Szkoła Podstawowa im. Powst. Wlkp.

Edycja:

Edycja 3

Dyrektor:

Wojciech Szlachta

Adres:

Śremska 12, Śrem 63-100

E-mail:

sekretariat@sppyszaca.srem.pl