Szkoła Podstawowa nr 72 z oddz. Dwujęzycznymi i sportowymi im. M. Kopernika

Edycja:

Edycja 3

Dyrektor:

Dorota Pilna

Adres:

Newtona 2, Poznań 60-161

E-mail:

sekretariat@sp72.pl