Bogdan Kazimierz Czerwiński

ur. 04 lipca 1942
zm.
Szkoła Podstawowa im. Tytusa i Jana Działyńskich w Plewiskach

Zdjęć: 10

Pochodzenie i dzieciństwo

Bogdan Kazimierz Czerwiński urodził się 4 lipca 1942 roku w Rogalinku jako syn Wandy i Teodora. Matka zmarła 1 kwietnia w 1945 r., a ojciec 31 stycznia 1999 r.
B. Czerwiński ma dwoje rodzeństwa, siostrę – Marię i brata – Adama.
Dzieciństwo bohatera przypadło na okres II wojny światowej. Jego babcia opowiadała, że pierwszy cukierek chłopiec otrzymał od rosyjskiego żołnierza. Wypluł go jednak, gdyż nie wiedział, co to jest. Tuż po wojnie rodzina Czerwińskich zamieszkała w Myśliborzu i Poznaniu, a w 1951 roku przeprowadziła się do Komornik.

Edukacja

Bogdan Czerwiński rozpoczął swoją edukację w Szkole Podstawowej w Komornikach. Wychowawcą jedenastoosobowej grupy był Stanisław Nowak, który zarażał uczniów między innymi pasją przyrodniczą. W tym okresie B. Czerwiński był przez kolegów przezywany „Miczurin”. Pierwsze lata pilnej nauki i starania nauczycieli zaowocowały wielką fascynacją literaturą i historią. Chłopiec czytał bardzo wiele książek, również tych, które w tych trudnych powojennych czasach były zakazane. Najbardziej w pamięci utkwiła mu powieść Daniela Defoe „Przypadki Robinsona Crusoe”. Ulubionymi szkolnymi przedmiotami mężczyzny były biologia i historia, do najmniej lubianych zaliczała się natomiast chemia.
Po ukończeniu szkoły podstawowej w 1956 r. B. Czerwiński kontynuował swoją edukację w Technikum Poligraficznym w Poznaniu, po ukończeniu którego zdobył zawody drukarza i zecera. Zdana matura była przepustką do rozpoczęcia studiów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Historycznym, gdzie młody student mógł rozwijać swoje pasje i pogłębiać wiedzę. Swoją szkolną edukację B. Czerwiński podsumował, kończąc podyplomowe studia z organizacji i zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Mężczyzna jednak często podkreśla, że człowiek uczy się przez całe życie.

Praca zawodowa

Marzeniem Bogdana Czerwińskiego z dzieciństwa było zostanie w przyszłości kominiarzem. Mężczyzna rozpoczął jednak swoją karierę zawodową od stanowiska drukarza. Później pełnił funkcje kierownicze w kilku zakładach, prowadził też własną działalność gospodarczą. Najwięcej satysfakcji przyniosła mu praca w Muzeum Regionalnym w Stęszewie. Pracując na stanowisku dyrektora placówki, między innymi organizował wystawy, spotkania i konkursy poświęcone Powstaniu Wielkopolskiemu.

Regionalizm

Bogdan Czerwiński jest znanym regionalistą – badaczem dziejów małej ojczyzny od czasów najdawniejszych do współczesności. Aktywnie działa w Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Komornickiej, jest też członkiem Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu oraz Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu. Był wieloletnim członkiem Rady Muzealnej Muzeum Narodowego Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Szreniawie. Brał czynny udział w Kongresach Regionalnych Towarzystw Kultury we Wrocławiu, w Radomiu i Gorzowie Wlkp. Był też uczestnikiem Krajowego Kongresu Kultury Wsi w Częstochowie. Bierze również udział w spotkaniach, które organizuje Krajowa Rada Regionalnych Towarzystw Kultu i Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu.

Szczególną rolę w życiu bohatera odgrywają tematy związane z Powstaniem Wielkopolskim oraz Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Komornickiej.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Komornickiej

Bogdan Czerwiński był współzałożycielem oraz zastępcą prezesa, a później prezesem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Komornickiej. Organizacja zajmuje się między innymi opieką nad tradycjami kulturalnymi, zabytkami i folklorem Komornik i okolicy, a także popularyzacją twórczości literackiej miłośników Ziemi Komornickiej. Bogdan Czerwiński wydał dwie publikacje związane ze swoją mają ojczyzną: „Organizacja i funkcjonowanie TPZK” oraz „Historia Szkoły Podstawowej w Komornikach i w innych miejscowościach na Ziemi Komornickiej”.
Członkowie TPZK na swojego patrona wybrali ks. Franciszka Ksawerego Malinowskiego, o którym wiedzę w licznych publikacjach popularyzuje bohater biogramu.
B. Czerwiński był też jedną z osób, które założyły Izbę Muzealną, czyli miejsce, w którym są przechowywane dokumenty, wykopaliska z epoki brązu, resztki uzbrojenia i stare artykuły gospodarstwa domowego z gminy Komorniki.
W 2008 r. wójt gminy Komorniki wyróżnił trzydziestoletnią organizację nagrodą Bene Meritus.

Powstanie Wielkopolskie

Bogdan Czerwiński jest autorem biogramów powstańców z powiatu poznańskiego oraz licznych publikacji związanych z tym tematem (m.in. „Powiat zachodniopoznański w Powstaniu Wielkopolskim”, „Pułkownik Andrzej Kopa – zdobywca lotniska Ławica, dowódca i lokalny polityk”).

B. Czerwiński chętnie spotyka się z uczniami, by opowiedzieć im o walkach o niepodległość.

Gdy był dyrektorem muzeum, organizował liczne konferencje naukowe, seminaria i sesje, na które zapraszał historyków i pasjonatów.


Genealogia

Jedną z pasji Bogdana Czerwińskiego jest genealogia. Mężczyzna badał więzi rodzinne rodów z terenu Wielkopolski: Czyżów, Szałów, Kowalczyków, Balcerków, Linkowskich, Dejów i Sensków. Prace te są długotrwałe i kosztowne, ale efekt zadowalający.


Twórczość literacka

Bogdan Czerwiński chętnie dzieli się swoją wiedzą, publikując materiały o tematyce historycznej. Współpracuje między innymi z lokalnym czasopismem „Nowiny Komornickie”.
Wybrane teksty autorstwa bohatera biogramu:

1. Zbiór artykułów dotyczących historii szkół w Komornikach, Rosnówku, Chomęcicach w: „Nowiny Komornickie” nr: 7, 8, 9, 10, 11, 13/1995, 1, 3, 4, 5, 6, 7 i 8/1996, opartych na dawnych kronikach szkolnych (w tłumaczeniu Stanisława Nowaka z języka niemieckiego).

2.”Dwadzieścia lat minęło – TPZK” w: „Nowiny Komornickie ” nr 12/1998.

3. „Pułkownik Andrzej Kopa – zdobywca lotniska Ławica. Dowódca i lokalny polityk” w: „Powstaniec Wielkopolski”, Poznań 2001;

4.”Wiosna Ludów 1848″ w: „Nowiny Komornickie” nr 3, 4 i 6/1998.

5. „Powstanie Wielkopolskie w Powiecie Zachodniopoznańskim” w: ”Nowiny Komornickie” nr 2/1998.

6. „Kółko Rolnicze w Komornikach” w: „Nowiny Komornickie” nr 1/1998.

7. „Izba muzealna TPZK im. ks. Franciszka Ksawerego Malinowskiego” w: „Nowiny Komornickie” nr 8/1997.

8.”Początki chrześcijaństwa. Parafia komornicka” w: „Nowiny Komornickie” nr 1,2,4 i 6/1995.

9. „Ks. Franciszek Malinowski” w: „Szczecińskie Studia Kościelne”, Szczecin 1993.

10. „Ksiądz Leon Senska – Misjonarz ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Św. Wincentego a Paulo” w: Archiwariusz -Biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu nr 2/2006.

11. Ponad 140 biogramów uczestników powstania wielkopolskiego w: „Powstańcy Wielkopolscy. Biogramy uczestników powstania Wielkopolskiego 1918-1919” pod red. B. Polaka.

12. Genealogia rodów: Balcerków, Czyżów, Szałów, Dejów, Linkowskich i Sensków (maszynopisy).

13. ”O regionalizmie w szkole” w: „Przegląd Wielkopolski” 1997 r.


Nagrody

Za swoją działalność Bogdan Czerwiński był wielokrotnie nagradzany i obdarowywany dyplomami i listami gratulacyjnymi.

Został między innymi uhonorowany Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”. Ponadto został odznaczony Srebrnym i Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej i odznaką honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”.

W 2006 r. otrzymał nominację do Nagrody Głównej i statuetkę „Pegaz Wielkopolski” od Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu, a w 2008 roku otrzymał Honorową Nagrodę „Dobosz Powstania Wielkopolskiego” oraz Odznakę Honorową „Wierni Tradycji” za zasługi w upowszechnianiu wiedzy o powstaniu wielkopolskim.

Życie prywatne

Rodzina

Bogdan Czerwiński od 50 lat jest żonaty z Barbarą Kazimierą z domu Czyż, z którą wychował trzy córki: Justynę, Monikę i Paulinę. Mężczyzna jest też dumnym dziadkiem Anny, Witolda, Wojciecha, Jędrzeja i Maksymiliana.

Zainteresowania:

Bogdan Czerwiński uwielbia literaturę, zgromadził w swojej biblioteczce kilkaset książek. Zbiera też znaczki, zwłaszcza te poświęcone Janowi Pawłowi II i Mikołajowi Kopernikowi. W wolnym czasie najchętniej bawi się ze swoimi wnukami.

Ulubioną potrawą bohatera biogramu jest czernina.

Znaczenie postaci

Od Bogdana Czerwińskiego można uczyć się szacunku dla ludzi, ale również miejsc, zwłaszcza tych tworzących nasze najbliższe otoczenie. Bohater biogramu stoi na straży komornickich tradycji, chroni również od zapomnienia ważne postaci i historyczne wydarzenia związane z regionem.

Kalendarium:

  • 1942 ― Narodziny bohatera

Zobacz też:

  • > ks. Franciszek Ksawery...
  • > Stanisław Nowak
  • > Komorniki
  • > Poznań