Andrzej Piechota

ur. 19 stycznia 1886
zm. 06 lutego 1941
Zespół Szkół w Choczu

Akt urodzenia
Akt zgonu
Decyzja o przeniesieniu do Chocza
Informacja o pobycie w obozie
Informacja o pobycie w obozie
Telegram o śmierci
Zdjęć: 23
Filmów: 6
Nagrań: 6
Dokumentów: 12

Pochodzenie

Andrzej Piechota urodził się 19 stycznia 1886 r. w Sokołowie, w powiecie tureckim. Jego rodzicami byli Wojciech i Franciszka z domu Tomaszewska.

Pochodził z wielodzietnej rodziny robotniczo-chłopskiej.

Dzieciństwo

Niewiele wiadomo o dzieciństwie Andrzeja. Gdy był dzieckiem jego ojciec sprzedał gospodarstwo, przeniósł się do Łodzi i aby wyżywić całą rodzinę oraz zadbać o posag dla córek pracował jako robotnik.

Młodość

Nie zachowały się informacje, gdzie się uczył. Wiadomo, że w młodości wstąpił do Seminarium Duchownego we Włocławku, z którego wystąpił w 1909 roku, o czym mogłyby świadczyć dedykacje na zdjęciach od kolegów seminarzystów.

23 października 1909 r. rozpoczął pracę jako nauczyciel publicznej szkoły powszechnej w zaborze rosyjskim.

Rodzina

Po śmierci jego pierwszej żony, Zofii Herbst ożenił się po raz drugi z jej siostrą Wandą. Syn z pierwszego małżeństwa, którego wspólnie wychowywali zmarł na tyfus. Owocem drugiego małżeństwa było dwoje dzieci: Zbigniew (ur. 1920 r., zm. 1997 r.) i Danuta (ur. 1922 r., zm. 2006 r.). Syn Andrzeja Piechoty ożenił się z Różą Ostrowską (ur. 1919 r., zm. 2003 r.), a jego córka wyszła za mąż za Czesława Borkowskiego (ur. 1925 r., zm. 1982 r.). Ze związku syna Zbigniewa z Różą urodziło się dwóch synów, a ze związku córki Danuty z Czesławem jeden syn.

Praca i działalność

Nauczyciel

W okresie od 23 października 1909 r. do 1 sierpnia 1914 r. pracował jako nauczyciel w zaborze rosyjskim.

Czynnym polskim nauczycielem został 1 października 1917 r.

Uczył matematyki, fizyki i chemii w placówkach ziemi kaliskiej:

– Publicznej Powszechnej Szkole w Dzierzbinie (1 października 1917 r. – 31 sierpnia 1918 r.),

– Publicznej Powszechnej Szkole w Kościelcu (1 września 1918 r. – 30 listopada 1920 r.),

– Publicznej Powszechnej Szkole w Jastrzębnikach (1 września 1922 r. – 31 sierpnia 1923 r.),

– Publicznej Powszechnej Szkole w Oleścu (1 września 1923 r. – 30 czerwca 1924 r., 1 sierpnia 1924 r. – 31 lipca 1933 r.) – na stanowisku kierownika i nauczyciela,

– Publicznej Powszechnej Szkole w Choczu (1 lipca 1933 r. – listopad 1939 r.) – jako nauczyciel.

Społecznik

W latach 1934 -1938 był członkiem Zarządu Gminnego w Choczu, pełnił funkcję ławnika. W 1935 r. przejął po nauczycielu Marianie Lisie funkcję komendanta Związku Strzeleckiego działającego w Choczu. Zachowały się zdjęcia, na których jako komendant, podczas uroczystości, które odbywały się na chockim rynku, wręcza odznaczenia innym członkom związku. Czynnie uczestniczył w budowie szkoły w Choczu, załatwiał plany budowlane w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, drzewo potrzebne do budowy w Dyrekcji Lasów Państwowych oraz pożyczkę na budowę. Andrzej Piechota wspólnie z księdzem kanonikiem Romanem Pawłowskim (ówczesnym proboszczem), Antonim Dyczkowskim, Czesławem Jaworowiczem oraz Józefem Szymczakiem przyczynił się do rozwiązania długoletniego konfliktu z osadnikami niemieckimi w Józefowie (gm. Chocz) dotyczącego polskiej szkoły w tej miejscowości. Był zwolennikiem zmian w szkolnictwie. W ramach samokształcenia wygłaszał referaty dla grona nauczycielskiego. Zachował się z tego okresu referat na temat wychowania państwowego.

Aresztowanie i śmierć

Z relacji świadków wynika, że tuż po 11 listopada 1939 r. został aresztowany i wywieziony do Łodzi. 28 kwietnia 1940 r. odtransportowany do obozu w Dachau, gdzie został mu nadany numer obozowy 6265. 4 lipca 1940 r. wysłano informację do rodziny o przeniesieniu Andrzeja Piechoty do K.-L. Mauthausen/Gusen. Podczas pobytu w obozie napisał trzy listy do rodziny w języku niemieckim (lipiec, wrzesień i grudzień 1940 r.). Ponieważ korespondencja podlegała cenzurze, musiał pisać to, co stanowiły ścisłe wytyczne władz obozowych.

Zmarł 6 lutego 1941 r. w Mauthausen. Akt zgonu wraz z protokołem oględzin zwłok przesłano rodzinie. Jako przyczynę zgonu podano zawał mięśnia sercowego. Lekarz obozowy zapisał informację „sekcja nie jest wymagana”. Jego prochy zostały przesłane rodzinie i spoczywają na cmentarzu w Choczu, w grobowcu rodziny Płoneckich. W Mauthausen, na grobowcu syna Zbigniewa oraz grobowcu rodziny Płoneckich chockiego cmentarza znajdują się tablice ufundowane przez rodziny Piechotów i Borkowskich (wnuków bohatera), na których uczczono pamięć zamordowanego nauczyciela z Chocza.

Znaczenie postaci

Andrzej Piechota był aktywnym działaczem w środowisku lokalnym Gminy Chocz. Wykształcenie i kontakty potrafił wykorzystywać dla dobra ogólnego. Kształcił i wychowywał pokolenia mieszkańców gminy, miał duży udział w wybudowaniu szkoły. Przyczynił się wraz z innymi mieszkańcami Chocza do rozwiązania długoletniego konfliktu z osadnikami niemieckimi w Józefowie. Był wielkim społecznikiem i patriotą..

Jako wielki człowiek pozostał w pamięci i jest wzorem dla potomnych.

Kalendarium:

  • 1886 ― Narodziny bohatera
  • 1941 ― Śmierć bohatera

Źródła:

Zobacz też:

  • >
  • >
  • >
  • >
  • >
  • >