prof. dr hab. Jean Bernard Diatta

ur.
zm.
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy

Wywiad młodzieży z Heanem Diatta
Zdjęć: 1
Filmów: 1

Jean Bernard Diatta prof.dr hab. – prawdziwy człowiek Renesansu

Kim jest Jean Bernard Diatta prof.dr hab ?


BIOGRAM

Jean Diatta urodził się w Senegalu, gdzie chodził do College’u (Etap edukacji podstawowej, gimnazjalnej i licealnej) prowadzonego przez Jezuitów Kanadyjskich. Ukończył liceum zdając maturę o profilu biologia i chemia.

W Polsce przebywa od 1985r., najpierw w Studium Języka Polskiego dla Obcokrajowców w Łodzi. Studia ukończył w 1991r. w Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytecie Przyrodniczym) w Poznaniu. Komunikuje się swobodnie po polsku, francusku, angielsku ( zna 8 języków!).

Jest Profesorem na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, gdzie kieruje Zakładem Biogeochemii Środowiska. Naukowo zajmuje się zagadnieniami związanymi z rolnictwem (Produkcja roślinna, nawozy i nawożenie, zakwaszenie gleb i degradacja agroekosystemów) i ochroną środowiska (zanieczyszczenie środowiska i metody remediacji gleb, przemiany geochemiczne pierwiastków śladowych, toksyczność..).

Brał udział w wielu konferencjach, sympozjach, seminariach w Polsce jak i zagranicą (Japonia, Francja, Grecja, Austria, Węgry, Belgia, Niemcy, ….). Opublikował ponad 160 prac naukowych. W chwili obecnej Prof. Diatta wypromował ponad 80 absolwentów z tytułem magistra inżyniera oraz 12 ze stopniem inżyniera. Należy także doliczyć jednego wypromowanego doktora i dwóch w trakcie realizacji. Za aktywność naukową i edukacyjną, otrzymał wiele nagród i wyróżnień, wśród których należy nadmienić Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Prof. Jean Diatta jest aktywnym na wielu płaszczyznach. Był Radnym i Vice-Przewodniczącym Rady Gminy Rokietnica (Powiat Poznański, Wielkopolska). Jest także współzałożycielem i Vice-Dyrektorem Centrum Afrykańskiego „Aduna” w Poznaniu. Współtworzył firmę reklamowo -konsultingową „Kronos” oraz salon fryzjerski „Afro Salon” w Poznaniu. Prowadzi spotkania i prelekcje w ramach Uniwersytetów Trzeciego Wieku, w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i różnych gramiach.

Jego szczególne zainteresowania poszerza następująca tematyka:

a. Afryka i jej rozwój [Aspekty historyczne, struktury równowagi społecznej]

b. Edukacja – Transfer Know-How [Języki a technologia]

c. Samowystarczalność żywnościowa – Pokój – Zdrowie [Żywność (bez)nadziejny lek!]

d. Międzynarodowa pomoc a pokolenia „Uzależnionych”


Jean Bernard Diatta do gminy Rokietnica wprowadził się w 2006 roku. Jean Bernard Diatta to profesor Uniwersytetu Przyrodniczego i radny gminy Rokietnica. Przyjechał do Polski z Senegalu, ze zdjęciem Wałęsy i Jana Pawła II w portfelu. Musiał przywyknąć do jedzenia na kartki i zimowych wieczorów.Tak wspomina pierwsze bohater gminy Rokietnica.

W latach 2010-2014 był Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Rokietnica.


Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie nadania tytułu profesora

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej dnia 18.października.2012 roku postanowił nadać tytuł profesora nauk rolniczych panu Jean Bernard Diatta

( dokumenty.rcl.gov.pl/M2013000019501.pdf )

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,393234,prezydent-wreczyl-nominacje-profesorskie.html



Professor Jean Diatta, Ph.D.Eng.- przedsiębiorca i filantrop

Prof. Jean Bernard Diatta, to nie tylko przedsiębiorca, ekonomista, filantrop. Jean Bernard Diatta to przede wszystkim ogromny społecznik – bezinteresownie pomaga ludziom. Pomaga nie tylko mieszkańcom gminy Rokietnica, ale również bierze udział w akcjach charytatywnych na rzecz Senegalu. Jeśli może coś zrobić dla innych – podejmuje działania. Nigdy nie stoi obok. Jest człowiekiem czynu. Swoim zachowaniem pokazuje jak być wspaniałym człowiekiem i walczyć o innych, nie zatracając swojej osobowości. Pokazuje jak walczyć z rasizmem.


http://www.global-trade-progress.com/pl/o-nas

http://www.unicef.pl/Co-robimy/Aktualnosci/Kampania-na-rzecz-szczepien-w-Kongo-trwa

http://www.lepszypoznan.pl/2013/10/18/mineralna-woda-z-rokietnica-%E2%80%93-w-kranach.html

ftp://produkcja:6VtaJy0a@62.21.103.215/produkcja/Wtk_Wywiad_2013_09_11_Diatta.mp4


Laureat nagrody ” Rokicka Wierzba” – rok 2014

Jean Bernard Diatta w 2014 roku otrzymał nagrodę dla społeczników gminy Rokietnica, podczas noworocznego koncertu. Wójt gminy Rokietnica powiedział, iż nagrodę Rokicka Wierzba otrzymują osoby, które w sposób szczególny zasłużyły się dla gminy Rokietnica. Taką postacią jest Jean Bernard Diatta

https://www.youtube.com/watch?v=5Fo1rRkwNnY


Wywiady z prof.dr hab. Jean Bernard Diatta:

ftp://produkcja:6VtaJy0a@62.21.103.215/produkcja/Wtk_Wywiad_2013_09_11_Diatta.mp4

Jean Bernard Diatta udzielił wywiadu…. 'Wiadomościom Rokietnickim”

http://rokietnica.pl/pl/warto_poznac/jean_bernard_diatta


Znaczenie postaci dla gminy Rokietnica

prof. Jean Bernard Diatta ma ogromne znaczenie dla gminy Rokietnica. W latach 2010-2014 był Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Rokietnica. Podczas jego kadencji podjęto wiele „dobrych ustaw” . Jest to człowiek niezwykle skromny. Podczas rozmów podkreśla wartość każdego człowieka.
Dla niego człowiek i człowieczeństwo to najwyższa wartość. Jest niezwykle skromny. Emanuje niezwykłą energią. Osoby, z którymi przebywa zaraża miłością do drugiego człowieka i nauki.


Kontakt:

Prof. dr hab. Jean Diatta

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Katedra Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska

Ul. Wojska Polskiego 71F

60-625 Poznań

Tel. służ. +48 61 848 77 83

E-mail: Jeandiatta63@yahoo.com


Źródła:

 • Ekonomia i prawo
 • Global Trade Progress
 • Jean Bernard Diatta &#...
 • Jean Diatta widziany o...
 • Monitor Polski
 • Nauka w Polsce
 • Rokietnicka Wierzba
 • Unicef
 • Woda dla mieszkańców g...
 • Wywiad dla telewizji WTK
 • Wywiad w Wiadomościach...

Zobacz też: