Wrząca Wielka

Imię i nazwisko bohatera/bohaterki:

Leszek Galemba

Lata życia:
data narodzin:

07.03.1966 r.

Słowa kluczowe:
  • poseł
  • Wrząca Wielka
  • strażak 
  • rolnik
Zdjęcie (cover) bohatera/bohaterki:
kopia.jpg

kopia.jpg

 

 

 
Życiorys:

Leszek Galemba urodził się 7 marca 1966 roku, syn Aleksego Galemby i Marianny. Ma czworo rodzeństwa: trzech braci Józefa, Wiesława, Zdzisław i siostrę  Karolinę. Ukończył Szkołę Podstawową w Dębach Szlacheckich w 1981 roku, a trzy lata póżniej  średnią szkołę zawodowa – Zespół Szkół Technicznych w Kole.

W latach 1984-1986 był kierownikiem sklepu do produkcji rolnej w Gminnej Spółdzielnii „Samopomoc Chłopska” w Kole. Po odbyciu służby wojskowej w latach 1986-1988, którą zakończył jako w randze starszy kapral w Szkole Podoficerskiej w Gołdapii zajął się produkcją rolną i hodowlą trzody chlewnej oraz bydła opasowego w rodzinnym gospodarstwie.

Od 1989 roku zaangażowany jest w lokalne działania społeczne, a od 2006 roku aktywnie działa w strukturach partii Prawo i Sprawiedliwość. Trzykrotnie został wybrany radnym powiatu kolskiego (2006, 2010, 2014). W 2015 roku został wybrany posłem na sejm w okręgu konińskim i przewodniczącym powiatowych struktur partii. Sukces swój powtórzył w 2019 roku, gdy z łączną liczba 16521 głosów został ponownie wybrany posłem.

Wraz z żoną Jolantą  prowadzi gospodarstwo rolno-handlowe i posiada dwoje dzieci: córkę Martę, absolwentkę kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i syna Gilberta, absolwenta zootechniki  Wydziału Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiełczewie oraz laureatem licznych nagród i odznaczeń, m.in.: Wielkopolski Rolnik Roku , laureat konkursu Bezpieczne Gospodarswto Rolne, Odznaki Honorowej „za zasługi dla Miasta Konina”, Odznaki za Zasługi dla Pożarnictwa, Odznaki honorowej Floriański Krzyż Koronny, jest również vicemistrzem krajowym Agroligii (2004). 

Wywiad z Leszkiem Galembą w 2022 roku


Praca grupy projektowej

Podprojekt:

IV EDYCJA CYFROWEJ DZIECIĘCEJ ENCYKLOPEDII WIELKOPOLSKI

Szkoła:

Szkoła Podstawowa im. Tony Halika, Wrząca Wielka 124, 62-600 Koło

Autorzy:

Grupa projektowa SP Wrząca Wielka