Szkoła Podstawowa nr 91 z oddz. Dwujęzycznymi

Edycja:

Edycja 3

Dyrektor:

Sławomir Eliks

Adres:

Promyk 4, Poznań 60-393

E-mail:

sekretariat@sp91.pl