Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi!”

ks. kanonik Jan Jarzembowski

ur. 20 czerwca 1947
zm.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Granowie - Szkoła Podstawowa

Wywiad z ks. Janem Jarzembowskim
Zdjęć: 16
Filmów: 1

POCHODZENIE

ks. Jan Jarzembowski urodził się 20. 06. 1947 r. w Szlachcinie (k. Środy Wlkp.) Jego rodzicami byli Michał i Agnieszka z domu Jankowiak. Ojciec był rzemieślnikiem a matka zajmowała się gospodarstwem domowym.

DZIECIŃSTWO I RODZINA

Mieszkał i wychowywał się w Szlachcinie razem z młodszym rodzeństwem – Stefanem, Florianem (zmarł gdy miał pół roku), Ireną, Anną.

EDUKACJA

W latach 1954 – 1961 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Szlachcinie. Po ukończeniu tej szkoły zamieszkał w Poznaniu, gdzie rozpoczął naukę w VI Liceum Ogólnokształcącym im.I.J. Paderewskiego.
Po maturze, którą zdał w 1965 r. rozpoczął studia w Wyższym Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. Święcenia kapłańskie otrzymał 25 maja 1972 roku z rąk biskupa Antoniego Baraniaka. Mszę prymicyjną odprawił w swojej rodzinnej parafii pw. Wszystkich Świętych w Nietrzanowie. (Należy jeszcze dodać, że nauka w seminarium została przerwana powołaniem do wojska na dwuletnią służbę w latach 1967 – 1969).

ETAPY DZIAŁALNOŚCI

Etap pierwszy

Po przyjęciu święceń kapłańskich swoją posługę duszpasterską pełnił jako wikariusz.
• 1972 – 1974 w Połajewie i przez 2 miesiące parafia św. Ducha w Kościanie
• 1974- 1976 w Nieparcie (k. Rawicza)
• 1976 – 1979 – Poniec
• 1979 – 1982 w Sierakowie
• 1982- 1983 parafia p.w. św. Krzyża w Poznaniu (na Górczynie)

Etap drugi

W 1983 roku ks. Jan Jarzembowski został proboszczem w parafii Świętego Stanisława Biskupa w Lechlinie. Po czterech latach w 1987 roku zaczął pracę duszpasterską w kolejnej parafii – w Kamionnej. Tu był organizatorem obchodów 500-lecia kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny, które przypadły w 1999 roku. W związku z tym jubileuszem napisał i wydał książkę pt. „500 lat kościoła w Kamionnie p.w Najświętszej Maryi Panny”. Był też autorem okolicznościowego folderu o kościele w Kamionnej (fot.1, fot.2, fot.3 ). W tym samym roku ks. Jan Jarzembowski otrzymał godność Kanonika Honorowego Kapituły Kolegiackiej w Poznaniu.

Etap trzeci

Od 2001 roku ks. Jan Jarzembowski jest proboszczem parafii pw św. Marcina w Granowie. Od tego samego roku pełni również funkcję wicedziekana Dekanatu Stęszewskiego.
Najważniejszym zadaniem jest dla niego praca duszpasterska. A ponadto był inicjatorem wielu działań mających na celu rozwój parafii.
Pierwszym jego działaniem było porządkowanie całego terenu wokół kościoła i probostwa. Był to remont budynku probostwa i przyległych budynków gospodarczych. Wymiana chodników betonowych wokół kościoła na powierzchnię brukową. Całkowita wymiana instalacji elektrycznej w kościele i założenie instalacji przeciwpożarowej i przeciwwłamaniowej. Założenie nagłośnienia w kościele. Naprawa muru wokół kościoła.
Dużym przedsięwzięciem była rozbudowa kaplicy na cmentarzu parafialnym w latach 2008 – 2012. Kaplica zyskała dwuspadowy dach i wieżę. Natomiast w 2015 roku zakończono renowację zabytkowego stalowego kutego płotu wokół cmentarza. Uporządkowano teren cmentarza. Prace remontowo – porządkowe zakończono 8 grudnia 2015 r. i co ciekawe, była to data setnej rocznicy powstania cmentarza w Granowie.
Był pomysłodawcą budowy miejsca pamięci historycznej. Miejsca, gdzie dzieci i dorośli mogą świętować ważne wydarzenia z historii Polski od czasów króla Władysława Jagiełły. Miejsce to krótko nazywa się „Górą Zwycięstwa”(fot.1, fot.2.) A pełna nazwa to: Centrum Zielone im. Jana Pawła II z Górą Zwycięstwa i Kącikiem Historycznym.
Skrót wywiadu z ks. kan. Janem Jarzembowskim
Cały wywiad można zobaczyć TUTAJ

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

1999 rok – nadanie godności Kanonika Honorowego Kapituły Kolegiackiej w Poznaniu
18.10.2011 – medal błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki od Biskupa Polowego Wojska Polskiego (fot.1, fot.2)

PUBLIKACJE

„500 lat kościoła w Kamionnie p.w Narodzenia Najświętszej Maryi Panny”, wydane w 2000 r. przez „ANA Studio” z Przeźmierowa/ k. Poznania (fot.1, fot.2, fot.3, fot.4, fot.5,)

ZNACZENIE POSTACI

ks. kan. Jan Jarzembowski to kapłan, który dba o życie duchowe swoich parafian i troszczy się o stan zabytkowych obiektów sakralnych na terenie gminy. Jest zaangażowany w budowanie pamięci historycznej. Uczestniczy we wszystkich uroczystościach szkolnych i gminnych. Z ogromnym poświęceniem pracuje na rzecz społeczności lokalnej.

ŹRÓDŁA

– wywiad z ks. Janem Jarzembowskim (19.03.2015)- cały wywiad na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=kmDJrGzTS24
– pamiątki, fotografie i dokumenty z archiwum prywatnego ks. Jana Jarzembowskiego

STRONY INTERNETOWE

Archiwum Archidiecezji Poznańskiej http://www.archpoznan.org.pl/godnosci/kapituly.htm [dostęp 1.03.2015]
Parafia pw. Wszystkich Świętych w Nietrzanowie: http://www.nietrzanowo.archpoznan.pl/kaplani/pochodzacy%20z%20parafii/pochodzacy%20z%20parafii.htm [dostęp 15.04.2015]
Gmina Międzychód http://www.miedzychod.mserwer.pl/content.php?mod=sub&cms_id=5&lang=pl [dostęp 20.02.2015]
Nasze Miasto Grodzisk Wielkopolski http://grodzisk.naszemiasto.pl/artykul/granowo-powstaje-gora-zwyciestwa,1053463,art,t,id,tm.html [dostęp 20.02.2015]
Kalendarium:

 • 1947 ― Narodziny bohatera
 • 1954 ― Szkoła Podstawowa w S...
 • 1965 ― Matura
 • 1967 ― Służba wojskowa w Brz...
 • 1972 ― Święcenia kapłańskie...
 • 1983 ― Praca w pierwszej par...
 • 1987 ― Lata pracy w parafii ...
 • 2001 ― Objęcie parafii w Gra...

Cytaty:

 • „Starajcie się dobrze c...”

Źródła:

 • Antoni Baraniak
 • Dekanat stęszewski
 • Granowo – powsta...
 • Kościół w Kamionnie
 • Medal błogosławionego ...
 • Parafia w Nietrzanowie
 • VI Liceum Ogólnokształ...
 • Wikipedia o kościele w...
 • Wywiad z ks. Janem Jar...

Zobacz też: