Maria Zdzisława Witczak

ur. 01 listopada 1937
zm.
Szkoła Podstawowa nr 3 w Koninie

Dokumentacja, dyplomy, scenariusze …
Na bezludnej wyspie: jeszcze raz teatr.
Scena Amatora Teatru FENIKS
Teatr jest dla mnie …
Zajęcia warsztatowe Sceny Amatora Teatru Feniks, KDK grudzień 2014
Zdjęć: 17
Filmów: 5

Pseudonim:

Mawi

Data i miejsce urodzenia

1 listopada 1937 roku w Tarnówku k/ Czarnkowa

Rodzice:

Matka – Irena Pawlęta (nauczycielka), zawód wykonywany: księgowa

Ojciec – Maksymilian (urodzony w Niemczech), zawód: krawiec

Wykształcenie:

Szkoła Podstawowa ukończona w roku 1951

Liceum Pedagogiczne – 1956

Studium Nauczycielskie w Szczecinie – 1964 rok

Studium Teatralne w Gdańsku – 1973 rok

Praca zawodowa

1. Szkoła Podstawowa w Małach koło Poznania, 1955 – 1956 (nauczycielka, prowadzanie kółka artystycznego, prezentacja etiudy tanecznej na Powiatowym Przeglądzie Artystycznym w Carnkowie – zajęcie I miejsca)

2. Szkoła Podstawowa w Korytowie, 1957 – 1970 (nauczycielka – prowadzenie chóru szkolnego: na przeglądzie powiatowym w Choszcznie zajęcie pierwszego miejsca, przeprowadzenie lekcji pokazowej dla nauczycieli powiatu Choszczno)

3. Rejonowy Ośrodek Kultury w Korytowie, 1966 – 1970, (kierownik)

4. Rejonowy Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim, 1970 – 1971, (kierownik – przygotowanie i prezentacja przedstawienia dla publiczności)

5. Konin

DOM KULTURY ZAGŁĘBIA KONIŃSKIEGO (DKZK) 1971 – 1980,

– Utworzenie teatru dziecięcego „Cudaki” – przygotowanie przedstawień,pisanie scenariuszy i reżyseria. Prezentacje dla dzieci Konina i okolic w czasie ferii zimowych.

– Utworzenie kabaretu „Kalejdoskop” – pisanie scenariuszy i reżyseria (1972).Prezentacje repertuaru, np. w Domu Opieki Społecznej, w placówkach kulturalnych powiatu konińskiego, w klubach RUCH i „Rolnika”.

– Kierownik działu wiedzy w DKZK (1971-1972)


WOJEWÓDZKI DOM KULTURY (WDK) 1970

– Założenie Klubu „Melpomena” -1978, spotkania warsztatowe instruktorów teatralnych, pomoc artystyczna z zakresu sztuki teatralnej, zajęcia z zakresu kultury mowy, tworzenie obrazów scenicznych…

– Opieka nad zespołami teatralnymi województwa konińskiego, domów kultury i klubów oraz szkół (przeprowadzanie prób z zespołami, pisanie scenariuszy dla teatrów na imprezy teatralne), udział w komisjach artystycznych.

– Opieka nad imprezami teatralnymi: Konfrontacje Teatrów Dziecięcych, Przegląd Małych Form Teatralnych, Koniński Smok, Monodram Dziecięcy


KONIŃSKI DOM KULTURY (KDK)

– Scena Amatora Teatru „Feniks” (2005) współtworzona z instruktorem teatralnym KDK, Elżbietą Gierasimow-Zakowany. Na Scenie Amatora Teatru „Feniks” zaprezentowało się bardzo dużo zespołów teatralnych regionu konińskiego ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich. Spotkania odbywają się cyklicznie, 5 – 6 razy w roku. Po każdym przedstawieniu prowadzone są rozmowy warsztatowe z widownią. Celem tych rozmów jest zapoznanie dzieci i młodzieży z kulisami sztuki teatralnej i przygotowanie młodego widza do odbioru sztuki teatralnej. Te spotkania teatralne są również ważnym czynnikiem wychowawczym i poznawczym. W roku 2015 mija 10 lat działalności tej sceny.

Nagrody i podziękowania, listy gratulacyjne

1. Wojewoda Koniński, 24.09.1993, Dyplom za kształtowanie Krajobrazu Kulturalnego Województwa Konińskiego.

2. Minister Kultury i Sztuki, Warszawa 3.05.1984, Dyplom Honorowy za osiągnięcia w upowszechnieniu kultury.

3. Dyplom za działalność na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu teatralnego i za osiągnięcia artystyczne, 30.03.1986

4. Podziękowanie za duży wkład pracy w upowszechnianiu kultury teatralnej w województwie konińskim. Dyrektor Wojewodzkiego Domu Kultury – 10.10.1987

5. Podziękowanie za współpracę z Ogólnopolskim Przeglądem Teatrów Dziecięcych „Dziatwa” w Łodzi, 17.06.2004

6. Podziękowanie za udział w pracy Komisji Artystycznej Przeglądu Teatrów Szkolnych – Konin, 9.04.1997 i 14.05.1998

7. Podziękowanie za opiekę artystyczną nad teatrami działającymi w Klubie Rolnika w Przyjmie, 17.10.1999

8. Podziękowanie za pomoc w zorganizowaniu Konkursu Artystycznego – Edycji Recytatorskiej: Civitas Christiana, Turek 28.04.2008

9. Stowarzyszenie Oświatowe Lepsza Edukacja w Dąbroszynie, za pomoc i udział w Turnieju Wiedzy o Teatrze o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Rychwał 14.05.2009

10. Podziękowanie za inspiracje twórczą, opiekę artystyczną i pomoc merytoryczną zespołu „Chaos” z MDK w Słupcy, który reprezentował województwo konińskie na Międzynarodowym Festiwalu Dzieci i Młodzieży „Baltic – Satelid 1997 w Sejnach, Słupca, 26.06.2007

11. Podziękowanie za zorganizowanie i przeprowadzenie zabaw teatralnych „Zima z TKKF”, Ognisko TKKF „Starówka” Konin, 7.02.1997,

12. Uznanie i podziękowanie za wieloletnią działalność obfitującą w znaczące osiągnięcia i wzbogacenie kulturalnego krajobrazu miasta Konina. Prezydent Miasta Konina – 24.09.2004

13. Rada Pedagogiczna Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy przyznał tytuł Protektora Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy za lata satysfakcjonującej współpracy teatralnej a także promowanie działalności Pałacu Młodzieży w środowisku artystycznym Konina i okolic (statuetka). Bydgoszcz, 27.11.2003

14. Podziękowanie Szkoły Podstawowej w Trąbczynie za umożliwienie wyjazdu i zaangażowanie w teatralnej działalności naszego teatrzyku „Iskierki”

15. Gratulacje z powodu wydania książki „Baśnie dla teatru dzieci i młodzieży”. Senator RP – Ryszard Sławiński, 23.09.1996

16. Gratulacje i podziękowanie z okazji 25 lecia „Melpomeny”, za zaangażowanie i z sercem przekazanie cennych doświadczeń instruktorom oraz młodzieży – popularyzując sztukę teatru. Centrum Animacji Kultury w Poznaniu – 27.11.2003

17. Ogólnopolski Przegląd Teatrów Dziecięcych „Dziatwa” w Łodzi. Informacja o współpracy, przygotowaniu merytorycznym instruktorów teatralnych, pomocy repertuarowej dla instruktorów z Wielkopolski uczestniczących w przeglądzie. Na szczególną uwagę zasługują adaptacje literackie autorstwa Marii Witczak prezentowane w Łodzi. Dzięki jej wytrwałości i mądrej opiece, grupy teatralne z Wielkopolski prezentują wysoki poziom artystyczny.

18. Minister Kultury i Sztuki, Dyplom Honorowy za osiągnięcia w upowszechnianiu Kultury, Warszawa 3.05.1987.

19. KARIATYDA 2003 r Za niezmierzony wkład w rozwój kultury, szczególnie w dziedzinie teatru na terenie regionu konińskiego, 9.06.2004

20. Prezydent Miasta Konina, Podziękowanie i uznanie – 24.09.2004, nagroda – 4.10.2005

21. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Podziękowanie i order TPD, 7.10.2006

22. XI Centralny Sejmik Teatrów Wsi Polskiej. Występ „Srebrny Włos” z Władysławowa – podziękowanie za przygotowanie zespołu do występu. Tarnogród, 21.10.1994

23. Podziękowanie za wkład pracy w upowszechnianiu Kultury Teatralnej – Konfrontacje Dziecięcych Zespołów Teatralnych. Wojewódzki Dom Kultury, Konin, 10.10.1997

24. Konkurs Recytatorski – Konin 2006, udział w jury. Podziękowanie od Delegatury w Koninie Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

25. Podziękowanie za przygotowanie prelekcji: „Małe formy sceniczne” dla doradców metodycznych i przeprowadzenie warsztatów. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Konin – 19.11.1992

Warsztaty teatralne

(dla nauczycieli, instruktorów i młodzieży)

1. Warsztaty teatralne w ramach klubu „Melpomena” odbywały się raz w roku przez okres 25 lat (od 1975 roku). Uczestnikami warsztatów byli nauczyciele i instruktorzy domów kultury, którzy prowadzili teatry amatorskie.

2. Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Koninie. Prowadzenie zajęć warsztatowych na obozie artystycznym dla kabaretów (Witkowo, 1979)

3. Warsztaty dla uczestników Teatru Obrzędowego. Konin – 2005

4. Roczny kurs animatora teatru – opracowanie programu, prowadzenie zajęć, formy teatralne. Konin – 1984

5. Kurs podstawowy z zakresu kultury żywego słowa, małych form teatralnych, gry dramatyczne Konin – 1974 (dla gospodarzy klubów „RUCH” i „Rolnika”)

6. Seminarium Teatralne dla uczestników „Teatrów przy Kawie”. Przygotowanie programu, prowadzenie gier dramatycznych. Ślesin – 1978

7. Roczny kurs teatralny – program i prowadzenie. Konin, WDK, 1986/87

8. Warsztaty w ramach Klubu „Melpomena” – 1977-2005

9. Warsztaty dla młodzieży (przygotowanie etiudy teatralnej i zaprezentowanie publiczności) Kazimierz Biskupi – Dom Kultury, 2007, 2008, 2009

10. Przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla dzieci. Sławsk – Szkoła Podstawowa, 1999

11. Warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej. Napisanie scenariusza, przeprowadzenie prób i prezentacja przedstawienia na przeglądach. Zagórów – 2003

12. Warsztaty teatralne dla utalentowanych dzieci i młodzieży. Opracowanie programu i prowadzenie zajęć. Strzałkowo – 1998

13. Prowadzenie zajęć dla dzieci śpiewających. Strzałkowo – 1995

Rodzina

mąż – Janusz (lekarz)

dzieci – Krzysztof i Lilianna


Znaczenie postaci

Maria Witczak jest scenarzystką i reżyserem wielu scenicznych amatorskich opracowań i wydarzeń. Instruktor teatralny kategorii S, specjalista do spraw teatru Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Od 10 lat współpracuje ze Sceną Amatora Teatru „FENIKS” w Konińskim Domu Kultury. Poprzez rozmowy warsztatowe z dziećmi i młodzieżą prowadzi edukację teatralną. Konsultuje wiele przedstawień amatorskich zespołów teatralnych w regionie konińskim.

Źródła informacji

– Prywatne archiwum Marii Witczak

– Wywiady z Marią Witczak

– Artykuły prasowe

– Nagrania filmowe grupy cdew

– Internet

Zobacz też: