„Żydzi w Słupcy w XX wieku – ślady, pozostałości, pamięć.” – Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka J. Piłsudskiego w Słupcy

Prezentacja końcowa wykonana przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy uczestniczących w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 i podprojektu edukacyjnego Akademia Kształcenia Wyprzedzającego.