Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Tyś jest kapłanem na wieki...”

Kazimierz Leśnik

ur. 09 lutego 1931
zm. 05 września 1997
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Doruchowie

Zdjęć: 3

Urodził się 9 lutego 1931 r w Miejskiej Górce k./Rawicza. Był synem Władysława i Anny z domu Guzikowskiej. Jego ojciec był kolejarzem. Miał młodszych braci Władysława i Józefa. Po napadzie hitlerowskich Niemiec na Polskę jego ojciec przystąpił do działalności konspiracyjnej. Młodziutki Kazimierz wstąpił do Szarych Szeregów. Pełnił tam rolę łącznika przenoszącego meldunki, ulotki i przedruki audycji polskiej sekcji radia BBC z Londynu. Po zakończeniu II wojny światowej uczęszczał do Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu, gdzie w 1951 r. zdał maturę. Potem 6 lat studiował w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks.bpa Franciszka Jedwabskiego w dniu 30 maja 1957 r. Pracę duszpasterską rozpoczął jako wikariusz w Lubaszu k/Czarnkowa. Później pracował w Lesznie, a następnie 7 lat w parafii św.Wojciecha w Poznaniu. W tym czasie zaocznie studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i ukończył studia katechetyczne z dyplomem magisterskim. Dekretem Kurii Metropolitalnej w Poznaniu z dnia 10 lutego 1970 r.ks.Kazimierz Leśnik, dotychczasowy wikariusz z parafii św.Wojciecha w Poznaniu, został skierowany do Doruchowa jako wikariusz audiutor z prawem następstwa po ks. radcy Józefie Libowskim. Funkcję tę objął z dniem 1 marca 1970 r., a 3 miesiące później ks.Libowski został przeniesiony w stan spoczynku. Nowym administratorem parafii został ks. Kazimierz Leśnik. Dnia 1 kwietnia 1978 r otrzymał nominację dziekana dekanatu ostrzeszowskiego z siedzibą w Doruchowie. W dniu 25 marca 1995 r.został mianowany Kanonikiem Honorowym Kapituły Konkatedralnej w Ostrowie Wlkp. 8 września 1995 r, decyzją ks.bpa Stanisława Napierały, został diecezjalnym Kapelanem Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Za swoją działalność na tym polu został odznaczony srebrnym Krzyżem Zasługi. W dniu 17 maja 1997 r. ks. Leśnik obchodził 40-lecie święceń kapłańskich. Dnia 5 września 1997 r.ks.kanonik Kazimierz Leśnik odszedł do wieczności (zmarł w Wołowie ). Został pochowany obok kościoła w Doruchowie. Był proboszczem parafii zatroskanym o swoich parafian, gorliwie i odpowiedzialnie wypełniającym swoje kapłański obowiązki. Efekty jego długoletniej, owocnej działalności można zauważyć do dzisiaj. Zarządzając parafią zdobywał fundusze na odnawianie i remonty powierzonych mu kościołów w Doruchowie i Bobrownikach. Ksiądz Kazimierz odznaczał się wielką zapobiegliwością, poświęceniem oraz wytrwałością. Pełniąc posługę kapłańską w tak trudnych czasach potrafił zjednoczyć sobie ludzi i przybliżać ich do Boga. To dzięki ofiarności parafian możliwa była realizacja zamierzonych przedsięwzięć między innymi:

-postawienie wokół kościoła nowego płotu z podmurówką (1972)

-przebudowa prezbiterium w świątyni (1975)

-remont wieży kościelnej uszkodzonej przez wiatr (1976)

-wykonanie nowego ołtarza soborowego z drewna modrzewiowego i dwóch konfesjonałów (1978)

-malowanie i odnawianie świątyni (1979)

-założenie nowych modrzewiowych stropów i okien w kościele (1979-1980)

– wykonanie przez parafian nowych ławek modrzewiowych (1983)

-odnowiono wnętrze kościoła w głównej nawie (1993)

-remont wieży kościelnej pokrycie dachu blachą ocynkowaną (1994)

Oprócz prac w kościele odbywały się także prace modernizacyjne na probostwie. Wygląd kościoła zadowalał parafian, byli oni dumni, ze swej świątyni. Dzięki ofiarnej współpracy z księdzem proboszczem większość prac udało się wykonać bez pomocy fachowców.

Ksiądz Kanonik z wielkim zapałem i zaangażowaniem troszczył się o życie religijne parafian był inicjatorem licznych pielgrzymek, misji i rekolekcji, wskazywał drogę do Boga nauczając dzieci w szkole. Potrafił zjednać sobie parafian, którzy bezinteresownie angażowali się w życie parafii. Był dla nich wzorem człowieka i kapłana całym sercem oddanego swojemu powołaniu.

Kalendarium:

  • 1931 ― Narodziny bohatera
  • 1957 ― święcenia kapłańskie ...
  • 1997 ― Śmierć bohatera

Cytaty:

  • „Tyś jest kapłanem na w...”

Zobacz też: