Władysław Śruba

ur. 12 kwietnia 1930
zm.
Zespół Szkół Publicznych w Żydowie

Zdjęć: 12

Pochodzenie i stan rodzinny

Władysław Śruba urodził się 12 kwietnia 1930 r. w Żydowie, zmarł 28 maja 2006 r. w Gnieźnie. Rodzice, Marianna Śruba (z domu Maj) pochodziła z Włościejewki (gmina Książ Wielkopolski w powiecie śremskim), a ojciec Walenty Śruba pochodził z Mierzewa (gmina Niechanowo w powiecie gnieźnieńskim) i był kolejarzem. Żona, Franciszka Śruba (z domu Madaj) była nauczycielką. Dzieci – córka Małgorzata Śruba (nauczycielka) i syn Jarosław Śruba (informatyk).

Wykształcenie

Edukację rozpoczął w Szkole Podstawowej w Żydowie, którą ukończył w 1947 r. Naukę w Technikum Rolniczym w Szamotułach ukończył w 1956 r. Kształcił się również w Studium Nauczycielskim we Wrocławiu na kierunku rolniczym ukończonym w 1967 r. W latach 1950-1952 odbył zasadniczą służbę wojskową.

Praca zawodowa

W latach 1953-1956 pełnił funkcję instruktora lekkoatletyki w Powiatowej Radzie Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Gnieźnie. Następnie w latach 1957 do 1972 był referentem do spraw rolnych w Gromadzkiej Radzie Narodowej w Żydowie. W tym okresie był również nauczycielem w Szkole Przysposobienia Rolniczego w Żydowie. W latach 1973 – 1981 pełnił funkcję kierownika służby rolnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Czerniejewie. Od roku 1982 do 1991 był doradcą rolniczym w Wojewódzkim Ośrodku Postępu Rolniczego w Sielinku.

Działalność społeczna

Bardzo istotną role w życiu Władysława Śruby odgrywała działalność poza zawodowa i społeczna. Wielokrotnie był reprezentantem LZS na zawodach lekkoatletycznych. W latach 1973-1975 był ankieterem Ośrodka Badania Opinii Publicznej i Studiów Programowych. Był również w latach 1975-1999 Społecznym Korespondentem Statystycznym Głównego Urzędy Statystycznego. Wspierał działania Kółka Rolniczego w Żydowie (prace organizacyjno-instruktażowe).
Szczególnie angażował się w życie lokalnej społeczności i kultywowanie historii swojego regionu. Gromadził informacje na temat historii Żydowa, i dbał o ich publikację. W ten sposób powstały między innymi publikacje publikacje: „Z dziejów Żydowa koło Gniezna”, „Obrona Żydowa 10 września 1939r.” oraz „Poległym Żydowianom w latach 1939-1945” czy „Dzieje Kółka Rolniczego w Żydowie”. Był opiekunem miejsc pamięci w Żydowie i inicjatorem postawienia nagrobka poległym obrońcom Żydowa oraz pamiątkowego nagrobka Stanisława Różyckiego. Jako członek Światowego Związku Żołnierzy AK wielokrotnie uczestniczył w prelekcjach historycznych dla młodzieży szkolnej. Zaangażował się również w pracę związaną z nadaniem imienia Adama Borysa Gimnazjum w Witkowie. Był członkiem Towarzystwa Przyjaciół Żydowa.

Nagrody i wyróżnienia

Medal 40-lecia Polski Ludowej (1984 r.)
Krzyż Zasługi SEMPER FIDELIS Wielkopolskiego Związku Solidarności Polskich Kombatantów (1997 r.)
Nominacja do nagrody im. ks. Piotra Wawrzyniaka w kategorii Promotor Wielkopolski (1999 r.)
Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (2001 r.)
Odznaka Honorowa „Zasłużony dla rolnictwa” (2004 r.)
Odznaka Honorowa „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” (2004 r.)

Znaczenie postaci

Władysław Śruba zapisał się w pamięci lokalnej społeczności jako działacz społeczny,a przede wszystkim miłośnik regionu i historyk. Poprzez swoje działania takie jak np. inicjatywa utworzenie pomnika pamięci poległych Żydowian oraz publikacje historyczne przyczynił się kultywowania pamięci o lokalnych bohaterach oraz do utrwalenia pamięci o historii Żydowa. Dla młodzieży stanowi przykład postaw patriotycznych.


Zobacz też: