Szkoła Podstawowa nr 12 z oddz. Integ. Im. J. Korczaka

Edycja:

Edycja 3

Dyrektor:

Marcin Borowicz

Adres:

J. Lelewela 140, Piła 64-920

E-mail:

sekretariat@sp12.net.pl