Andrzej Surdyk

ur. 23 sierpnia 1966
zm.
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach

Zdjęć: 16
Filmów: 4
Nagrań: 4
Dokumentów: 4

Pochodzenie

Andrzej Surdyk urodził się 23 sierpnia 1966 roku w Wągrowcu. Ochrzczony 3 września 1966 roku w kościele w Skokach. Rodzice chrzestni to Edward Piegza (elektryk z Chorzowa) i Urszula Walkowiak (nauczycielka zamieszkała w Świebodzinie). Chrztu udzielił ksiądz Jerzy Wojtkowiak. Chrzest zgłaszał ojciec Tadeusz Surdyk. Bierzmowany 6 grudnia 1979 roku w Skokach. Wybrane imię to Stanisław. Andrzej Surdyk zawarł związek małżeński z Barbarą Sobczyk 7 czerwca 1997 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wałczu.

Rodzice: Tadeusz Surdyk – stolarz; zawód wyuczony kołodziej (robił koła, powozy). Zawód przechodził z ojca na syna, ponieważ maszyny do produkcji kół były drogie. Barbara Rożak – bez zawodu, później pracowała w sklepie jako sprzedawczyni. Małżeństwo rodziców zostało zawarte 28 września 1958 roku w Skokach.

Dzieci: Edward Surdyk, lat 16, uczeń Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Skokach; Anna Surdyk, lat 14, uczennica Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Skokach; Małgorzata Surdyk, lat 12, uczennica Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach; Wanda Surdyk, lat 6, uczęszcza do Przedszkola w Skokach.

Edukacja

Edukację rozpoczął w przedszkolu w Skokach. Były to jednak zajęcia polegające przede wszystkim na socjalizacji, czyli nauce współistnienia w grupie. W 1973 roku rozpoczął naukę w ośmioletniej Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach. Po jej ukończeniu w 1981 roku kontynuował edukację w Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu. W roku 1985 zdał maturę i egzaminy wstępne na Wydział Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na tej uczelni w 1991 roku obronił pracę magisterską.

Etapy działalności

Praca zawodowa

Pracę rozpoczął jeszcze podczas studiów, lecz były to zajęcia dorywcze. Pracował na poczcie, mył i sprzątał wagony, przenosił zbiory biblioteki uniwersyteckiej, a także pilotował grupy turystyczne w kraju i za granicą. Stałą pracę rozpoczął zaraz po ukończeniu studiów w Szkole Podstawowej w Skokach w 1991 roku. W ramach reformy oświatowej w1999 r. przeszedł do gimnazjum. Jako nauczyciel najpierw uzyskał drugi stopień specjalizacji zawodowej, a po zmianie systemu kolejno: stopień nauczyciela mianowanego i stopień nauczyciela dyplomowanego. W międzyczasie zdobył dodatkowe kwalifikacje do nauczania geografii, wychowania do życia w rodzinie oraz edukacji dla bezpieczeństwa.

Pasje

W ZHP przeszedł niemal wszystkie szczeble, od zucha w 1973 r., poprzez harcerza do instruktora. W 1978 r. złożył przyrzeczenie harcerskie, a w 1981 r. zobowiązanie instruktorskie. Bardzo ważny w jego przygodzie harcerskiej był obóz nad jeziorem Sitno w 1982 r. Poznał tam wielu wspaniałych ludzi, wielu z nich jest do dziś jego znajomymi i przyjaciółmi. Założyli potem przy liceum Męską Drużynę Starszoharcerską, która była ewenementem w środowisku. Podczas studiów był członkiem Akademickiego Kręgu Instruktorskiego. Jeździł też jako opiekun na obozy, przede wszystkim w góry i nad morze (co trwa do dziś). Po rozpoczęciu pracy w 1991 r. założył 7 Skocką Drużynę Harcerską, której drużynowym jest do dziś.

Drugą jego wielką pasja obok harcerstwa jest turystyka i krajoznawstwo. Już w szkole podstawowej chodził na rajdy. Lecz dopiero w liceum pasja rozwinęła się na dobre. Wielkie zasługi miał w tym jego nauczyciel geografii – Waldemar Balcerowicz (zginął tragicznie w 1986 r. w Bieszczadach). Początkowo była to turystyka nizinna, lecz z czasem coraz bardziej ciągnęło go w góry. Przy okazji zdobywał kolejne odznaki turystyki kwalifikowanej. Zdobył Odznakę Turystyki Pieszej (OTP) w stopniu „małe złote”, Górską Odznakę Turystyczną (GOT) – „duży złoty” i „za wytrzymałość”, Kolarską Odznakę Turystyczną (KOT) – „mały brązowy”. Przy okazji zdobywał uprawnienia państwowe związane z turystyką.

Jest pilotem wycieczek krajowych i zagranicznych, przewodnikiem miejskim po Poznaniu, przewodnikiem turystyki pieszej i górskiej. Od 1982 r. jest członkiem PTTK, prezesując też skockiemu kołu tej organizacji. Był we wszystkich 29 pasmach polskich gór, w których zdobył najwyższe szczyty.

Nagrody

W pracy zawodowej i społecznej nigdy nie zabiegał o zaszczyty. Przełożeni jednak doceniali jego pracę. Otrzymał nagrodę kuratora oświaty, burmistrza Skoków oraz wielokrotnie dyrektorów szkół, w których pracował. Natomiast za działalność harcerską posiada: medal za zasługi dla „Akcji Klimczok”, otrzymany od harcerzy z Bielska-Białej, medal za „Zasługi dla hufca Sławno” z Pomorza, odznakę harcerskiej Służby Wielkopolsce i Ziemi Śląskiej. Ostatnio otrzymał też list gratulacyjny Naczelnika ZHP. Bardzo ceni sobie medal „Srebrny Dysk” uzyskany za pracę przy rozbudowie bazy sportowej szkoły.

Znaczenie postaci

Andrzej Surdyk – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie i edukacji dla bezpieczeństwa. Prezes ZNP, założyciel i drużynowy 7 skockiej Drużyny Hyce im. generała S. Sosabowskiego. Prezes skockiego koła PTTK. Przewodnik górski, przewodnik po mieście Poznaniu. Działacz i społecznik na rzecz lokalnej społeczności. Jako drużynowy od 20 lat organizuje letni wypoczynek dla dzieci, zimowiska i biwaki. Uczestniczy z dziećmi w harcerskich rajdach, festiwalach. Działacz Cysterskiego Stowarzyszenia w Wągrowcu; członek skockiego Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Krzewi kulturę czynnego wypoczynku, rozwija wśród młodzieży pasję turystyki pieszej. Od wielu lat prowadzi uroczystości związane ze świętami historycznymi dla społeczności Skoków. Zaangażowany w krzewienie regionalizmu poprzez przygotowywanie młodzieży do konkursu z wiedzy o Wielkopolsce.

Kalendarium:

  • 1997 ― Ślub bohatera

Źródła:

Zobacz też:

  • >
  • >
  • >
  • >