Antoni Fornalski

ur. 01 stycznia 1947
zm.
Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochach

Zdjęć: 4

Pochodzenie

Urodził się 1 stycznia 1947 r. W Kąkolewie (gmina Grodzisk Wielkopolski) jako najstarszy z ośmiorga dzieci. Dziadkowie: Roman i Marcin byli uczestnikami Powstania Wielkopolskiego, prowadzili gospodarstwa małorolne. Rodzice: ojciec Aleksander – chłoporobotnik, matka Gertruda – zajmowała się wychowaniem ośmiorga dzieci.

Edukacja

5-letnie Liceum Pedagogiczne w Sulechowie,

2-letnie Studia Nauczycielskie o kierunku wychowanie muzyczne,

Studia zaoczne magisterskie z historii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Praca zawodowa

1 IX 1966 r. – nauczyciel w Szkole Podstawowej w Goździnie k. Rakoniewic,

1968-1970 zasadnicza służba wojskowa w Marynarce Wojennej,

1970/71 Szkoła Podstawowa w Błońsku, gmina Rakoniewice

1971/72 Szkoła Podstawowa w Wiosce, gmina Rakoniewice

1972/73 dyrektor 8-klasowej Szkole w Górsku,

1 IX 1973 nauczyciel w Szkole Podstawowej w Przemęcie

15 III 1975 r.- 1975 wicedyrektor w Przemęcie,

1 IX 1977 r.- dyrektor Szkoły Podstawowej w Przemęcie,

1 IX 1999 r.- dyrektor Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich,

31 VIII 2011 r. przejście na emeryturę po 45 latach pracy zawodowej.

Nagrody

Złoty Krzyż Zasługi otrzymany od Prezydenta Lecha Wałęsy,

Medal Komisji Edukacji Narodowej,

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej,

Medal za Zasługi dla Oświaty Leszczyńskiej,

Nagroda Honorowa Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkoplskiego 1918/1919 w Poznaniu – Dobosz Powstania Wielkopolskiego,

Kuratora Oświaty,

Inspektora Oświaty,

Wójta Gminy Przemęt,

Odznaki

Zasłużony dla Województwa Leszczyńskiego,

Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego,

Zasłużony dla Powiatu Wolsztyńskiego,

Wierni tradycji za kultywowanie wiedzy o powstaniu wielkopolskim,

Złoty Medal Oficerów Rezerwy RP im. Józefa Piłsudskiego,

Srebny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci,

Praca społeczna

Inicjator powstania sali gimnastycznej i bloku dydaktycznego w Szkole Podstawowej w latach 1993-1996,

Inicjator i głównym koordynator przedsięwzięcia nadania szkołom:Gimnazjum i Szkole Podstawowej imienia Powstańców Wielkopolskich oraz wręczenia sztandaru 6 I 2014 r.

Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego,

Radny Powiatu Wolsztyńskiego,

Inicjator stawiania nagrobków powstańczych na skopanych i odnalezionych mogiłach,

Inicjator renowacji zniszczonych nagrobków powstańczych (Wielichowo, Przemęt)

Upamiętnienie miejsc – pomysłodawca tablic pamiątkowych w lokalnym środowisku.

Autor publikacji

Mieszkańcy Ziemi Przemęckiej w walce o polskość (2003)

Film dydaktyczny (4 części) Ziemia Przemęcka naszą małą Ojczyną (2005), część 3 ,,Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 w Przemęcie i okolicy”

Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Przemęckiej (2008)

Ziemia Przemęcka ich małą ojczyzną (2010)

70. rocznica Zbrodni Katyńskiej (2010)

Kawalerowie Orderu Virtuti Militari z Ziemi Przemęckiej (2013)

Stan rodziny

Małżonka Wanda była dyrektorką miejscowego przedszkola. Posiadają trójkę dzieci: córkę, która jest lekarzem, dwóch synów, którzy skończyli studia wyższe.

Źródła

Wolsztyński słownik biograficzny, cz. 1 i 2, Czesław Olejnik (1994)

Nagranie wywiadu w Szkole Podstawowej w Mochach 7 IV 2014

Prasa lokalna (Głos Wolsztyński, Dzień Wolsztyński, Kurier Przemęcki, Gminy-Powiaty)

Radio elka – http://elka.pl/content/view/31481/94/ artykuł dla Fornalskiego

Źródło internetowe: strona Towarzystwa Powstania Wielkopolskiego

http://www.powiatwolsztyn.pl/powstanie/

Znaczenie postaci

Antoni Fornalski – historyk, regionalista. Długoletni dyrektor Szkoły Podstawowej, a potem Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Przemęcie. Wyróżniony wieloma nagrodami i odznaczeniami. Autor wielu publikacji na temat Powstania Wielkopolskiego. Pomysłodawca i inicjator wielu przedsięwzięć w środowisku lokalnym. Ceniony nauczyciel historii.

Zobacz też: