Technikum nr 1 w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

Edycja:

Edycja 4

Dyrektor:

Bogdan Nowak

Adres:

Wojska Polskiego 1, Września 62-300

E-mail:

sekretariat@zspwrzesnia.pl