O informatyce bez komputera i z komputerem | Szkoła Podstawowa nr 48 w Poznaniu

Założenia projektu

——————————————-

Celem projektu było ukazanie uczniom: – jak się uczyć o komputerach bez komputerów – poprzez zabawę pokazać podstawowe koncepcje związane z działaniem urządzeń komputerowych bez wykorzystania komputera – jak programować i rozwiązywać problemy z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych – podstaw matematycznych informatyki Efektem projektu będzie: – twórcze zaangażowanie w komunikację i pracę w grupie – rozwiązywanie problemów i inne czynności umysłowe

Realizacja

—————————————-

Zakończyliśmy II etap podprojektu „Uczniowskie Laboratoria Komputerowe”! Miał on na celu wykonanie wcześniej zaplanowanych działań uczniów pod okiem nauczyciela. Zadaniem nauczyciela było motywowanie uczniów do pracy w projekcie, wprowadzanie ich w świat technologii informacyjnej oraz rozbudzenie w uczniach kreatywności, motywacji i chęci samokształcenia się. Nauczyciel obserwował i oceniał postępy uczniów. Dodatkowym zadaniem grupy projektowej było promowanie projektu na forum szkoły i poza nią.

Pierwsze zajęcia z uczniami polegały na poznaniu się i wspólnej integracji.W przypadku pracy w grupach niezmiernie ważny jest wzajemny kontakt członków zespołów i na tym skupiliśmy się na starcie. Ze względu na fakt, że zajęcia odbywały się w formie zdalnej, projekt musiał zostać nieco zmodyfikowany i dostosowany do aktualnych warunków. Po integracji i omówieniu projektu uczniowie zostali podzieleni na zespoły 4-5 osobowe. Nasz pierwszy temat zajęć brzmiał „Nasza szkolna cybergazeta”. Celem tych kilku godzin zajęć było tworzenie szkolnej gazetki online, redagowanie, pisanie tekstów, opracowanie graficzne, promocja. Temat świetnie się sprawdził w realizacji podczas nauki zdalnej. Uczyliśmy się pracy w grupie. Zadaniem każdego z zespołów było stworzenie 2-4 stronnicowej gazetki. Podczas planowania swojej pracy, uczniowie wybrali temat gazetki i uzgodnili główną tematykę artykułów. Uczniowie obejrzeli film dotyczący tworzenia gazetek szkolnych. Nauczyciel wprowadził uczniów w świat pisania artykułów. Dzieci przeprowadziły wywiady, zrobiły zdjęcia i przygotowały materiały niezbędne do stworzenia gazetki szkolnej.

Uczniowie wspólnie zaczęli pisać artykuły i selekcjonować informacje. Następnie, ze względu na fakt, że zajęcia odbywały się zdalnie, uczniowie z pomocą nauczyciela zainstalowali program GIMP na swoich urządzeniach na podstawie stworzonej przez nauczyciela instrukcji:

Podstawy tego programu uczniowie poznali pod kierunkiem nauczyciela, który wskazał im jego zalety i narzędzia, które okazały się cenne przy obróbce grafiki zamieszczanej w gazetce. Jednym z dodatkowych ćwiczeń pomagających zgłębić tajniki GIMPa było stworzenie pisanki 3D. Oto przykładowe efekty:

 

jajko.pngpisanka_1.pngpisanka_2.png

Kolejnym narzędziem, które poznali, było narzędzie informatyczne CANVA, służące do tworzenia projektów graficznych. Właśnie ten program został w późniejszym etapie wykorzystany do stworzenia gazetki szkolnej. Narzędzie to bardzo przypadło do gustu uczniom. Rozpoczęli pracę nad swoimi gazetkami. Przez kolejne zajęcia nauczyciel nadzorował pracę uczniów, służąc pomocą i radą. Uczniowie skracali albo wydłużali teksty, formatowali i przerabiali zdjęcia. Grupy zawarły w swoich gazetkach wywiady przeprowadzone również zdalnie z nauczycielami, łamigłówki, artykuły prasowe, zdjęcia. Dodatkowo nauczyli się tworzyć krzyżówki w programie Word pakietu Microsoft Office.

microsoftteams_image_7.pngmicrosoftteams_image_11.png

Uczniowie prezentowali swoje gazetki na forum całej grupy projektowej. Gazetki wykonane przez uczniów zawisły również w szkole, gdzie skupiły uwagę najmłodszych uczniów a także nauczycieli. Dodatkowo gazetki zostały opublikowane na stronie szkoły, by ich twórcy mogli podzielić się swoją pracą z szerszym gronem odbiorców. Jednym z celów tworzenia gazetki było wyposażenie uczniów w bardziej zaawansowane możliwości obsługi programów takich jak GIMP, Word, Canva, co jak najbardziej się udało. Dodatkowo temat ten wprowadził uczniów w zasady efektywnej pracy w grupie oraz wzmocnił umiejętność autoprezentacji.

Druga część zajęć została poświęcona na nowy podział na grupy. Nowe grupy zostały stworzone po to, by jeszcze bardziej zintegrować ze sobą grupę projektową. Naszym kolejnym zadaniem było stworzenie filmu. W tej części zajęć uczniowie zaczęli projektować swój film. Wspólnie wybrali temat pracy i rozrysowali klatka po klatce cały film. Zadaniem nauczyciela było zapoznanie dzieci z programem do edycji i montażu filmów. Uczniowie wykorzystywali do pracy aplikację Zdjęcia w systemie Windows 10. Wspólnie nauczyli się korzystać z tego narzędzia. W ostatniej części zajęć obejrzeliśmy przykładowe filmy stworzone w programach do edycji filmu i podyskutowaliśmy o montażu filmów, szukając rad i wskazówek, które uczniowie powinni uwzględnić przy własnej obróbce materiału. Zajęcia odbywały się on-line, dlatego dzieci pracowały na udostępnionych ekranach, wspólnie dyskutując nad montażem filmu. Całe zajęcia pracowali z wykorzystaniem aplikacji Zdjęcia. Pod koniec zajęć zostali zapoznani z możliwością przechowywania plików w „chmurze”, tworząc jednocześnie dysk google dla grupy, gdzie przesłali swoje dokumenty. Zostali poinformowani o istocie praw autorskich oraz możliwości korzystania z wolnych licencji. Nauczyciel poinformował również uczniów o dostępach do bezpłatnych zasobów sieci. Uczniowie zostali zapoznani z programem Audiacity, który został wykorzystany przez uczniów do przygotowania ścieżki dźwiękowej. Każda z grup przedstawiła swoje projekty. Filmy dotyczyły pasji uczniów, zwierząt a nawet instruktaży rysunku. Uczniowie byli dumni ze swoich prac i zaznaczyli, że umiejętność montowania filmów przyda im się w przyszłości.

Zajęcia poświęcone montażowi filmu pozwoliły uczniom nauczyć się przygotowywać scenariusz, rejestrować zdjęcia, poddawać je obróbce, montować wszystko w spójną całość. Uczniowie wypożyczyli już tablety dostarczone do szkoły w ramach projektu, dlatego każdy z członków grupy miał takie same możliwości pracy zdalnej, co bardzo ułatwiło realizację projektu. Zajęcia były prowadzone metodą projektową, co wzmocniło umiejętność pracy w grupie. Uczniowie poznali nowe, szeroko i często wykorzystywane programy: GIMP, AUDACITY. Filmy zostały umieszczone na stronie szkoły oraz były odtwarzane na szkolnym telewizorze umieszczonym w korytarzu szkolnym.

Prace te nie wliczają się do projektu końcowego, jednakże wymagały one użycia programów niezbędnych do realizacji ostatecznej pracy. Tematyka zajęć objęła m.in.: bezpieczeństwo w sieci, zasoby internetowe, gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie i prezentowanie danych, tworzenie i edycje multimediów, technologie, programy i aplikacje wspierające uczącego się w zdobywaniu umiejętności i podnoszenia kompetencji. Został podniesiony poziom wiedzy uczniów zainspirowanych poszerzaniem swoim kompetencji z zakresu technologii informacyjnej.

Multimedia

 

 

—————————————-

Zespół projektowy

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 48 w Poznaniu
Nauczyciel – opiekun grupy projektowej: Angelika Nowak
Uczniowie – członkowie zespołu projektowego:

Kacper Aleksandrowicz
Dawid Bekas
Tymon Bronowski
Yehor Hiliuk
Stanisław Jęczkowski
Marcel Kierzenka
Jadwiga Kończak
Aleksandra Ławniczak
Martyna Malikowska
Julia Marciniak
Greta Mazana
Vanessa Michalczyk
Maria Mroczkiewicz
Mikołaj Natonik
Stanisław Resztak
Oliwia Skrzypińska
Ignacy Stróżyk
Maciej Stróżyk
Yelyzaveta Tsytsyrkovska
Liwia Wieczorek
Zuzanna Woźniak
Amelia Zwierżdżyńska
Jakub Łukomski