Szkoła Podstawowa im. Kard. S. Wyszyńskiego

Edycja:

Edycja 4

Dyrektor:

Waldemar Kupaj

Adres:

Stobno Siódme 26, Godziesze Małe 62-872

E-mail:

szkolastobno@wp.pl