Miejsce jako przestrzeń sztuki. Refleksje artysty – wykład prof. Anny Marii Kramm

Wykład prof. Anny Kramm
na kanale YouTube
31 marca 2021 r. o godzinie 12.00

Miejsce jako przestrzeń sztuki. Refleksje artysty

Celem wykładu i prezentacji jest wskazanie różnorodności źródeł dla twórczych inspiracji, które inicjują rozwój artystyczny. Wykład przybliży ideę twórczości w „miejscu” i przedstawi konkretne obiekty – zrealizowane projekty artystyczne. Dostrzec w nich będzie można jak jednoznacznie formę dzieła określa przestrzeń i materia miejsca. Prezentacja skieruje uwagę ku refleksji, że sztuka jest jedną z tych dyscyplin wiedzy i nauki, która dba o kształt etyczny i estetyczny kontekst codzienności.

Dostęp do wykładu na kanale YouTube znajduje się pod linkiem:

Transmisja wykładu w środę 31 marca 2021 roku o godzinie 12.00

Serdecznie zapraszamy!

prof. Anna Maria Kramm

urodzona w 1969 r. malarka i rysowniczka. Dyplom z wyróżnieniem wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych w dyscyplinie artystycznej malarstwo uzyskała w 1996 roku. Obecnie na Wydziale Malarstwa macierzystej uczelni prowadzi dyplomującą pracownię kierunkową. Zarówno w pracy na uczelni jak i w działalności artystycznej widoczne jest dążenie i realizacja wyznaczanych celów. Założenie to od ponad trzydziestu lat reprezentują: krajowe i zagraniczne wystawy indywidualne (48), udział w wystawach zbiorowych (97) oraz realizacja wystaw kuratorskich (49). Częścią dorobku artystycznego wykładowczyni są: sympozja sztuki, twórcze spotkania – takie jak plenery i warsztaty – oraz najistotniejsze w twórczości artystki międzynarodowe interdyscyplinarne projekty twórcze: My Space, Expositur, Ice Camp, Stone House. Anna Maria Kramm jest autorką trzech artystycznych monografii: Shape of Space, To ja Anna Maria oraz Shape of living.

prof. Anna Maria Kramm w swojej pracowni