Literatura

Zbigniew Dudek

Lata życia: 1924 - 2011

Zofia Staniszewska

Lata życia: 1968 -

Józef Patrzykąt

Lata życia: 1874 - 1950

Rufin Makarewicz

Lata życia: 1947 -

Jarosław Wardawy

Lata życia: 1964 -

Janina Pelczar

Lata życia: 1940 -

Tadeusz Mąkosa

Lata życia: 1956 -

Grzegorz Śmiałek

Lata życia: 1984 -

Władysław Śruba

Lata życia: 1930 -

Bogdan Kazimierz Czerwiński

Lata życia: 1942 -

ks. Adam Przyborski

Lata życia: 1960 -

Jan Jajor

Lata życia: 1939 - 2012