Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Zawsze chciałem dać coś od siebie, aby służyć innym, być pomocnym.”

Andrzej Pawłowski

ur. 09 maja 1947
zm.
Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Kaźmierzu

Zdjęć: 20

Pochodzenie, rodzina

Andrzej Pawłowski urodził się 9 maja 1947 roku w Piaskowie koło Szamotuł. Rodzice Janina z domu Baran (ur. 1916r., zm. 1981r.) i Franciszek (ur. 1908r., zm. 1989) Pawłowscy pochodzili z Beskidu Wyspowego, wsi Zawadka (górale). Tam się poznali w czasie II wojny światowej i wzięli ślub. Rodzina pana Andrzeja od lat zajmowała się rolnictwem. Razem z braćmi Marianem (ur. 1949, zm. 2013) i Stanisławem (ur. 1951r.) od najmłodszych lat pomagali rodzicom w gospodarstwie. Podczas wspólnych zajęć, ojciec, chcąc zmotywować chłopców do lepszej pracy opowiadał im różne legendy, bajki, książki, przygody, zarażając ich ciekawością życia i świata.

Bohater biogramu w 1973 roku ożenił się z Łucją Łaniewską (ur. 16.11.1950r.) pochodzącą z Kuźnicy Czarnkowskiej. Państwo Pawłowscy poznali się w pracy, w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu, są nauczycielami. Mają dwoje dzieci: Piotra (ur. 1976) i Joannę (ur. 1984) i troję wnucząt: Tymoteusza, Jagnę i Marcela.

Wykształcenie

Edukację rozpoczął w Kąsinowie (wieś w gminie Szamotuły) od klasy 1 do 4, później w Piaskowie klasy 5 i 6 i Szamotułach klasa 7 (tyle trwała wtedy szkoła podstawowa). Do ulubionych przedmiotów szkolnych bohatera biogramu należały geografia i historia, nie przepadał za matematyką. Oceny miał przeciętne, ale interesował się wszystkim. Pan Andrzej wspomina swoich wychowawców Panią Halinę Kozłowską i Pana Ludwika Golona, którzy zarazili go pasją do swojego zawodu i pokazali, jaki może być on wspaniały. Dlatego po szkole podstawowej uczęszczał do Liceum Pedagogicznego w Poznaniu do roku 1968. W dalszych latach uzyskał dyplom magistra geografii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, skończył studia podyplomowe z przyrody oraz organizacji i zarządzania na Politechnice Poznańskiej.

Działalność zawodowa

Po Liceum Pedagogicznym bohater biogramu podjął pierwszą pracę jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 1 we Wronkach, pracował tam przez pół roku na zastępstwie. Następnie przez rok w szkole w Dusznikach. Następną placówką była Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu. Na początku jako nauczyciel nauczania początkowego, geografii potem przyrody. Pełnił przez wiele lat funkcję zastępcy dyrektora, a w latach 2002-2008 dyrektora. Jednocześnie podnosił swoje kwalifikacje na różnego rodzaju studiach, kursach, warsztatach. Posiadł umiejętności zarządzania i posługiwania się technikami komputerowymi, dzięki czemu w 1997 r. w szkole pojawiły się pierwsze komputery. W 1999 roku w obecności pani kurator i wielu gości m. in. z Urzędu Wojewódzkiego otwarto pierwszą w ówczesnym województwie poznańskim pracownię komputerową. Innym ważnym wydarzeniem była wizyta księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Pan Andrzej Pawłowski organizował wyjazdy uczniowskie i nauczycielskie dbając o rozwój kadry pedagogicznej i rozbudzanie zamiłowań turystycznych. Przez okres pracy w Szkole pełnił różne funkcje – wychowawcy, zastępcy dyrektora, komendanta szczepu harcerskiego, komendanta hufca ZHP w Kaźmierzu, dyrektora szkoły. Po 42 latach pracy w szkole przeszedł na emeryturę ale jak mówi dalej żyje dziećmi, wychowankami i szkołą.

Działalność w harcerstwie

Przygoda pana Andrzeja Pawłowskiego z harcerstwem rozpoczęła się w 1965 roku w XI Szczepie ZHP IM. MARII KONOPNICKIEJ, przy Liceum Pedagogicznym w Hufcu Poznań Wilda. Tam był chorążym pocztu sztandarowego, a gdy skończył 18 lat złożył zobowiązanie instruktorskie i został drużynowym drużyny harcerskiej przy Szkole Podstawowej nr 42 przy ul. Różanej na Wildzie. Po ukończeniu liceum został przeniesiony do Hufca Szamotuły. Prowadził w Dusznikach drużynę harcerską. Kiedy przyszedł do pracy w Kaźmierzu od razu angażował się w pracę z harcerzami. Reaktywowana została drużyna im. Zawiszy Czarnego i powstał szczep harcerski, następne drużyny harcerskie i zuchowe, w sumie 14. Bohater biogramu został Komendantem Szczepu. Po reorganizacji terytorialnej kraju w 1975 r. został powołany Hufiec ZHP Kaźmierz, do którego należało 17 drużyn z całej gminy. Organizował harcerskie zloty, w których brało udział 200-300 zuchów, harcerzy i instruktorów z Hufca Szamotuły, letnie obozy stałe, biwaki, obozy wędrowne. W latach dziewięćdziesiątych harcerstwo przeżywało regres, ale dziś rozkwita na nowo.

Działalność społeczna

Pan Andrzej Pawłowski jest prezesem Stowarzyszenia „Kaźmierz”, które powstało w 2009 roku. Celem stowarzyszenia jest aktywizacja społeczności lokalnej, promowanie kultury i sztuki, organizowanie imprez sportowych, pomoc innym, podniesienie poziomu wykształcenia. W 2011 roku Stowarzyszenie współpracując z Towarzystwem Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej oddział w Kaźmierzu oraz Szkołą Podstawową w Kaźmierzu zorganizowało wspólny wyjazd młodzieży z Litwy (miejscowość Ejszyszki) i Polski (z Kaźmierza). Było on zrealizowany w ramach edukacyjnego projektu „Jak Tatry połączyły Niemen z Wartą” i odbył się w Zakopanem. Stowarzyszenie organizowało wypoczynek letni i zajęcia sportowe dla dzieci z Sokolnik Wielkich i Gaju Wielkiego. W 2013 roku Stowarzyszenie dzięki środkom pozyskanym z Urzędu Wojewódzkiego i Gminnego zrealizowało zadanie pod nazwą „Szczęśliwy rodzic daje szczęście dzieciom”. Odbyły się spotkania rodziców z dziećmi, psychologów, pedagogów, mediatorów i prawnika. W 2014 roku miał miejsce Rajd Samochodowy dla rodzin członków Stowarzyszenia na Dziewiczą Górę pt. „Jadę, bo nie piję”. W trakcie wakacji pan Andrzej Pawłowski spotkał się z zuchami na obozie w Jeleńcu. Rozmawiał z nimi na tematy związane z negatywnymi skutkami spożywania alkoholu oraz opowiadał o dziejach kaźmierskiego harcerstwa. Oprócz wymienionych działań Stowarzyszenie działa na rzecz mieszkańców gminy Kaźmierz. Miały miejsce warsztaty fotograficzne dla dzieci, na których zakończenie organizowane były wystawy prac. Co roku odbywają się Złazy Kijkarzy, Zjazdy Rowerzystów i Zbiegi Biegaczy, które zawsze są doskonałą okazją do spędzenia czasu na świeżym powietrzu z rodzinami i przyjaciółmi. Bierze w nich udział spora grupa mieszkańców Kaźmierza i okolic. Aktualnie Stowarzyszenie pracuje nad wytyczeniem ścieżek rekreacyjnych wokół zalewu (Zbiornik Radzyny) i do „Grubego Dębu” (pomnik przyrody w lesie obok Kaźmierza).

Nagrody i wyróżnienia

Pan Andrzej Pawłowski otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in. dwukrotnie nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i dwukrotnie nagrodę Kuratora. Oprócz tego:

Brązowy Krzyż Zasługi 1977r.,

Odznaka Honorowa „Za zasługi w rozwoju Województwa Poznańskiego” 1979r.

Złota Odznaka „Za zasługi dla Poznańskiej Chorągwi ZHP 1980r.

Złoty Krzyż Zasługi Dla ZHP 1985r.

Złoty Krzyż Zasługi 1989r.

Złota Odznaka ZNP 1994r.

Odznaka „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” 2005r.

Odznaka „Za zasługi dla Związku KRPiBWP” 2006r.

Medal „Za Szczególne zasługi dla Gminy Kaźmierz” 2012r.

Hobby

Bohater biogramu wolny czas spędza w ogródku, spacerując po lesie. Pasją Pana Andrzeja są wędrówki górskie. Dużo czyta, książki przygodowe, podróżnicze, historyczne, fantastykę. Ulubionym pisarzem jest Stanisław Lem, autor „Opowieści o pilocie Pirxie”. Inne hobby pana Andrzeja Pawłowskiego to majsterkowanie, fotografia, turystyka, podróże, rodzinna genealogia.

Znaczenie postaci

Pan Andrzej Pawłowski to społecznik, nauczyciel z pasją, który kolejnym pokoleniom przekazywał swoją wiedzę, zarażał ciekawością świata. W czasie pracy zawodowej zmodernizował, unowocześnił szkołę podstawową, zadbał o jej skomputeryzowanie. Był przez wiele lat animatorem działalności harcerskiej w Kaźmierzu. Po przejściu na emeryturę dalej działa dla innych w Stowarzyszeniu „Kaźmierz”.

Źródła

Materiały otrzymane od pana Andrzeja Pawłowskiego, strona internetowa www.kazmierz.net

Kalendarium:

  • 1947 ― Narodziny bohatera
  • 1968 ― Koniec nauki w Liceum...
  • 1973 ― Ślub

Cytaty:

  • „Zawsze chciałem dać co...”

Zobacz też: