wpb_set_post_views(get_the_ID());

Pomoc

Pracujesz nad biogramem swojego bohatera w zespole złożonym z nauczyciela i pięciu uczniów. Instrukcja pokazuje, w jaki sposób wykonać opis zawierający nie tylko sam tekst, ale też pozyskane z archiwów lub samodzielnie wykonane zdjęcia, nagrania, filmy lub dokumenty, a także dodatkowe informacje i odesłania do źródeł związanych z opisywanymi bohaterami. Opis życia wybranej postaci nazywamy […]

Pracujesz nad biogramem swojego bohatera w zespole złożonym z nauczyciela i pięciu uczniów. Instrukcja pokazuje, w jaki sposób wykonać opis zawierający nie tylko sam tekst, ale też pozyskane z archiwów lub samodzielnie wykonane zdjęcia, nagrania, filmy lub dokumenty, a także dodatkowe informacje i odesłania do źródeł związanych z opisywanymi bohaterami. Opis życia wybranej postaci nazywamy biogramem. Dla ułatwienia możesz postępować w kolejności kroków opisanych w tej instrukcji.
 1. Spis treści:
 2. Jak wrócić do narzędzia praca projektowej (ISPU).
 3. Jak rozpocząć edycję biogramu.
 4. Pierwsze czynności.
 5. Pamiętaj o zapisywaniu.
 6. Wpisywanie imienia i nazwiska bohatera.
 7. Określanie dziedzin działalności bohatera.
 8. Dodawanie głównego zdjęcia bohatera.
 9. Edycja tekstu.
 10. Dodawanie tekstu opisującego bohatera.
 11. Cofanie i przywracanie ostatniej zmiany.
 12. Oznaczanie tytułów rozdziałów i podrozdziałów.
 13. Dodawanie dodatkowych materiałów tekstowych i powiązań.
 14. Dodawanie cytatów.
 15. Dodawanie źródła.
 16. Dodawanie wydarzenia.
 17. Dodawanie definicji.
 18. Dodawanie multimediów.
 19. Dodawanie ilustracji (grafiki).
 20. Dodawanie nagrania dźwiękowego.
 21. Dodawanie filmu.
 22. Dodawanie dokumentu.
 23. Edycja powiązań.
 24. Usuwanie materiałów i dodatkowych informacji z biogramu.
 25. Usuwanie samego powiązania z tekstem.
 26. Tworzenie powiązania do wcześniej dodanego materiału.
 27. Identyfikowanie materiału powiązanego lub miejsca przywiązania materiału w tekście.
 28. Edycja materiału.
 29. Uwagi.

Jak wrócić do narzędzia praca projektowej (ISPU)

Do edytora biogramu dostałeś się przez portfolio projektu, nad którym wspólnie pracujecie. Jeżeli chcesz wrócić do narzędzia pracy projektowej, kliknij przycisk „Powrót do ISPU”.

Jak rozpocząć edycję biogramu

W górnej części ekranu widać tytuł projektu w ISPU, a obok informację o tym czy inny członek Twojego zespołu w tej samej chwili edytuje ten sam biogram. Kliknij śmiało i do dzieła! Jeżeli nie rozpoczniesz edycji, będziesz mógł wyłącznie przeglądać ostatnią zapisaną wersję Waszego biogramu. Na początku będzie to oczywiście zupełnie pusty biogram.

Pierwsze czynności

Pamiętaj o zapisywaniu

Zanim zaczniesz tworzyć biogram z całym zestawem powiązanych materiałów, zapamiętaj, że musisz swoją pracę zapisywać. Po dokonaniu zmian użyj koniecznie przycisku „Zapisz” na dole ekranu!

Wpisywanie imienia i nazwiska bohatera

Kliknij na białym polu widocznym zaraz pod tytułem projektu i wpisz lub wkopiuj imiona, nazwisko oraz tytuły bohatera jeżeli zwykle są używane łącznie z nazwiskiem.

Określanie dziedzin działalności bohatera

Obok imienia i nazwiska znajduje się zielona strzałka rozwijająca zestaw przycisków pozwalających zaznaczyć pasujące do życia naszego bohatera dziedziny działalności. Możesz wybrać kilka z nich. Jeżeli chcesz odznaczyć jakąś dziedzinę, po prostu kliknij w nią jeszcze raz.

Dodawanie głównego zdjęcia bohatera

Po kliknięciu w lewym górnym rogu ekranu będziesz mógł dodać wybrane wcześniej, najważniejsze zdjęcie identyfikujące bohatera. Pamiętaj, żeby poza wkopiowaniem pliku wpisać informacje na temat samego zdjęcia. Pola oznaczone czerwoną gwiazdką są obowiązkowe. Dopóki nie wypełnisz wszystkich wymaganych pól nie będziesz mógł skutecznie dodać zdjęcia do biogramu – przy próbie zapisu wszystkie braki zostaną oznaczone czerwonymi ramkami.

Edycja tekstu

Dodawanie tekstu opisującego bohatera

Tekst opisu bohatera zajmuje centralną cześć ekranu. Żeby rozpocząć edycję kliknij w dowolnym miejscu białego obszaru – pojawi się wtedy kursor tekstowy. Możesz pisać tekst bezpośrednio w tym polu, ale to nie jest najwygodniejsza metoda, lepiej przygotować go wcześniej w całości lub w pojedynczych rozdziałach w innym miejscu (np. w programie Word), a potem po prostu wkopiować go do edytora (użyj skrótu Ctrl+V) Uwaga! Wkopiowany tekst zostanie pozbawiony formatowania i wyróżnień, ale nie martw się – Wasz tekst nie będzie przez to nudny – właściwe wyróżnienia i oznaczenia pojawią się w wyniku dalszej pracy. Przeczytaj koniecznie opisy kolejnych czynności.

Cofanie i przywracanie ostatniej zmiany

Żółte ikony umieszczonej po lewej stronie paska narzędzi nad tekstem służą do cofania, przywracania ostatniej zmiany.

Oznaczanie tytułów rozdziałów i podrozdziałów

Grupa trzech żółtych ikon widocznych na pasku narzędziowym służy do zaznaczania tytułów rozdziałów i podrozdziałów oraz wracania do pisania zwykłego tekstu. Możesz wybrać dwie ścieżki: Uwaga! Wciśnięcie klawisza „Enter” na klawiaturze zawsze przywraca styl „zwykły tekst”

Dodawanie dodatkowych materiałów tekstowych i powiązań

Zielona grupa przycisków nad tekstem służy do dodawania i opisywania dodatkowych materiałów i informacji związanych z biogramem: Podobnie jak w wypadku zdjęcia, tu także można wybrać dwie ścieżki postępowania:
 1. Kliknąć ikonę, wypełnić opis na wyskakującym oknie i dodać powiązanie do całego biogramu – pojawi się ono jako prostokątny element na liście po lewej stronie ekranu.
 2. Jeżeli od razu wiesz do jakiego fragmentu w tekście przypiąć informację, zaznacz ten fragment, a potem kliknij właściwą ikonę. W tym wypadku dodany materiał również pojawi się jako prostokąt na liście, ale dodatkowo miejsce jego przypięcia w tekście zostanie oznaczone zielonym kolorem.

Dodawanie cytatów

Do dodawania cytatów służy pierwsza z zielonych ikon na belce narzędziowej. Zwróć uwagę, że na oknie dodawania cytatu możesz wybrać rodzaj cytatu „cytat główny” – ten cytat będzie w przyszłości prezentowany i wyróżniony jako motto Twojego bohatera. Wybierz je starannie i trafnie!

Dodawanie źródła

Do dodawania źródła służy druga z zielonej grupy ikon na belce narzędziowej. Możesz dodać źródła dwóch rodzajów:
 1. Źródła z linkiem do zasobów dostępnych w sieci
 2. Samo wskazanie źródła (np. publikacji) bez linku

Dodawanie wydarzenia

Do dodawania wydarzenia służy trzecia spośród zielonej grupy ikon na belce narzędziowej. Tu również możesz wybrać dwie ścieżki: zacząć od kliknięcia ikony lub od zaznaczenia w tekście. Zwróć uwagę na dwa szczególne rodzaje wydarzeń:
 1. Narodziny bohatera
 2. Śmierć bohatera
Bez ich utworzenia i opisania (drugie oczywiście tylko w wypadku osób zmarłych) biogram będzie niekompletny.

Dodawanie definicji

Ostatnia z zielonych ikon na pasku narzędziowym służy do dodawania definicji. Tu także możesz zacząć od zaznaczenia w tekście, albo od kliknięcia ikony. Tym razem twoja rola ogranicza się do wyboru typu definicji (osoba, miasto, inne) i wybrania właściwej definicji z listy. A co jeżeli nie znajdziesz potrzebnej definicji? Wybierz przycisk „Zamów definicję” i wypełnij odpowiedni formularz. Zamówiona definicja pojawi się niebawem na liście.

Dodawanie multimediów

Niebieskie ikony po prawej stronie belki narzędziowej służą do dodawania materiałów multimedialnych, zarówno tych przygotowanych przez nas samodzielnie jak i znalezionych w archiwach. W każdym przypadku postępujemy bardzo podobnie. Tak jak w wypadku pozostałych powiązań, możemy zacząć od zaznaczenia miejsca w tekście, albo od kliknięcia ikony. W pierwszym przypadku dodany materiał od będzie od razu powiązany ze wskazanym miejscem w tekście, w drugim będzie widoczny tylko na liście obok tekstu. Sposób dodawania jest taki sam jak w wypadku głównego zdjęcia bohatera:
 1. Przeciągnij lub wybierz plik z katalogu
 2. Wypełnij przynajmniej wszystkie wymagane pola (oznaczone czerwonymi gwiazdkami).
 3. Zatwierdź dodanie grafiki

Dodawanie ilustracji (grafiki)

Pierwsza z ikon służy do dodawania zdjęć, rysunków i innych materiałów graficznych w formatach jpg lub png. Postępuj zgodnie z instrukcją dla całej grupy ikon materiałów.

Dodawanie nagrania dźwiękowego

Druga z ikon służy do dodawania nagrań dźwiękowych w formacie mp3. Postępuj zgodnie z instrukcją dla całej grupy ikon materiałów.

Dodawanie filmu

Druga z ikon służy do dodawania nagrań dźwiękowych w formacie mp4 i mpg. Postępuj zgodnie z instrukcją dla całej grupy ikon materiałów.

Dodawanie dokumentu

Druga z ikon służy do dodawania dokumentów w formacie pdf. Postępuj zgodnie z instrukcją dla całej grupy ikon materiałów.

Edycja powiązań

Usuwanie materiałów i dodatkowych informacji z biogramu.

Żeby usunąć dodane wcześniej materiały i dodatkowe informacje, wybierz ikonę kosza na wybranym prostokącie na liście po lewej stronie. Uwaga! Jeżeli wcześniej zaznaczyłeś w tekście miejsce związane z materiałem, usuwając materiał powiązany stracisz tez jego powiązania z tekstem. Uwaga! Usuwając materiał tracisz też jego opis, który wpisałeś na oknie dialogowym.

Usuwanie samego powiązania z tekstem

Jeżeli chcesz zachować dodany materiał lub informację, ale chcesz usunąć miejsce jej przywiązania do tekstu, najedź na zaznaczenie w tekście – pojawi się znak „x” – klikając w ten znak usuniesz powiazanie z tekstem nie usuwając samego materiału, który zostanie na liście.

Tworzenie powiązania do wcześniej dodanego materiału

Zaznacz miejsce w tekście, W tedy na materiałach widocznych na lewej liście pojawią się ikonki spinacza. Kliknij w ikonkę spinacza na materiale, który chcesz powiązań z zaznaczonym fragmentem tekstu.

Identyfikowanie materiału powiązanego lub miejsca przywiązania materiału w tekście

Jeżeli klikniesz w pole materiału przypiętego wcześniej do tekstu, miejsce jego przypięcia w tekście podświetli się. Jeżeli klikniesz w miejsce przypięcia w tekście, prostokąt materiału na liście również się podświetli. To działa w obie strony!

Edycja materiału

Raz dodany materiał możesz modyfikować. Oznacza to, że możesz: Żeby to zrobić kliknij w miniaturę lub ikonę na prostokącie materiału. Pojawi się okno, na którym możesz wprowadzić zmiany.

Uwagi

Zapamięta! Musisz swoją pracę zapisywać. Po dokonaniu zmian użyj koniecznie przycisku „Zapisz” na dole ekranu!

Dodaj komentarz