Renata Adamska

5 maja 1970 r.ur.
zm.
 
Imię i nazwisko bohatera/bohaterki:

Renata Adamska

(!) Np.: „Stefan Banach”
Lata życia:
data narodzin:

5 maja 1970

Słowa kluczowe:
 • Nauczycielka
 • Społecznik
 • Poetka
(!) Wpisz słowa kluczowe np. Powstaniec wielkopolski, organicznik, nauczyciel, minister, społecznik
Zdjęcie (cover) bohatera/bohaterki:
adamska_renata.jpg
(!) zmień zdjęcie podmieniając widniejącą powyżej zaślepkę
Życiorys:

Renata Adamska – ur. w Kępnie. Rodowita mieszkanka Trzcinicy. W latach 1978-1985 uczęszczała do Szkoły Podstawowej w swojej miejscowości. Będąc uczennicą tej szkoły, od klasy VI należała do chóru szkolnego i reprezentowała szkołę w konkursach piosenki. W 1985 r. rozpoczęła naukę w Kępińskim liceum gdzie również rozwijała się artystycznie na zajęciach koła teatralnego. Ukończyła powyższe liceum egzaminem maturalnym w maju 1989 roku. Od 30 lat pracuje w Szkole Podstawowej im Kard. St. Wyszyńskiego w Trzcinicy jako katechetka. Studiowała na wydziale teologii, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który ukończyła w 2003 r.

W 2006 r. ukończyła Studia Podyplomowe na kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Kolejne dokształcanie podjęła w latach 2014-2015, kiedy to ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie „Plastyka, Muzyka, Technika” również w WSNHiD w Poznaniu.

Od zawsze działa społecznie na terenie Powiatu Kępińskiego i poza nim promując w ten sposób dobre imię Trzcinicy, miejsca jej zamieszkania.

Poetka, dyrygent chóru, działaczka i animatorka kultury. W 2019 r. w województwie wielkopolskim,  została uhonorowana tytułem „Osobowość Roku w dziedzinie kultury”.

Swoje zamiłowanie do poezji datuje na lata młodzieńcze. Pisze właściwie od dziecka. Jej poezja trafia do nawet najprostszych ludzi, ponieważ pisze sercem i potrzebą chwili, zatrzymując w wierszach konkretne wydarzenia, myśli i uczucia.. Dotąd wydała trzy tomiki wierszy: „Ołówkowe szepty” (2015 r.), „…cicho, jeszcze ciszej…” (2018 r.), „Porozmawiajmy w ciszy” (2019 r.). W grudniu 2019 r., ukazała się również z goła inna pozycja literacka autorki: „Przyłóż ucho i słuchaj, a ziemia przemówi…” – jest to zbiór legend, podań i opowiadań traktujących o ziemi trzcinickiej i okolicach. Obecnie w przygotowaniu jest kolejna część tego projektu. Ponadto pracuje nad swoją pierwszą powieścią.

Poetka drukuje również w lokalnej prasie, a jej wiersze można znaleźć w dziesiątkach ogólnopolskich antologii literackich.

Od kilku lat jest wiceprzewodniczącą Kępińskiego Koła Literatów i pełniąc tę funkcję jednocześnie inicjatorką wielu wydarzeń kulturalnych na terenie Powiatu Kępińskiego. Dzięki jej działaniom, poezja trafia do coraz szerszego grona odbiorców.

Prowadzi comiesięczną audycję radiową „Słowo w kulturze”, podczas której przy współudziale innych członków Kępińskiego Koła Literatów, przesyła w radiową przestrzeń słuchacza tematykę z zakresu kultury słowa oraz jego wpływu na naszą codzienność. Audycja ta jest alternatywą dla dzisiejszego braku dbałości o kulturę słowa.

Renata Adamska jest również dyrygentką szkolnego chóru. Angażuje w ten sposób dzieci i młodzież do podejmowania trudu wyjścia z tłumu, zainwestowania wolnego czasu w siebie, kreatywności oraz inicjatyw społecznych . Chór pod jej opieką ma na swoim koncie cały szereg osiągnięć i to na szczeblu województwa oraz regionu. Członkowie tej formacji mogli poszczycić się również koncertowaniem między innymi w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, czy Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Od 10 lat chór prowadzony przez Renatę Adamską jest częścią ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”, gdzie zdobywa wysokie lokaty. Przede wszystkim jednak chór ten uświetnia wiele lokalnych inicjatyw i imprez kościelnych, środowiskowych dając radość mieszkańcom Trzcinicy i powiatu kępińskiego.

W 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o przyznaniu odznaki honorowej „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” dla Chóru Zespołu Szkół w Trzcinicy.

Renata Adamska właściwie całe dorosłe życie działa społecznie. Jest członkiem zarządu trzech Stowarzyszeń: Stowarzyszenie Wsi Trzcinica „Przyszłość”, Towarzystwo Społeczne „Tilia”, a także Stowarzyszenie Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży oraz Komunikacji Społecznej „Nadwrażliwi”. Dzięki tej działalności mogła zainicjować cały szereg wydarzeń kulturalnych.

Ma również szeroką działalność charytatywną. Jest organizatorką corocznych zbiórek słodyczy, odzież, maskotek i gier edukacyjnych dla dzieci z domów dziecka. Akcje te organizuje już od 25 lat na terenie Szkoły Podstawowej w Trzcinicy. Wspiera również wszelkie ogólnopolskie akcje charytatywne, by wesprzeć chorych i potrzebujących. W tym celu organizuje koncerty charytatywne, wydaje książki, z których dochód w 100 % zostaje przeznaczony na konto potrzebujących, bierze udział w ogólnopolskich licytacjach. W działalność charytatywną angażuje całe rzesze ludzi, wolontariuszy: dzieci, młodzież oraz dorosłych zarażając pomaganiem potrzebującym i uświadamianiem, że nie jesteśmy sami, a pomaganie „jest fajne” – jak często powtarza.

Jednak sama Renata Adamska podkreśla, że przede wszystkim jest katechetką. Swoją pracę traktuje jak misję, a podopiecznych – uczniów jak największy skarb, który został jej na chwilę powierzony. Skupia się na tym, by nieść młodemu pokoleniu radość, nadzieję, wiarę we własne możliwości w oparciu o wartości chrześcijańskie. O tym, że swoją misję wykonuje z prawdziwą pasją świadczy między innymi to, że przez długie lata współpracuje ze swoimi absolwentami, oni sami często odwiedzają jej dom szukając pomocy w młodzieńczych rozterkach, jak również to, że na lekcje religii prowadzone przez nią przychodzą także (za zgodą rodziców) uczniowie innych wyznań.

(!) Sugerowany porządek życiorysu: Pochodzenie / Rodzina / Edukacja / Kariera / Działalność polityczna / Działalność społeczna / Działalność ekonomiczna / Rzecz lokalnej społeczności
Bibliografia i Netografia (odnośniki):
 • Andrzej Mularczyk, Na aucie „Nasze strony” 2021, 19 stycznia.
 • Joanna Kaczorowska, Legendy Adamskiej „Radio Sud” 2020, 3 lutego.
 • Wieczór autorski Renaty Adamskiej, „Tygodnik Powiatowy”, 2019, 22 listopada
 • Promocja legend Pani Renaty Adamskiej, „Strona internetowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy”
 • Oprac. bem. Kolejny raz literacko w Trzcinicy „Tygodnik Kępiński”, 2020, 6 lutego
 • O niecodziennej codzienności, „Tygodnik Kępiński”, 2018, 25 maja.
 • Renata Adamska, Zimowy plener rzeźbiarski w Trzcinicy „Tygodnik Kępiński”, 2020,
  8 stycznia.
 • Oprac. bem. Podsumowanie działań kulturalnych, „Tygodnik Kępiński”, 2018, 4 grudnia.
 • Wieczór autorski Renaty Adamskiej „Radio Sud”, 2015, 20 kwietnia.
 • Joanna Kaczorowska, Adamska współtworzyła „Łowcę ludzkich serc” „Radio Sud”, 2020,
  18 czerwca.
 • Wieczór autorski Renaty Adamskiej „Radio Sud”, 2018, 22 maja.
 • Joanna Kaczorowska, promocja „Antologii” „Radio Sud”, 2020, 27 stycznia
 • Mały człowiek wielka sprawa „Ilustrowany Tygodnik Powiatowy”, 2020, 13 maja.
(!) skopiuj i wklej elementy powyżej by dodać więcej odnośników
Podprojekt:

III EDYCJA CYFROWEJ DZIECIĘCEJ ENCYKLOPEDII WIELKOPOLSKI „Dzieje Wielkopolanek.”

Szkoła:

Szkoła Podstawowa w Drożkach

(!) kliknij dwukrotnie w element by zmienić dane kontaktowe.
Autorzy:

Grupa uczniowska: Harwes Natalia, Gniłka Bartłomiej, Rogowska Kamila, Burchot Amelia Wiktoria

(!) kliknij dwukrotnie by zmienić nazwę grupy projektowej.