Z małej szkoły w wielki świat

Założenia projektu

——————————————-

Głównym celem projektu byłorozwijanie wiedzy na temat własnego regionu, kraju , świata i wszechświata przy użyciu technologii informatycznej. Zależało nam aby uczniowie poszerzyli swoje zainteresowania i wyobraźnię twórczą, kształtowali umiejętności pracy w grupach oraz kształtowali umiejętność świadomego wykorzystania nowoczesnych narzędzi i technologii innowacyjnych.

Realizacja

—————————————-.

„Nawet najdalsza podróż zaczyna się od pierwszego kroku” (Lao-Tzu)

Cyfrowa szkoła – podwójne wyzwanie. Dlaczego? 

W listopadzie swoją podróż „z małej szkoły w wielki świat” rozpoczęła piątka dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłecku. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że nasi uczniowie są „wyjątkowi”. Mają dodatkowe moce – „spektrum autyzmu”. Poza tym radzą sobie świetnie i nie boją się cyfrowych wyzwań, co więcej z intuicyjną dociekliwością rozbrajali kolejne gadżety. Jako opiekun projektu, musiałam się nieźle nagłowić, żeby ich zaskoczyć. Swoją wiedzę pogłębiałam na szkoleniu „Uczymy dzieci programować”. Mówi się, że najtrudniejszy jest pierwszy krok, odwaga, otwarta postawa wobec nowości. Ten krok wcale nie był łatwy. Zbudowanie relacji w nowej grupie, przygotowanie warsztatu pracy oraz metodyki nauczania  w oddziale ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w nowym, nieznanym cyfrowym świecie zajęło mi trochę czasu. Nasi uczniowie, pozornie odrywając się od ziemi, uczyli się w sposób innowacyjny rzeczy nowych, niemożliwych. Udało nam się zbudować relację, dzięki której z naszego małego środowiska lokalnego wyruszyliśmy w niezwykłą podróż.

Prowadzone przeze mnie zajęcia, to zajęcia pozalekcyjne, w ramach których uczniowie mieli możliwość indywidualnego i grupowego zaprojektowania, wykonania różnych eksperymentów informatycznych podnoszących umiejętności programowania i stosowania innowacyjnych metod modelowania i symulacji komputerowej w przestrzeni zarówno wirtualnej, jak i rzeczywistej. Zajęcia z uczniami były realizowane w oparciu o specjalnie przygotowane narzędzia edukacyjne i informatyczne dostosowane do wieku uczniów oraz ich możliwości. Poza tym program, który opracowałam, zakładał realizację celów edukacyjnych związanych ze stopniowym rozszerzeniem wiedzy dotyczącej szkoły, najbliższego środowiska, regionu, państwa, świata i wszechświata. Uczniowie nie tylko bogacili wiedzę poznawczą, ale mieli okazję nauczyć się współpracy w grupie, wzajemnej pomocy, zarażali się ciekawością świata, stawali się odpowiedzialni, aktywni i dumni z odnoszonych  przez siebie sukcesów, które możemy oglądać śledząc nagrane na poszczególnych etapach filmiki i zdjęcia. 

Warto również podkreślić, że uczestnictwo w projekcie pozwoliło takiej małej szkole jak nasza wkroczyć w wielki świat technologiczny. Szkoła wyposażona  została w laptopy, tablety i inne cyfrowe narzędzia dydaktyczne wspierające realizację zajęć z wykorzystaniem TIK. Największą popularnością wśród dzieci cieszyły się wszystkie narzędzia służące do nauki podstaw programowania. W dłuższej perspektywie pozyskany sprzęt pozwoli nam uatrakcyjnić zajęcia, rozbudzić motywację oraz osiągnąć niekiedy w niekonwencjonalny sposób założone cele edukacyjne i wychowawcze.

Podążając za myślą Walta Disneya, że  „dokonywanie rzeczy niemożliwych to niezła zabawa”  uważam, że przez te kilka miesięcy udało nam się zdobyć góry, świetnie się przy tym bawiąc. „Dodatkowe moce”, które posiadają moi podopieczni pozwoliły im się wznieść na najwyższe szczyty. Można powiedzieć, że zdobyli swój Mount Everest, zaskakując przy tym mnie i siebie samych!

Multimedia

 

 

—————————————-

Zespół projektowy

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 2 Specjalna w Kłecku
Nauczyciel – opiekun grupy projektowej: Anna Nowicka
Uczniowie – członkowie zespołu projektowego:

  1. Stanisław Balcerkiewicz
  2. Aleksander Rakowski
  3. Bartosz Meilinger
  4. Oliwia Drętkiewicz
  5. Marcelina Maciejczyk