Muzyka

Łukasz Kuropaczewski

Lata życia: 1981 -

Józef Michał Kowalonek

Lata życia: 1949 -

Marcin Wysota

Lata życia: 1867 - 1925

Jacek Kortus

Lata życia: 1988 -

Henryka Strasińska

Lata życia: 1914 - 1984

Rufin Makarewicz

Lata życia: 1947 -

Michał Lis

Lata życia: 1984 -

Piotr Lis

Lata życia: 1985 -

Jarosław Wardawy

Lata życia: 1964 -

Emilia Zdrojowa

Lata życia: 1936 -

Kamil Wasicki

Lata życia: 1979 -

Krzysztof Lityński

Lata życia: 1980 -