Pokój zagadek #2

Założenia projektu

——————————————-

Projekt realizowany był wspólnie  między dwoma szkołami. Grupa uczniów Szkoły Specjalnej, wykorzystując poznane wcześniej narzędzia, przygotowywała zadania dla uczniów ze Szkoły dla Dzieci Słabosłyszących i Niesłyszących i odwrotnie, Na zakończenie uczniowie przygotowali film w programie Windows Movie Maker.

Realizacja

—————————————-.

W realizacji projektu wzięły udział dwie grupy uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie: grupa I – uczniowie niesłyszący i słabosłyszący,  grupa II – uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz ze sprzężeniami (autyzm, niepełnosprawność ruchowa).
Aby zrealizować projekt uczniowie najpierw podczas zajęć poznawali sprzęt, narzędzia, aplikacje, roboty, zestawy, gry. Wyjechali również na wycieczkę do Poznania, aby poznać zasady zabawy w pokoju zagadek

Następnie przy pomocy nauczyciela przygotowywali zadania projektowe. 

Grupa I przygotowała zadania dla grupy II na zasadzie pokoju zagadek i odwrotnie. W sali powieszonych było 9 kodów QR, po zeskanowaniu których uczniowie otrzymywali konkretne zadania:

 1. Rozwiązanie wykreślanki utworzonej w aplikacji Learning Apps,
 2. Zaprogramowanie Photona, aby dotarł na wskazane miejsce, po drodze wydał dany dźwięk i zmienił kolor czułek,
 3. Rozwiązanie quizu korzystając z aplikacji Quizizz,
 4. Narysowanie drogi, aby Ozobot pojechał prosto i skręcił we wskazanym kierunku,
 5. Rozwiązanie quizu korzystając z aplikacji Kahoot,
 6. Ułożenie programu, który poprowadzi Scottiego do celu,
 7. Rozwiązanie testu korzystając z aplikacji Plickers,
 8. Zaprogramowanie korzystając z zestawu Be Creo i aplikacji na laptopie np. sygnalizacji świetlnej,
 9. Zaprogramowanie korzystając z Lego Wedo 2.0, aby np. żaba wykonała kilka kroków do przodu, kilka kroków do tyłu, a na końcu wydała dźwięk.
   

Po rozwiązaniu każdego zadania uczniowie otrzymywali informację, czy mają zamalować daną cyfrę czy nie na otrzymanym kodzie QR z pustymi polami. Po zamalowaniu wszystkich wskazanych cyfr i zeskanowaniu kodu, uzyskali kod do otwarcia kłódki, którą zamknięta była skrzynka ze słodyczami i napojami.
Projekt ten jest pomysłem na atrakcyjną lekcję dla nauczycieli różnych przedmiotów. W projekcie, w zabawie, brał udział cały zespół, jednak na lekcji nauczyciel może podzielić klasę na grupy i wówczas dochodzi jeszcze element rywalizacji – który zespół jako pierwszy otworzy skrzynkę i otrzyma nagrodę. Wykorzystanie tej metody na lekcji jest świetnym sposobem na utrwalenie materiału, jest dla uczniów atrakcyjne, uczy dobrej współpracy w grupie, zdrowej rywalizacji.
Nasi uczniowie mino swoich niepełnosprawności bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniami, wiele się nauczyli, doskonale się przy tym bawiąc, a wspólna realizacja projektu przyczyniła się do integracji uczniów. Pomimo epidemii koronawirusa wszystkie założone cele udało się zrealizować.

W projekcie wykorzystano większość otrzymanego sprzętu (laptopy, tablety, aparaty cyfrowe, LEGO Wedo 2.0, zestawy Be Creo, Photony, Ozoboty, Scottie GO!, Kostkę Merge Cube) oraz przedstawione podczas wrześniowego szkolenia narzędzia, aplikacje (Coggle, Quizizz, Kahoot, Plickers, generator kodów QR). 
Bardzo dziękujemy za otrzymany sprzęt, który dostarczył uczniom wiele radości, wzbogacił naszą placówkę i będzie służył podnoszeniu kompetencji ICT nauczycieli i uczniów w kolejnych latach.

Ze szczegółowym opisem projektu zawierającym: założenia, cele, metody, pomoce dydaktyczne, etapy realizacji: przygotowania do projektu, realizację projektu ze wszystkimi zadaniami, prezentację projektu, ewaluację projektu, zespoły biorące udział w projekcie można zapoznać się klikając na poniższy link:


Efekty opracowanego i przeprowadzonego projektu można obejrzeć w przygotowanej w Windows Movie Maker prezentacji zdjęć, filmów, muzyki, zamieszczonej w poniższym linku (plik należy pobrać, aby jakość była dobra):

Multimedia

Plik do pobrania z filmem zawierającym efekty prac uczniów: tutaj

zd20.jpg   zd20.jpg

zd22.jpg zd23.jpg

zd24.jpg

Film opisujący metodykę pracy w projekcie:

—————————————-

Zespół projektowy

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci Słabosłyszących i Niesłyszących z oddz. Gimnazjalnymi
Nauczyciel – opiekun grupy projektowej: Aniela Serwicka
Uczniowie – członkowie zespołu projektowego:

 1. Kacper Esner
 2. Marek Ratajczak
 3. Bartosz Lewandowski
 4. Adam Klabik
 5. Jakub  Skórski
 6. Jan Bateńczyk
 7. Patryk Ratajczak
 8. Wojciech Klabik
 9. Leszek Kościański
 10. Maksymilian Wojciechowski