Alicja Jerszyńska

ur. 25 lipca 1963
zm.
Zespół Szkół Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika i Gimnazjum nr 1

Czy niebawem zapłacimy za psa?
Czy w tym roku też odbędą się „Drzwi Otwarte” w schronisku w Dalabuszkach?
Przyjęli pierwszych gości
Zdjęć: 13
Filmów: 9
Nagrań: 9
Dokumentów: 12

Pochodzenie

Alicja Maria Jerszyńska urodziła się 25 lipca 1963 r. w Kotlinie.

Praca zawodowa

W latach 1991-2004 pracowała jako nauczycielka przyrody i biologii w Zespole Szkół Szkole Podstawowej im. M. Kopernika i Gimnazjum nr 1 w Piaskach.

Od 2004 r. do chwili obecnej jest nauczycielką przyrody w Szkole Podstawowej nr 5 im. ks. F. Olejniczaka w Gostyniu.

Działalność

Zanim rozpoczęła pracę w gostyńskiej Szkole Podstawowej nr 5, przez długi czas uczyła biologii w szkole w Piaskach. To właśnie tam rozpoczęła się jej przygoda z ekologią. Walczyła o powstanie spełniającego normy wysypiska śmieci, zbierała informacje i zabierała głos w sprawie planów wybudowania spalarni odpadów przez jeden z piaskowskich zakładów. Stała się inicjatorką akcji „Sprzątanie Świata” oraz nawiązywała kontakty z gminą i nadleśnictwem. Załatwiała worki na śmieci i wyznaczała punkty składowania.

Utworzenie Gostyńskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt „NOE”

Dnia 10 lipca 2007 r. m.in. z inicjatywy Alicji Jerszyńskiej powstało Gostyńskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „NOE”, którego celem jest ochrona zwierząt i środowiska przyrodniczego, zapobieganie przejawom niewłaściwego traktowania zwierząt oraz podejmowanie działań w zakresie kształtowania postaw proekologicznych. Alicja Jerszyńska pełni funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.

Oto co o działalności Stowarzyszenia mówi sama A. Jerszyńska:

„Stowarzyszenie współpracuje z organami administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialnymi za realizację ustaw z zakresu ochrony zwierząt oraz środowiska naturalnego, organizowanie działań i włączanie się w akcje pomocy zwierzętom, a w szczególności interweniowanie w sytuacjach niewłaściwego ich traktowania, inicjowanie i wspieranie projektów dotyczących identyfikacji zwierząt, szerzenie wiedzy z dziedziny ochrony środowiska i praw zwierząt oraz obowiązków właścicieli zwierząt, nawiązanie współpracy z placówkami oświatowymi w zakresie wychowania dzieci i młodzieży w poczuciu troski o zwierzęta i środowisko naturalne, wydawanie ulotek, informatorów i innych materiałów propagujących idee pomocy zwierzętom i środowisku przyrodniczemu, opiniowanie aktów prawnych i występowanie z inicjatywami uchwałodawczymi w zakresie ochrony zwierząt, wspieranie działań mających doprowadzić do powstania pensjonatu dla zwierząt dającego im schronienie na czas nieobecności właścicieli zwierząt, współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym profilu działania.”

Działania w celu utworzenia nowego schroniska dla zwierząt

Jako członek Stowarzyszenia i osoba wrażliwa na los zwierząt A. Jerszyńska zaangażowała się bardzo w budowę nowego schroniska dla zwierząt. Członkowie i wolontariusze Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt „Noe” od dawna opiekowali się psami z gostyńskiego schroniska. Wielokrotnie jednakże zwracali władzom miasta uwagę na koszmarne warunki, w jakich bytowały zwierzaki. Udało im się przekonać do zainwestowania w nowe schronisko prywatnego przedsiębiorcę. Dnia 16 września 2011 r. nastąpiło oficjalne otwarcie obiektu , do ktorego wolontariusze przeprowadzili zwierzaki. Miejsce na przytulisko udało się wygospodarować na zrekultywowanym wysypisku śmieci w Dalabuszkach. Nowe schronisko to: 2500 m2 powierzchni, 32 boksy, 3 kojce dla zwierząt w kwarantannie, 4 wybiegi, szczeniakarnia. W nowym schronisku w znacznie lepszych warunkach może przebywać średnio 60 zwierząt.

Zobacz zdjęcia: 1, 2, 3.

Przeczytaj, co na temat historii powstania schroniska mówi w wywiadzie A. Jerszyńska.

Alicja Jerszyńska była też pomysłodawcą akcji szkolenia psów ze schroniska. W tym celu nawiązała kontakt ze szkołą „Wesoła Łapka”, której pracownicy zajmują się szkoleniem psów. W programie szkoleń jest nauka psów podstawowych zasad zachowania. Wszystko po to, aby pomóc zwierzętom ze schroniska w znalezieniu nowego domu.

Oficjalny fanpage schroniska na Facebooku wraz z galerią zdjęć.

W dniu 2 czerwca 2012 r. w uznaniu zasług za te działania Gostyńskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „Noe” otrzymało najwyższe wyróżnienie „Laur Gostynia” przyznawane przez samorząd miasta Gostynia. Wręczono je uroczyście podczas obchodów Dni Gostynia.

Działania związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami

Kolejną inicjatywą A. Jerszyńskiej jako wielkiej miłośniczki zwierząt i osoby nieobojętnej na ich los była pionierska w skali kraju akcja prowadzona pod hasłem „Zadbajmy o miejskie koty”. Rozpoczęła się ona w październiku 2012 r. Założenia i cele akcji wyjaśniła A. Jerszyńska w udzielonym nam wywiadzie.

Dwa miesiące później nastąpiła kontynuacja działań związanych z opieką nad kotami. W grudniu 2012 r. z inicjatywy ZGKiM i Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt „Noe” na gostyńskim osiedlu Wojska Polskiego stanęła pierwsza w mieście „kocia budka”, gdzie zwierzęta mogły się schronić i znaleźć pożywienie. Pomysł zaakceptowała większość mieszkańców, ale nie brakowało też głosów sprzeciwu. O akcji pisano w lokalnej prasie.

Organizacja akcji o charakterze edukacyjnym

Alicja Jerszyńska uważa, że najważniejszym sposobem przeciwdziałania bezdomności i okrucieństwu wobec zwierząt jest edukacja. Dlatego zarówno prywatnie, jak i jako prezes Stowarzyszenia „Noe” spotyka się z dziećmi ze szkół i przedszkoli, inicjuje i angażuje się w różne akcje (również dla dorosłych) mające na celu edukację ekologiczną. Oto najważniejsze bądź najbardziej spektakularne z nich:

maj 2011 r. – wystąpienie na sesji Rady Miejskiej z propozycją rozwiązania problemu bezdomnych zwierząt.

październik 2011 r. – zorganizowanie pierwszych „Drzwi Otwartych” w nowym schronisku w Dalabuszkach. Celem akcji było poznanie przebywających w schronisku zwierząt i porozmawianie z ich opiekunami. Dzięki temu osoby zainteresowane mogły poznać psy, a pracownicy schroniska ich potencjalne rodziny. „Drzwi Otwarte” stały się impreza cykliczną, do której A. Jerszyńska przywiązuje dużą wagę, o czym mówi w wywiadzie. Wydarzenie to jest zawsze szeroko rozpropagowane w lokalnych mediach oraz w internecie.

Oto plakat informujący o ostatnich „Drzwiach Otwartych”, które odbyły sie w dniu 29 czerwca 2014 r.

listopad 2012 r. – przeprowadzenie „zimowej” zbiórki karmy dla zwierząt z inicjatywy A. Jerszyńskiej przez wolontariuszy Stowarzyszenia „Noe”.

lipiec 2013 r. – zorganizowanie imprezy dla dzieci i nie tylko z okazji obchodów Światowego Dnia Psa.

wrzesień 2013 r. – zorganizowanie happeningu „Zerwijmy łańcuchy”, który odbył się na gostyńskim deptaku. Miał on uświadomić ludziom jak wiele cierpienia sprawia psu ciężki łańcuch na szyi. W ramach solidarności ze zwierzętami każdy mógł założyć taki właśnie łańcuch i poczuć jego ciężar na własnym ciele.

luty 2014 r. – zorganizowanie balu karnawałowego dla dzieciprzez Gostyńskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „Noe” z okazji Światowego Dnia Kota. Impreza cykliczna (podobna odbyła się w lutym 2013 r.).

Znaczenie postaci

Gostyńskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „Noe” istnieje od siedmiu lat. Organizacja pomaga bezdomnym zwierzętom oraz zajmuje się ochroną środowiska. Obecnie Stowarzyszenie zrzesza ponad setkę wolontariuszy, którzy na co dzień pracują w schronisku dla zwierząt w Dalabuszkach. Stowarzyszenie „Noe” włączyło się także w mnóstwo inicjatyw społecznych mających na celu poprawę życia zwierząt.

Bibliografia

Wywiad z Alicją Jerszyńską z dnia 28.03.2014 r. Wywiad przeprowadziły Sandra Mucha i Zofia Wachowiak.

http://www.stowarzyszenienoe.pl/

https://www.facebook.com/pages/Schronisko-Gosty%C5%84-Stowarzyszenie-Noe/144971268886748

Joanna Jakubiak, Pieska szkoła życia, „Kurier Gostynia”, nr 21/2011, s. 8.

Elżbieta Ulatowska, Czy niebawem zapłacimy za psa?, „Nowa Gazeta Gostyńska”, nr 25/2011, s. 6.

TEJOT, Laur Gostynia za opiekę nad zwierzętami, „Gostyń 24 Extra”, nr 24/2012, s. 6.

Hanna Fibner, Było wysypisko, jest schronisko, „Nowa Gazeta Gostyńska”, nr 36/2011, s. 6.

Elżbieta Ulatowska, Przyjęli pierwszych gości, „Nowa Gazeta Gostyńska”, nr 43/2011, s. 8-9.

Wątpliwości zostały rozwiane [brak inf. o aut.], „Gostyń 24 Extra”, nr 20/2013, s. 5.

JJ, Przekonywali, że warto pomagać [online] 18.11.2012, http://www.gostyn24.pl/Przekonywali,_ze_warto_pomagac,21906.html [dostęp: 29 czerwca 2014]

AS, Rynek pełen czworonogów [online] 02.07.2013, http://www.gostyn24.pl/Rynek_pelen_czworonogow_-_zdjecia,23205.html [dostęp: 29 czerwca 2014]

MiS, Przykuli się łańcuchami [online] 15.09.2013, http://www.gostyn24.pl/Przykuli_sie_lancuchami_-_zdjecia,23651.html [dostęp: 29 czerwca 2014]

MiS, Koci bal [online] 17.02.2014, http://www.gostyn24.pl/Koci_bal_-_zdjecia,24737.html [dostęp: 29 czerwca 2014]

Kalendarium:

 • 1963 ― Narodziny bohatera
 • 2007 ― Powstanie Stowarzysze...

Źródła:

Cytaty:

 • „Stowarzyszenie współpr...”

Zobacz też:

 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >