Szkoła Podstawowa im. Powst. Wlkp. w Grochowach

Edycja:

Edycja 4

Dyrektor:

Roman Izydorczyk

Adres:

Grochowy 2, Grochowy 62-574

E-mail:

szkola.grochowy@gmail.com