Teatr i Film

Zbigniew Dudek

Lata życia: 1924 - 2011

Henryka Strasińska

Lata życia: 1914 - 1984

Michał Lis

Lata życia: 1984 -

Piotr Lis

Lata życia: 1985 -

Stanisław Józef Walter

Lata życia: 1947 -

Grzegorz Śmiałek

Lata życia: 1984 -

Jan Pertek

Lata życia: 1958 -

Alina i Stefan Wawrzyniakowie

Lata życia: 1946 -

Zbigniew Kosiński

Lata życia: 1926 - 1991

Piotr Sieraszewski

Lata życia: 1964 -

Maria Zdzisława Witczak

Lata życia: 1937 -

Edmund Stefan Czapliński

Lata życia: 1874 -