Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski

Opiekun podprojektu

Anna Piesiak

Doktor w Instytucie Historii UAM

Click here to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

O projekcie

Podprojekt Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski jest skierowany do szkół podstawowych i będzie realizowany w latach 2018-2022. Składa się z czterech trwających rok edycji, w których zaangażowanych będzie 160 nauczycieli i 1920 uczniów z wielkopolskich szkół. Efektem pracy uczniów będzie Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski zawierająca minimum 160 multimedialnych wpisów, które stworzą unikatowy, dostępny w Internecie materiał cyfrowy związany z Wielkopolską.

Zakres

Głównym celem podprojektu jest wdrożenie w 160 szkołach podstawowych programów w zakresie stosowania w kształceniu metody projektu, nauczania problemowego z zastosowaniem narzędzi informatycznych i rozwijanie kompetencji cyfrowych opartych na technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK). Projekt stawia na szkołę XXI wieku, która jest otwarta na innowacje, nie tylko w świecie technologii, ale także w odniesieniu do procesów nauczania i uczenia się.

Projekt ma szczególne zadanie zainteresować uczniów historią i współczesnością regionu, budować lokalną tożsamość, konsolidować środowiska lokalne oraz promować region. Podczas każdej z czterech edycji podprojektu, w ramach zajęć pozalekcyjnych, uczniowie zajmą się odnalezieniem najciekawszych i najwybitniejszych miejsc pamięci, postaci, wydarzeń związanych z dziejami ich gminy, regionu i Wielkopolski. Następnie stworzą hasło encyklopedyczne, poparte m.in. badaniami, kwerendami bibliotecznymi i archiwalnymi oraz wywiadami. Kluczową wartością podprojektu jest budowanie lokalnej i regionalnej tożsamości oraz wyrównywanie szans poprzez naukę.

Przykład: Zespół Uczniowski 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc nec fermentum magna. Phasellus vel aliquet augue. Quisque molestie gravida leo. Quisque gravida lacus vitae fermentum mollis.

Członkowie: Adam, Paweł, Alicja, Martyna

Najnowsze artykuły projektowe