Przekazanie sprzętu w Zespole Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu

Kolejna szkoła, która została wyposażona w tablety i laptopy to Zespół Szkół Specjalnych nr 105 im. J. Tuwima w Poznaniu. Uroczystość odbyła się 18 października 2018 roku.

Uroczystość została zwieńczona występem artystycznym przygotowanym przez dzieci oraz wychowawców szkoły.

Sprzęt został przekazany przez Panią Dorotę Kinal – Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki UMWW, Panią Ewę Superczyńską – Dyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz Pana Piotra Waśko – Wicedyrektora ODN.

Relacja z wydarzenia na stronie Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu.