Od kodowania do filmowania

Założenia projektu

——————————————-

Celem projektu był rozwój umiejętności w zakresie nauki kodowania, tworzenia quizów i filmów

Realizacja

—————————————-

Cealizacja projektu rozpoczęła się w roku szkolnym 2019/2020. W projekcie wzięło udział 16 uczniów z klas VI-VIII szkoły podstawowej, którzy realizowali podprojekt edukacyjny – Uczniowskie Laboratoria Informatyczne. ULI był to cykl zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój myślenia krytycznego i kompetencji cyfrowych, podczas których uczniowie zdobywali wiedzę z zakresu programowania i robotyki.

1. Mój przyjaciel smartfon

Na pierwszych zajęciach projektu uczniowie dowiedzieli się jak korzystać ze smartfona jako narzędzia do uczenia się. Wykorzystywaliśmy następujące aplikacje:

2. Pracowaliśmy w zespołach!

Podzieliliśmy się na zespoły o podobnych zainteresowaniach przedmiotowych. Następnie przygotowywaliśmy własne aplikacje edukacyjne z wykorzystaniem platformy Learningapps, Quizizz, Kahoot dbając o odpowiednią atrakcyjność grafiki oraz adekwatność treści do wybranej tematyki przedmiotowej. Kolejne spotkanie polegało na wymianie linków i testowanie aplikacji.

3. Surfowaliśmy legalnie po Internecie

4. Tworzyliśmy infografiki

5. Internet nasz świat realny!

Dyskusja na temat pozytywnych i negatywnych cech Internetu. Uczniowie zapisują formie „mapy myśli” jakie miejsce w ich życiu zajmuje Internet, ile czasu spędzają online w ciągu doby. Przypomnieliśmy sobie również czym jest netykieta oraz jakie są ograniczenia wiekowe w korzystaniu z serwisów internetowych.

6. Aktywność w sieci to nie tylko zabawa, gry czy docieranie do informacji, ale także przestrzeń komunikacji z ludźmi.

Uczniowie wyszukiwali w Internecie portale, serwisy i inne usługi cyfrowe związane z formą aktywności społecznej np.: komunikowanie się internautów interesowanych jednym tematem o wymiarze społecznym podpisywanie przez internautów petycji w popieranej przez nich sprawie zbiórka na cele społeczne głosowanie za konkretnym rozwiązaniem

7. Kto drogi prostuje, ten w domu nocuje.

Na tych zajęciach uczniowie zostali wprowadzeni w świat wyzwań XXI wieku, które dla nich w wieku dorosłym będą codziennością.  

8. Scottie Go! to niezła zabawa!

Proste? Na początku tak. Potem poziom złożoności rośnie, pojawiają się choćby pętle, czyli polecenia pozwalające skrócić program dzięki powtarzaniu pewnych jego fragmentów.

9. CYBERCITY-moje miasto XXI wieku.

Uczniowie podzieleni na grupy budowali modele instalacji w miniaturze symulującej działanie miejskiegio systemu, np.: model skrzyżowania z działającą sygnalizacją świetlną. Do tego zadania wykorzystywali zestaw BeCreo, składającego się z aplikacji informatycznej oraz rozbudowanego zestawu czujników.

10. Programujemy elektronikę XXI wieku.

Przy pomocy BeCreo uczniowie szukali rozwiązania na wykorzystanie zaprogramowanych systemów elektronicznych w codziennym życiu.

11. Jesteśmy Cyberbezpieczni.

Podczas zajęć uczniowie nabywali wiedzę o zagrożeniach swojego bezpieczeństwa wynikających
z korzystania Internetu i narzędzi cyfrowych oraz aktywności innych internautów. Tworzyli:

12. Nasza cybergazetka.

Kwalifikacja do udziału w projekcie “Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” umożliwiła przede wszystkim zaoferowanie naszym uczniom całego wachlarza ciekawych zajęć edukacyjnych oraz pozwoliła jeszcze bardziej rozwinąć ich kompetencje cyfrowe.

—————————————-

Zespół projektowy

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Chwaliszewie
Nauczyciel – opiekun grupy projektowej: Małgorzata Kaszkowiak
Uczniowie – członkowie zespołu projektowego:

 1. Mateusz Bielawny
 2. Tobiasz Błaszczyk
 3. Julia Ciepła
 4. Artur Gąbka
 5. Jagoda Gorońska
 6. Artur Janura
 7. Mikołaj Kokot
 8. Tomasz Kostka
 9. Jakub Mikołajczyk
 10. Jakub Młynarczyk
 11. Weronika Polak
 12. Agata Popielas
 13. Weronika Sobańska
 14. David Szwaja
 15. Zuzanna Szymanowska
 16. Maciej Zawodny