Technikum w Zespole Szkół im. J. Wybickiego

Edycja:

Edycja 4

Dyrektor:

Izabela Góra

Adres:

Chodzieska 9, Chodzież 64-800

E-mail:

rataje@op.pl