Szkoła Podstawowa z oddz. Przedszkolnym

Edycja:

Edycja 3

Dyrektor:

Maria Grądziel

Adres:

Kaliszkowice Ołobockie 1, Mikstat 63-510

E-mail:

maria-gradziel@wp.pl