Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Więcej aktywności przy każdej sposobności”

Zbyszko Szmaj

ur. 12 czerwca 1935
1 lutego 2021zm.
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Niedźwiedziu

wywiad z Panem Zbyszko Szmajem
Zdjęć: 22
Filmów: 1

Pochodzenie

Zbyszko Szmaj urodził się 12 czerwca 1935 r. w Zamościu, gmina Sieroszewice, powiat ostrowski, województwo wielkopolskie. Mieszkał w Ostrzeszowie, był wdowcem, ma dwoje dzieci- córkę Małgorzatę i syna Ziemisława.

Dzieciństwo

Pan Zbyszko Szmaj swoje dzieciństwo spędzał w rodzinnym Zamościu, niestety wybuchła II wojna światowa, w czasie której został wysiedlony wraz z rodzicami na przymusowe prace do Austrii.

W okresie nauki szkolnej Pan Zbyszko Szmaj uwielbiał czytać książki, najchętniej sięgał po powieść Henryka Sienkiewicza „Krzyżacy”, a Zbyszko z Bogdańca to nie tylko jego imiennik, ale jednocześnie ulubiony bohater literacki.

W dzieciństwie, jak sam podkreśla, chciał zostać leśnikiem. Jego marzenie było tak wielkie, że po maturze postanowił zdawać na studia na Wydziale Leśnym. Niestety, nie został przyjęty z powodu zbyt dużej liczby kandydatów.

Edukacja

W 1949 r. ukończył Szkołę Podstawową nr 2 w Ostrzeszowie, a w 1953 r. Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Podstawowego i Licealnego w Ostrzeszowie (obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie). Na studiach wyższych, na Wydziale Technologii Drewna Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu uzyskał tytuł magistra inżyniera. Wraz z podjęciem pracy zawodowej postanowił rozpocząć studia doktoranckie i w 1982 r. uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie Gdańskim.

Czas wolny i zainteresowania

Swój wolny czas Pan Zbyszko Szmaj uwielbiał spędzać na łonie natury. Interesował się turystyką i wszystkim, co wiąże się z przyrodą. Pan Zbyszko Szmaj lubił podróżować, zwiedził większość krajów Europejskich takie jak: Skandynawia, Niemcy, Austria, Hiszpania, Włochy, Turcja, Bułgaria, Holandia, Węgry, Afryka i Kazachstan. Był on również myśliwym i prezesem Międzyszkolnego Klubu Strzelectwa Sportowego „Lok- Baszta” w Ostrzeszowie. Przez wiele lat grał w piłkę nożną w ostrzeszowskich klubach i będąc lewym obrońcą razem z drużyną wywalczył awans do klasy „A”.

Ponadto Pan Zbyszko Szmaj poświęcał swój wolny czas pracy zawodowej, która była jednocześnie jego pasją. Cały czas działał aktywnie, m.in. prowadził Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat”.

 

Etapy działalności

Etap 1

Swoją pierwszą pracę Pan Zbyszko Szmaj rozpoczął w 1958 roku w Fabryce Mebli w Wolsztynie. Jednak w tym samym roku z niej zrezygnował, aby podjąć pracę technologa w Warsztatach Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Ostrzeszowie. Po dwóch latach otrzymał korzystną propozycję pracy na stanowisku kierownika w Spółdzielni Pracy „Stolarz” w Ostrzeszowie. W 1963 roku zrezygnował z kierowania Spółdzielnią i powrócił do Warsztatów Zasadniczej Szkoły Zawodowej tym razem na stanowisko zastępcy kierownika. Była to korzystniejsza finansowo oferta i dzięki niej po 9 latach awansował na zastępcę dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Ostrzeszowie. W 1976 roku został dyrektorem szkoły, w międzyczasie przekształconej w Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Ostrzeszowie. Funkcję dyrektora pełni przez 22 lata, aż do 1998 roku, kiedy to zostaje radnym Rady Miejskiej i jej członkowie wybrali Pana Zbyszko Szmaja na burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów.

Etap 2

W 2002 roku wraz z końcem kadencji sprawowania stanowiska burmistrza, Pan Zbyszko Szmaj przechodzi na emeryturę. Nadal jednak pracuje jako wykładowca na Wydziale Zarządzania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu. Pełnił tam również funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Zarządzania, a także prodziekana Wydziału Zarządzania. Ponadto Pan Zbyszko Szmaj był radnym Sejmiku Wojewódzkiego (2002- 2006), a w latach 2010- 2014 radnym Rady Powiatu w Ostrzeszowie i zarazem jej przewodniczącym. Przez wiele lat był także prezesem Ligii Obrony Kraju w mieście, gminie i powiecie.

Etap 3

Od 2015 roku Pan Zbyszko Szmaj sprawował funkcję kierownika Ośrodka Badań Regionalnych w Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu. Od roku 1956 udzielał się w Polskim Związku Łowieckim będąc jego członkiem. Ponadto Pan Zbyszko Szmaj był prezesem Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat”, jak również Międzyszkolnego Klubu Strzelectwa Sportowego „Lok-Baszta” w Ostrzeszowie.

Odznaczenia i nagrody

Pan Szmaj w swoim życiu zawodowym i społecznym otrzymał wiele nagród i odznaczeń m.in.:
– Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
– Medal Komisji Edukacji Narodowej
– Srebrny Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”
– Złoty Medal za Zasługi dla LOK
– odznaczenie łowieckie „Złom”
– Odznaka „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego
– Srebrny i Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
– Odznaka „Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP Byłych Więźniów Politycznych”
– Medal za Zasługi dla Miasta i Gminy Ostrzeszów
– Odznaka „Przyjaciel Dziecka”
– Tytuł Honorowy TPZO „Przyjaciel Ziemi Ostrzeszowskiej”
Laur 15-lecia PWSZ w Kaliszu
„Człowiek roku 2014 Powiatu Ostrzeszowskiego” (tytuł nadany przez Kapitułę „Twój Puls Tygodnia”)
– laureat nagród ministra i kuratora
– laureat wielu nagród resortowych

Znaczenie postaci

Pan Zbyszko Szmaj był osobą, która swoim aktywnym zaangażowaniem i działalnością w życiu naszego miasta zasługuje na szczególne uznanie. Wybraliśmy Pana Zbyszko Szmaja, ponieważ był bardzo zaangażowany w rozwój całego powiatu ostrzeszowskiego, a ponadto osobą zawsze pełną uśmiechu. „Dał się poznać jako niezwykle pracowity, zorganizowany, zaangażowany, i odpowiedzialny nauczyciel, kierownik, dyrektor, radny, burmistrz, wykładowca, pedagog i wychowawca – napisano w uzasadnieniu uchwały odczytanym przez burmistrza Mariusza Witka – Znakomity organizator, skuteczny motywator działań. Zawsze czuły na potrzeby środowiska, jak i pojedynczych ludzi. Nigdy nikomu nie odmawiał pomocy. Jest wzorem do naśladowania, wielokrotnie pokazując jak rzetelną, systematyczną pracą można osiągnąć pożądane efekty.”
Będąc dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Ostrzeszowie, Pan Zbyszko Szmaj pracował nie tylko z gronem pedagogicznym i rodzicami, ale również ze środowiskiem. Dzięki temu wybudowano halę sportową w 50% ze środków społecznych. Ponadto rozbudowano warsztaty szkolne, wyremontowano płytę boiska, wyposażono siłownię i sale dydaktyczne w nowoczesny sprzęt.
Natomiast, kiedy sprawował funkcję burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów, w naszej „Małej Ojczyźnie” przeprowadzono wiele inwestycji, remontów i modernizacji: wybudowano ulicę Podmiejską wraz z jej kanalizacją, zbudowano drogę Siedlików – Zajączki, wykonano kanalizację na trasie ulic Kościuszki – Wojska Polskiego – Kąpielowa, wybudowano i zmodernizowano parkingi przy ul. Kaliskiej i na Placu Stawek, zainstalowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulicy Wojska Polskiego z ul. Piastowską i Kościuszki, wybudowano ciąg pieszo – rowerowy na ul. 1 Maja, wybudowano rondo na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej z ul. Powstańców Wielkopolski oraz z ul. Kolejową, wykonano dojazd do cmentarza, przeprowadzono inwestycje na terenie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 2 (blok żywieniowy z aulą, hala sportowa), rozpoczęto budowę Szkoły Podstawowej w Szklarce Przygodzickiej, wykupiono i zmodernizowano budynek przy ul. Pocztowej, przeprowadzono renowację kwater ofiar II wojny światowej na cmentarzu oraz kontynuowano inne prace dotyczące baszty, targowiska, stadionu i parku miejskiego.

Źródła

– wywiady i spotkania z Panem Zbyszko Szmajem
– wywiady z mieszkańcami wsi Niedźwiedź, Bledzianów, Siedlików i miasta Ostrzeszów
– materiały i fotografie udostępnione przez Pana Zbyszko Szmaja
– http://www.powiatostrzeszowski.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&menu=8&artykul=3387&akcja=artykul
– http://www.radiosud.pl/ostrzeszow-zbyszko-szmaj-czlowiekiem-roku-2014,9408.html

Cytaty:

  • „Więcej aktywności przy...”
  • „Znajdź czas na pracę -...”

Źródła:

  • Medal dla dr. Zbyszka ...
  • OSTRZESZÓW: Zbyszko Sz...

Zobacz też: