Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kawęczynie

Edycja:

Edycja 1

Dyrektor:

Arleta Biegańska

Adres:

Kawęczyn 49a, Kawęczyn 62-704

E-mail:

dyrektor@zskaweczyn.pl