Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wieleniu

Edycja:

Edycja 4

Dyrektor:

Jerzy Kośmider

Adres:

Jana Pawła II 3, Wieleń 64-730

E-mail:

sekretariat@sp2wielen.edu.pl