Andrzej Galla

ur. 31 sierpnia 1959
zm.
Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochach

Fragment wywiadu z panem Andrzejem Galla – cz.I
Fragment wywiadu z panem Andrzejem Galla -cz.II
Zdjęć: 4
Filmów: 2

Pochodzenie

Andrzej Galla urodził się 31 sierpnia 1959 w Mochach, syn Walentyny i Józefa Galla.

Dzieciństwo

Wychowywał się razem z trzema siostrami Urszulą, Marylą i Ireną w Nowej Wsi. Dzieciństwo spędził bardzo beztrosko na zabawach w podchody i różne gry zespołowe. W czasie wakacji pomagał rodzicom w pracach polowych.

Edukacja

Chodził do Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi. Jego ulubionym przedmiotem była matematyka.

W latach 1974-1978 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Wolsztynie, do klasy o profilu matematyczno-fizycznym.

W latach 1978-1983 studiował na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wydziale matematycznym (specjalność programowanie i metody numeryczne).

W roku 1984 ukończył w ODN Poznań kurs kwalifikacyjny (pedagogiczny).

W roku 2001 ukończył w OKUN Leszno kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej.

Etapy działalności

Praca zawodowa:

Od 15 marca 1983 do 31 sierpnia 1985 roku pełnił funkcje nauczyciela matematyki w Szkole Podstawowej w Radomierzu.

Od 1 września 1985 do 31 sierpnia 1999 roku był nauczycielem matematyki w Szkole Podstawowej w Mochach.

Od 1 września 1993 do 31 sierpnia 1998 roku był dyrektorem Szkoły Podstawowej w Mochach.

Po rocznej przerwie, 1 września 1999 powrócił do funkcji dyrektora i nauczyciela matematyki w Zespole Szkół w Mochach, którą pełnił do 31 sierpnia 2013 roku.

Od 1 września 2013 roku do dnia dzisiejszego jest nauczycielem w Zespole Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kośiuszki w Zielonej Górze oraz uczy matematyki w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Mochach.

Rodzina:

Razem z żoną Barbarą wychował pięcioro dzieci: trzech synów Marka, Franciszka, Jacka oraz dwie córki Katarzynę i Zofię.

Działalność sportowa

W 1985 roku założył w Mochach Harcerski Klub Sportowy Azymut, którego do dnia dzisiejszego jest prezesem. Nadrzędnym celem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej i trenowanie biegów na orientację, dyscypliny która stanowi połączenie wysiłku fizycznego i umysłowego, aby być dobrym należy nie tylko szybko biegać, ale i logicznie myśleć. Pan Andrzej Galla jako instruktor BnO trenuje dzieci i młodzież w różnym wieku, z pod jego skrzydeł wyszło kilka pokoleń młodych sportowców.

Osiągnięcia sportowe:

– klub sportowy, pod jego kierownictwem, pięć razy z rzędu zdobył Puchar Najmłodszych,

– w 2011 roku złoto dla trenera za prace z podopieczną Katarzyną Galla,

– w 2013 roku złoty medal na Mistrzostwach Świata w Portugalii zdobyła podopieczna trenera Zofia Galla.

Osiągnięcia klubu prowadzonego przez pana Andrzeja Galla można śledzić na stronie:

Klub Azymut Mochy

Odznaczenia:

– Brązowa Odznaka Polskiego Związku Biegów na Orientację.

– Brązowa Odznaka „ZA ZASŁUGI DLA SPORTU” przyznana przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

– Brązowy Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej pana Aleksandra Kwaśniewskiego.

– Tytuł „ZASŁUŻONY DLA POWIATU WOLSZTYŃSKIEGO” przyznany przez Radę Powiatu Wolsztyńskiego.

Działalność społeczna:

W 2007 roku założył Stowarzyszenie Przyjaciół Moch, którego został prezesem. Celem Stowarzyszenia jest m. in. promowanie wsi Mochy i regionu w kraju i za granicą; ochrona walorów historycznych, kulturowych, zabytkowych, przyrodniczych i krajobrazowych naszej małej Ojczyzny; wspieranie demokracji i budowania społeczeństwa obywatelskiego; wspieranie działań kulturalnych, oświatowych, sportowych, ekologicznych i antyalkoholowych; opracowywanie własnych projektów rozwojowych wsi; współdziałanie z władzami w zakresie przygotowania i realizacji planów rozwoju infrastruktury i gospodarki wsi; aktywna walka z bezrobociem, organizowanie wypoczynku młodzieży oraz współpracy zagranicznej, także wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej i szerzenie idei społeczeństwa informatycznego.

Znaczenie postaci

Pan Andrzej Galla uczynił bardzo wiele dla Gminy Przemęt. Był długoletnim dyrektorem Zespołu Szkół w Mochach, przyczynił się do wybudowania sali gimnastycznej i stołówki. Jest nauczycielem matematyki, uczniowie znają go i szanują. W roku 1985 założył Harcerski Klub Sportowy Azymut-Mochy, w którym jako instruktor trenował młodzież w biegu na orientację. Jest propagatorem tego sportu w naszym regionie. Wychował pokolenie młodych sportowców, którzy zdobywali i zdobywają trofea na zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych m.in. w 2013 r. jego podopieczna Zofia Galla zdobyła złoty medal na Mistrzostwach Świata Szkół w Portugalii. Nasz bohater założył również w 2007 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Moch (jest jego prezesem), którego celem jest pozyskiwanie funduszy na rozwój miejscowości oraz promowanie wsi Mochy w kraju i za granicą. W latach 1990-1999 był radnym Rady Gminy Przemęt, działał na rzecz jej rozwoju.

Kalendarium:

  • 1959 ― Narodziny bohatera

Zobacz też:

  • > Działalność zawod...