Szkoła Podstawowa im. Powst. Wlkp. w Chwiałkowie

Edycja:

Edycja 4

Dyrektor:

Elżbieta Kapacińska

Adres:

Chwałkowo Kościelne 54, Książ Wlkp. 63-130

E-mail:

spchwalkowo@interia.pl