Uczniowska Eko-gazetka

Założenia projektu


Uczniowie tworzą cybergazetkę o tematyce ekologicznej i nawiązującej do aktualności z ich najbliższego otoczenia (we współpracy z gazetką szkolną).

Realizacja


W okresie od listopada 2019 do maja 2020 uczniowie starszych klas Szkoły Podstawowej w Chełmnie uczestniczyli w zajęciach realizowanych w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020, podprojekt Uczniowskie Laboratoria Informatyczne dla klas 4-8.

Do udziału zgłosiło się 16 uczniów z klasy 4 i 5. Jako tematykę projektu grupa zdecydowała się na założenie uczniowskiej cybergazetki o tematyce ekologicznej, pod nazwą EkoEcho (nawiązującą do tytułu szkolnej gazetki Szkolne Echo, wydawanej w formie tradycyjnej).

Głównym założeniem zajęć było rozwijanie umiejętności informatycznych, myślenia algorytmicznego a także umiejętności korzystania z narzędzi cyfrowych, nowoczesnych pomocy i aplikacji w celach edukacyjnych i samorozwojowych.

Dodatkowo projekt eko-gazetki miał kształtować świadomość ekologiczną uczniów oraz rozwijać aktywne postawy proekologiczne i prospołeczne.

Podczas zajęć uczestnicy, poprzez mądrą zabawę i aktywną eksplorację kształtowali zdolność wyszukiwania informacji i krytycznego myślenia oraz utrwalali zasady bezpiecznego poruszania się w cyberprzestrzeni.

Wydane zostały 3 numery cybergazetki (numer 1, numer 2, numer 3) wraz z załączonymi linkami do quizów i filmów tworzonych przez uczniów a także projekty graficzne szkolnego ogrodu. Uczniowie korzystali m.in. z zestawów ScottieGo!, LEGO Education WeDo 2.0, kostek VR Merge Cube oraz narzędzi i aplikacji online takich jak Kahoot, Learningapps, Quiver, Scratch, Padlet i innych.

Multimedia


Zespół projektowy

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Chełmnie
Nauczyciel – opiekun grupy projektowej: Natalia Włodarczyk
Uczniowie – członkowie zespołu projektowego: