady, organizowano wycieczki, obozy wypoczynkowe, wyjazdy, wspaniałe uroczystości szkolne. Uczniowie osiągali wysokie wyniki w nauce i często byli laureatami konkursów. Wiele czasu i sił poświęcała na wyjazdy związane ze sprawami najpierw budowy, a potem prowadzenia szkoły.

Była bardzo przyjazna uczniom. Za jej namową kilku absolwentów studiowało na uczelni wojskowej. W czasie pracy zawodowej, a także już jako emerytowana nauczycielka, utrzymywała regularne kontakty z absolwentami szkoły.

Zawsze niezwykle elegancka, punktualna, pomocna zarówno w sprawach zawodowych, jak i prywatnych.

kronika_trr_k_dabrowska_z_uczennicami_ok_1970r.jpg

Na zdjęciu p. K. Dąbrowska z uczennicami.

Autor zdjęcia: G. Herman, 25.11.2020 r. Kronika Technikum Rachunkowości Rolnej w Liskowie, Archiwum Starostwa Powiatowego w Kaliszu.

Od 1995 r. pracowała aktywnie na rzecz Towarzystwa Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Liskowie, pełniąc przez wiele lat funkcję członka zarządu. Organizowała wyjazdy rehabilitacyjne, pomagała rodzinom członków towarzystwa w przygotowaniu dokumentów do różnych instytucji, pozyskiwaniu środków finansowych.

Pogrzeb odbył się 1 grudnia 2018r. w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Liskowie, a ciało spoczywa na liskowskim cmentarzu.

Nagrody, odznaczenia, dyplomy uznania:

– Srebrny Krzyż Zasługi 1973 r. ,
– Złota Odznaka Związku Nauczycielstwa Polskiego 1977 r. ,
– Złoty Krzyż Zasługi 1982 r. ,
– Medal Komisji Edukacji Narodowej 1988 r.,
– Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 1990 r.,
– Medal Towarzystwa Inicjatyw Wiejskich im. Księdza Wacława Blizińskiego 1997 r.
– finalistka konkursu „Lady D”  (Dama Niepełnosprawna) za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 2015 r.

Odznaczenia Krystyny Dąbrowskiej

 

(!) Sugerowany porządek życiorysu: Pochodzenie / Rodzina / Edukacja / Kariera / Działalność polityczna / Działalność społeczna / Działalność ekonomiczna / Rzecz lokalnej społeczności
Bibliografia i Netografia (odnośniki):
(!) skopiuj i wklej elementy powyżej by dodać więcej odnośników
Podprojekt:

III EDYCJA CYFROWEJ DZIECIĘCEJ ENCYKLOPEDII WIELKOPOLSKI „Dzieje Wielkopolanek”.

Szkoła:

Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Liskowie, ul. ks. W. Blizińskiego 44a, 62 – 850 Lisków

(!) kliknij dwukrotnie w element by zmienić dane kontaktowe.
Autorzy:
 

 Natalia Chachuła, Agata Helman, Nina Herman, Nikodem Herman, Jak Hulak, Zofia Jasińska, Natalia Kaźmierczak, Eliza Kierzkowska, Zofia Kraus, Julia Lewandowska, Julia Sobczyk, Maja Sroczyńska. Opiekun grupy: Gracjana Herman.

(!) kliknij dwukrotnie by zmienić nazwę grupy projektowej.