Prof. dr hab. Andrzej Kokowski

ur. 15 maja 1953
zm.
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie

Zdjęć: 2

Pochodzenie

Opowieść o małym miasteczku

Dzieciństwo

Urodził się 15 maja 1953 roku w Złotowie,gdzie mieszkał i uczył się.

Edukacja (lub „młodość”)

Mieszkał w Złotowie, jest absolwentem Szkoły Podstawowej nr 2 w Złotowie, studia ukończył w Katedrze Archeologii Pradziejowej i Wczesnośredniowiecznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1977 roku broniąc pracę „Cmentarzysko z okresu późno lateńskiego w Kruszy Zamkowej, stanowisko 13”.

Etapy działalności

Praca stażysty,dyrektor Uniwersytetu Archeologii w Lublinie

Etap pierwszy

W 1977 roku podjął pracę na etacie asystenta stażysty w Zakładzie Archeologii Polski Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie gdzie pracuje do dziś.W 1983 roku obronił w UMCS pracę doktorską,a w 1996 roku habilitował się przed Radą Wydziału Historycznego UAM.W 1998 roku otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego UMCS w 2000 roku tytuł profesorski a w 2005 roku tytuł profesora zwyczajnego.

Etap drugi

Od 1997 roku kieruje Katedrą Archeologii UMCS,która uzyskała w 2003 roku status Instytutu.Od 1977 roku prowadzi samodzielne prace wykopaliskowe na Lubelszczyźnie, z których najistotniejsze są badania na cmentarzyskach z młodszego okresu rzymskiego w Masłomęczu (1978-2002), Gródku nad Bugiem ( z przerwami od 1984 roku ) i w Mroczynie (1987).W 2011 roku został Honorowanym Obywatelem Miasta Złotowa.

Kolejne etapy…

Archeologia , Muzeum ziemi złotowskiej,

Książki Andrzeja Kokowskiego: ”Cień Światowita”(2002 r.)”Rzecz o przyjaźni,czyli ćwierć wieku z archeologią”(2004 r.)”Archeologia Polski środkowowschodniej”(2005 r.)”Starożytna Polska”(2005 r.)”Czarodziejskie zwierciadło archeologi”(2007 r.)”Goci. Od Skandzy do Campi Gothorum”(2007 r.)”Dwanaście miesięcy z archeologią”(2010 r.)”Przygody z archeologią”(2011r.)”Złotów opowieść o małym miasteczku”(2012 r.)

Znaczenie postaci

Prof. Andrzej Kokowski poprzez swoją miłość do małego miasteczka Złotowa pomógł w poznaniu starej kultury i historii naszego miasta. Zachęcił mieszkańców miasta, aby poznali dawne obyczaje.

Zobacz też: