Stanisław Józef Walter

ur. 17 maja 1947
zm.
Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie

Zdjęć: 1


Imię i nazwisko

Stanisław Józef Walter

Dane osobowe

Urodzony 17 maja 1947 r. w Górze powiat poznański.

Syn Kazimierza Waltera i Ireny Walter z domu Wróbel.
Ukończył Studium Nauczycielskie na wydziale matematyki.

Dzieciństwo

W dzieciństwie przebywał w Górze, gmina Tarnowo Podgórne, gdzie uczęszczał do klas I-V szkoły podstawowej, natomiast VII i VIII klasę ukończył w Tarnowie Podgórnym. Naukę kontynuował w Liceum Pedagogicznym w Poznaniu, które ukończył w 1966 roku. Następnie podjął pracę nauczyciela. Jednocześnie kształcił się w studium nauczycielskim.
Jego rodzice zajmowali się rolnictwem.

Działalność zawodowa

Od roku 1966 do 1970 pracował jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Murzynowie Kościelnym.
W latach 1970 – 2003 był nauczycielem w Szkole Podstawowej w Tarnowie Podgórnym, w tym:
– od 1983 do 1985 pełnił funkcję wicedyrektora szkoły,
– od 1985 do 2003 objął stanowisko dyrektora placówki.

Informacje o rodzinie

Żonaty; żona Irena, córka Aleksandra i syn Mateusz, wnuki Klaudyna i Damian.

Działalność społeczna

W latach 1958 do 2003 członek ZHP. Pełnił różne funkcje: począwszy od szeregowego członka Związku poprzez takie jak: zastępowy, drużynowy, komendant hufca ZHP Tarnowo Podgórne, członek Komendy i Rady Chorągwi Wielkopolskiego ZHP.
Radny Rady Gminy Tarnowo Podgórne i Przewodniczący Komisji Oświaty, Komisji Kultury, Komisji Kultury Fizycznej i Sportu w V i VI kadencji Rady Gminy.

Odznaczenia i nagrody:

• 1981 – Zasłużony dla Rozwoju Województwa Poznańskiego,
• 1984 – Zasłużony Dla Miasta Poznania,
• 1986 – Brązowy Krzyż Zasługi.
W różnych latach otrzymywał nagrody dyrektora szkoły, inspektora oświaty, kuratora i ministra edukacji.

Dodatkowe informacje

Obecnie przebywa na emeryturze. Dodatkowo pracuje w niepełnym wymiarze w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie na stanowisku kierownika gospodarczego.
Całe jego dorosłe życie związane było z zawodem nauczyciela, głównie matematyki. Był czynnym członkiem ZHP, gdzie zapracował na stopień harcmistrza. Jak sam przyznaje, bardzo lubi swoją pracę zawodową, a także społeczną. Daje mu ona dużą satysfakcję.

Zobacz też:

  • > Związek Harcerstwa Pol...