Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Przez życie idź odważnie, przeszkody to wyzwania, błędy zawsze dodają chęci d...”

Józef Michał Kowalonek

ur. 24 stycznia 1949
zm.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jabłonnie - Szkoła Podstawowa im. Marcina Rożka w Jabłonnie

Józef Kowalonek gra na akordeonie.
Józef Kowalonek opowiada o Kapeli Zza Winkla
Józef Kowalonek opowiada o Biegach Ulicznych z okazji 3 maja w Rakoniewicach
Józef Kowalonek opowiada o WOŚP w Wielichowie
Józef Kowalonek opowiada o chórze
Zdjęć: 35
Filmów: 2
Nagrań: 3

Pochodzenie

Józef Michał Kowalonek, syn Bronisława i Janiny z.d. Janickiej urodził się 24 stycznia 1949 roku we wsi Radostów Średni, powiat Lubań Śląski, woj. dolnośląskie (dawniej jeleniogórskie). Ma pięcioro rodzeństwa: jedną siostrę i czterech braci. Ojciec walczył w II wojnie światowej. Mama nie miała łatwego dzieciństwa, ponieważ bomba zburzyła jej dom i wychowywała się w zakonie. W czasie II wojny światowej pracowała u Niemców. Obecnie amatorsko zajmuje się malowaniem obrazów.

Dzieciństwo i lata nauki

Józef 24 czerwca 1963 roku skończył 7-klasową Szkołę Podstawową w Łozach, powiat żagański. W latach 1963 – 1968 kontynuował naukę w Liceum Pedagogicznym w Nowej Soli, którą zakończył zdaniem matury. W czasie tej nauki brał udział w konkursach recytatorskich, grywał w szkolnym kółku teatralnym. Uprawiał sport: rzut oszczepem i piłka siatkowa. Często zajmował się muzykowaniem na szkolnych imprezach i zabawach. W międzyczasie uczył się gry na akordeonie. Dalej w latach 1968 – 1970 uczył się w dziennym Studium Nauczycielskim w Gorzowie Wielkopolskim i uzyskał dyplom nauczyciela wychowania muzycznego. W tym czasie jeździł też na obozy wojskowe, przez co zaliczył służbę wojskową. W 1979 roku uzyskał tytuł magistra wychowania muzycznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy. Kolejnym etapem było zdobycie specjalizacji nauczycielskiej II stopnia w muzyce w roku 1984 oraz specjalizacji nauczycielskiej III stopnia w roku 1990.

Małżeństwo, rodzina i potomkowie

13 kwietnia 1974 roku zawarł cywilny związek małżeński z Dorotą, z.d. Wojciechowską. Po 10 latach zgodnego pożycia małżeńskiego oboje z żoną 11 lutego 1984 roku złożyli przysięgę małżeńską w kościele. Synowie Józefa to Tomasz – ur. w 1974 r., który jest przedsiębiorcą transportowym i Michał – ur. w 1979 r. Ten drugi jest muzykiem poznańskiego zespołu „Snowman” i od roku 2012 muzykiem i wokalistą zespołu „Myslowitz”. Kolejne pokolenie reprezentują wnuki: ze strony Tomasza – Alicja (1996) i Martyna (2002), oraz ze strony Michała – Luna (2007) i Bernard (2011) a także Jakub (1997) i Marta (2004) – w ramach rodziny zastępczej. Obecnie Józef z żoną Dorotą mieszkają we własnym domu w Rakoniewicach.

Praca zawodowa

Pierwszą pracę zawodową podjął w latach 1970-1973 w Zakładzie Wychowawczym w Babimoście jako nauczyciel przedmiotów artystycznych i wychowania fizycznego. W latach 1973 – 2006 pracował w szkole w Rakoniewicach (obecnym Zespole Szkolno – Gimnazjalnym) jako nauczyciel muzyki. Bardzo często przygotowywał indywidualnie dzieci do udziału w przeglądach piosenki. W 2003 r. jego wychowankowie zdobyli czołowe miejsca w VI Regionalnym Przeglądzie Piosenki Dziecięcej „Piccolo Voice” w Kamieńcu. Jednocześnie dodatkowo pracował w wolsztyńskiej filii pomaturalnego Studium Wychowania Przedszkolnego z Sulechowa jako nauczyciel muzyki (gra na instrumentach, chór) i metodyki wychowania muzycznego.

Zainteresowania, zamiłowania i pasje

Pracując w szkole jako nauczyciel muzyki podejmował wiele innych działań, które rozwijały jego zainteresowania i zamiłowania. Na początku prowadził chór szkolny. W latach 1984 – 1994 założył i prowadził Szkolną Orkiestrę Mandolinową (zajął I miejsce na konkursie w Lesznie). W latach 1998 – 2005 prowadził Zespół Flażoletowy „Pijawki”. Na przełomie 1999 / 2000 założył w piwnicy szkolnej pierwszą w Polsce pracownię instrumentów elektronicznych. Wyposażona ona była w 21 dobrej klasy instrumentów klawiszowych. Uczniowie zdobywali umiejętność wspólnej gry w dużej grupie. Wielką pasją Józefa był chór. Od lat studenckich interesował się dyrygowaniem. W 2003 r. założył w Rakoniewicach chór mieszany „Nuta w Nutę”, i do dnia dzisiejszego jest jego dyrygentem. Pierwszy występ chóru, który wtedy jeszcze nie był zbyt liczny, odbył się u burmistrza Jerzego Józefa Sieradzana. Chór ten daje koncerty w wielu miastach, w Polsce i za granicą, realizował wiele projektów. Najsłynniejszym z nich jest, blisko półtoragodzinny spektakl: „Lata dwudzieste, lata trzydzieste w muzyce i nie tylko”. Prezentuje on najpiękniejsze pieśni lat międzywojennych. Przedstawienie to było wystawiane w wielu miejscowościach. Za sprawą dyrygenta cały chór został zaangażowany w działalność Towarzystwa Miłośników Ziemi Rakoniewickiej im. Michała Drzymały. Józef jest jednym z założycieli tego towarzystwa oraz od kilku lat jego prezesem. Od wielu już lat w Wielichowie co roku wspiera akcje związane z Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Jak sam mówi o sobie, bardzo dobrze czuje się na scenie z mikrofonem w ręce. W podobny sposób od wielu lat prowadzi Biegi Uliczne z okazji 3 Maja w Rakoniewicach. Jednak za największą swoją pasję, a zarazem najnowszą uważa swoją działalność w „Kapeli Zza Winkla”. Swoimi pasjami i zainteresowaniami zaraził swoją rodzinę, która wspiera Józefa na każdym kroku w swoich poczynaniach, a żona Dorota również należy do chóru „Nuta w Nutę”.

Uznania, nagrody i odznaczenia

W 2009 r. notatka biograficzna o Józefie Kowalonku ukazała się w encyklopedii biograficznej „Who is Who w Polsce”. W czasie swojej wieloletniej pracy zawodowej, jak i za swoją działalność publiczną Józef wielokrotnie zostawał doceniany i otrzymywał liczne podziękowania i nagrody. W 1978 r. otrzymał od Ministra Oświaty i Wychowania – Nagrodę Trzeciego Stopnia. W 1999 r. na koniec roku szkolnego od uczniów dostał ręcznie malowany obrazek „dla przebojowego nauczyciela„. Ostatni medal – otrzymał 3 maja 2015 r. w czasie Biegów Ulicznych w Rakoniewicach z okazji ich 40-lecia.

Kalendarium:

 • 1949 ― Narodziny bohatera
 • 1963 ― Nauka w Liceum Pedago...
 • 1963 ― Józef Kowalonek ukońc...
 • 1968 ― Nauka w dziennym Stud...
 • 1970 ― Praca w Zakładzie Wyc...
 • 1973 ― Praca w szkole w Rako...
 • 1974 ― Zawarcie cywilnego zw...
 • 1978 ― Otrzymanie nagrody tr...
 • 1979 ― Uzyskanie tytułu magi...
 • 1984 ― Prowadzenie Szkolnej ...
 • 1984 ― Uzyskanie specjalizac...
 • 1984 ― Józef i Dorota Kowalo...
 • 1990 ― Uzyskanie specjalizac...
 • 1999 ― Założenie w szkole w ...

Cytaty:

 • „Przez życie idź odważn...”

Źródła:

 • „Lata 20, lata 3...
 • Oficjalna strona ̶...
 • Występ chóru „Nu...

Zobacz też: