Projekt Gry i zabawy logiczno – matematyczne

Założenia projektu

Projekt Gry i zabawy logiczno – matematyczne miał na celu rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, umiejętności programowania oraz popularyzacja tworzenia własnych gier planszowych. Podczas zajęć uczniowie w grupach będą wykonywać wymyślone przez siebie gry. Rozpoczną od wykonania swojej gry w programie Scratch. W grupach będą musieli wymyśleć temat swojej gry, który później spróbują przenieść do świata komputerowego. Kolejnym zadaniem będzie wykonanie własnej gry planszowej wraz z potrzebnymi do niej akcesoriami. Ostatnim etapem będzie zapoznanie z platformą Kahoot w której później stworzą własną grę.

Realizacja

W roku szkolnym 2021/2022 Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Myjomicach brała udział w projekcie ,,Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020” w podprojekcie Uczniowskie Laboratoria Informatyczne realizowanie przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Nazwa podprojektu ,,Gry i zabawy logiczno-matematyczne” została wspólnie ustalona na pierwszych zajęciach
w listopadzie. Opiekun grupy projektowej przedstawił zasady, jakie będą obowiązywać na zajęciach. Na zajęcia uczęszczało 20 dzieci,  chętni uczniowie z klasy IV i V.

Zajęcia w naszej szkole rozpoczęły się od  zabawy zestawem LEGO Education, a następnie przeszliśmy do Scottie Go. Później przyszedł czas na realizację zadań które postawiliśmy sobie rozpoczynając projekt. Wszystko rozpoczęło się od przypomnienia najważniejszych wiadomości w programie Scratch. Nauczyciel wyjaśnił jakie elementy powinien zawierać skrypt, uczniowie wykonali kilka ćwiczeń, aby utrwalić sobie przedstawione zagadnienia. Następnie nauczyciel wykonał przykładową grę aby uczniowie zrozumieli jak to ma wyglądać. Po nauce przyszedł czas na działanie. Uczniowie podzielili się na grupy, w których tworzyli wymyślone przez siebie gry. Podczas tworzenie gier uczniowie bardzo dobrze ze sobą współpracowali. Nauczyciel obserwował pracę uczniów i pomagał jak była tak potrzeba.

Po zakończeniu pracy w Scratch uczniowie musieli wykazać się kreatywnością ponieważ przeszliśmy do kolejnego etapu projektu, a mianowicie do wykonania własnoręcznie gier planszowych. Prace rozpoczęły się od podziału na grupy i wymyślenia tego, co będzie zawierać nasza gra planszowa. Prace zostały rozdzielone tak, aby każda osoba miała swoje zadanie do wykonania. Uczniowie stworzyli planszę, pionki oraz inne potrzebne akcesoria. Po wykonaniu wszystkich elementów gry, pozostała do napisania tylko instrukcja. Na zakończenie prace uczniów zostały zaprezentowane  pozostałym
i uwiecznione na zdjęciu.

Ostatni etap zaczęliśmy od wprowadzenia do platformy Kahoot. Przejrzeliśmy gotowe gry, a następnie zagraliśmy wybrane gry. Na kolejnych zajęciach opiekun grupy pokazał jak tworzymy własnego Kahoota oraz jak dzieci mogą założyć sobie własno konto. Uczniowie podzielili się na grupy, założyli jedno wspólne konto. Sami przetestowali sobie to, co wcześniej zostało pokazane. Na kartce zaprojektowali jak mniej więcej ma wyglądać gra. Krok po kroku stworzyli własne pytania i zapisali projekt. Później przyszedł czas na przetestowanie wykonanych gier. Uczniowie zagrali w Kahoot innych drużyn.

Projekt przyniósł spore korzyści dla szkoły. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę z technologii infomramcyjno – komunkacyjnych. Szkoła wzbogaciła się o nowe pomoce dydaktyczne oraz budowę nowej sieci Wi-Fi. Zaplanowane cele zostały zrealizowane.

Multimedia

Zespół projektowy

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Myjomicach
Nauczyciel – opiekun grupy projektowej: mgr Tomasz Stachowicz
Uczniowie – członkowie zespołu projektowego:
Wojciech Białek IV
Grzegorz Bąk IV
Piotr Chyliński IV
Lena Cierpik V
Gabriela Gania V
Jagoda Górecka IV
Adam Górecki V
Bianka Hadryś IV
Lena Hadryś IV
Wiktor Jeziorny IV
Aleksandra Junczak V  
Maria Klein IV
Zofia Krzywiźniak  V
Franciszek Kupczyk IV
Maciej Misiak V
Natalia Nowakowska IV
Monika Przybyl V
Miłosz Ptak IV
Zuzanna Rupniewska V
Oliwia Skrzypczyk IV
Patrycja Wróbel V