Edukacja

Anna Linartas-Kita

Lata życia: 1942 -

Zbigniew Dudek

Lata życia: 1924 - 2011

Przemysław Sobkowski

Lata życia: 1960 -

Rafał Władysław Stilter

Lata życia: 1869 - 1949

Leonarda Karczmarczyk

Lata życia: 1926 - 2017

Józef Michał Kowalonek

Lata życia: 1949 -

Marcin Wysota

Lata życia: 1867 - 1925

Piotr Tryjanowski

Lata życia: -

Henryka Strasińska

Lata życia: 1914 - 1984

Rufin Makarewicz

Lata życia: 1947 -

Zbyszko Szmaj

Lata życia: 1935 - 2021