Antoni Rochoń

ur. 10 stycznia 1915
zm. 23 grudnia 1982
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r.w Cieninie Kościelnym

Kronika szkolna
Kronika szkolna
Kronika szkolna
Zdjęć: 9
Dokumentów: 3

Pochodzenie

Urodził się 10 stycznia 1915 r. we wsi Wronka w powiecie żuromińskim. Rodzice – ojciec Franciszek i matka Cecylia – prowadzili gospodarstwo rolne. Była to rodzina wielodzietna: Antoni miał 5 sióstr i 4 braci.

Edukacja

Szkołę podstawową ukończył w rodzinnej miejscowości Wronka. Następnie skończył 5-letnie Państwowe Seminarium Nauczycielskie Męskie im. Stanisława Żółkiewskiego w Mławie. Absolwenci tej szkoły otrzymywali dyplom z prawem do nauczania w szkołach powszechnych.

30 grudnia w 1966 roku otrzymał dyplom ukończenia studiów eksternistycznych na kierunku filologia polska w Studium Nauczycielskim im. Stefana Żeromskiego w Poznaniu.

Uchwałą Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, powołanej przez Wydział Rolnictwa i Leśnictwa P.W.R.N w Poznaniu z 1971 r., otrzymał tytuł mistrza w zawodzie pszczelarz.

W 1965 roku otrzymał tytuł „rzeczoznawca pszczelarski”.

Rochoń nauczycielem

Po ukończeniu seminarium nauczycielskiego otrzymał nakaz pracy w Szkole Podstawowej w Cieninie Zabornym i przepracował tam dwa lata. Mieszkał u państwa Czajków, prowadząc nauczanie w prywatnych domach. Następnie został przeniesiony do Szkoły Podstawowej w Myszakówku, gdzie pracował do 1939 roku. Uczył historii, geografii i języka polskiego.

W czasie II wojny światowej w stopniu podporucznika brał udział w kampanii wrześniowej. Walczył w obronie Modlina. W 1941 roku został przymusowo wysiedlony do Niemiec, gdzie trzy i pół roku spędził w Krzepielowie koło Głogowa.

Cienin Kościelny – stara szkoła

Pierwsza szkoła mieściła się w zabudowaniach miejscowego obszarnika. Był to budynek folwarczny, murowany z cegły, stojący na skrzyżowaniu dróg Wilcznej i Cienina Kolonii. W czasie II wojny światowej w budynku Domu Parafialnego działała we wsi szkoła niemiecka.

Po zakończeniu okupacji niemieckiej, w lutym 1945 roku Antoni Rochoń wrócił z Niemiec z przymusowej pracy do Cienina Zabornego. Zaledwie w parę dni po powrocie zwrócili się do niego sołtys Wykręt i Stefan Szeliński z prośbą o objęcie posady nauczyciela w Cieninie Kościelnym. Rochoń przyjął tę propozycję w dniu 27 lutego 1945 roku.

W1945 roku wznowiła działalność polska szkoła w Cieninie Kościelnym. Szkoła powstała w budynku parafialnym przy kościele. „Praca w nowej szkole okazała się być niezwykle uciążliwa – dało się odczuć brak ławek (w jednej dwuosobowej ławce siedziały trzy osoby) – nie było książek i zeszytów” – pisał 10 października 1945 r. w „Kronice szkolnej” kierownik Antoni Rochoń. Szkoła miała dwoje nauczycieli, którymi byli Stanisław Kołodziejski i jego żona. Początkowo były tylko cztery klasy, ale kiedy szkoła otrzymała trzeciego nauczyciela, powstała piąta klasa. Z czasem przybywało coraz więcej nauczycieli: klasę IV i V objęła Wanda Maciejewska. Klasa I została podzielona na dwie części a i b, które objęła Czesława Maciejewska. Natomiast klasę II i III objął Antonii Rochoń. Religii nauczał ksiądz Józef Wileński. Jesienią 1945 roku rozpoczęto normalną pracę.

W listopadzie odbyło się przedstawienie, podczas którego dzieci uczęszczające do szkoły zarobiły pieniądze, za które zakupiono pięć dobrych ławek oraz dwie tablice. Niedługo po przedstawieniu powstała trzecia z kolei sala lekcyjna, w której umieszczono IV i V klasę.

W 1946 roku odbyło się kolejne przedstawienie, a zarobione pieniądze wydano na książki do biblioteki. 27 czerwca wraz z zakończeniem roku szkoła otrzymała pieczęcie.

Budowa szkoły w Cieninie Kościelnym

Kierownik szkoły Antoni Rochoń na zebraniach rodzicielskich wielokrotnie wskazywał na konieczność budowy nowej szkoły. Myśl ta dojrzewała, aby dnia 9 lutego 1947 roku zaowocować powołaniem Komitetu Budowy Szkoły. Na prezesa wybrano miejscowego proboszcza Mariana Foleika, który gorąco poparł projekt. Zastępcą został kierownik mleczarni Marian Andrzejewski, skarbnikiem Jan Tylman – gospodarz z Cienina Kolonii, zaś Antoni Rochoń, inicjator budowy i kierownik szkoły, został sekretarzem Komitetu.

Urządzano przedstawienia i zabawy w celu zebrania funduszy. Ludność dawała dobrowolne składki. Zakupiono drewno, wapno, cement. Na początku września 1947 roku rozpoczęto kopanie dołów pod fundamenty. 12 października 1947 roku poświecono kamień węgielny a do końca listopada stanęły mury parteru. W grudniu rozpoczęto prace przy fundamentach Domu Nauczyciela. W marcu 1948 roku zatrudniono wielu majstrów i wznowiono pracę. W listopadzie i grudniu 1950 roku stopniowo przenoszono dzieci do nowej szkoły. W kwietniu 1951 roku zasadzono koło szkoły kilkaset drzew.

Ani jedna cegła na budowę szkoły nie została kupiona – wszystkie wypalili mieszkańcy wsi. W ciągu czterech lat powstał nowoczesny, przestronny budynek z salą gimnastyczną, świetlicą i stołówką, umeblowany i wyposażony w sprzęt.

Strona internetowa Szkoły Podstawowej w Cieninie Kościelnym z prezentacją dotyczącą historii szkoły.

Zmiana miejsca pracy

W 1956 roku ze względu na chorobę żony państwo Rochoń opuścili nowo wybudowany budynek szkoły i przenieśli się w do Graboszewa.

W 1975 roku Antoni Rochoń został dyrektorem Szkoły Podstawowej w Skarboszewie, gdzie włączył się w budowę remizy strażackiej.

Emerytura

Na emeryturę odszedł w roku szkolnym 1973/1974.

W 1975 roku państwo Rochoń wprowadzili do własnego nowo wybudowanego domu w Strzałkowie. Od 1977 roku, będąc na emeryturze, uczył religii w Szkole Podstawowej w Wólce.

Życie prywatne

Mieszkając w Cieninie Kościelnym Antoni Rochoń przyjaźnił się z księżmi: Derdakiem i Sukiennikiem oraz kierownikiem mleczarni, Marianem Andrzejewskim.

Członkowie rodziny: Rochoń Maria (żona)- ur. 1921 r., córka Halina- ur. 1940 r., córka Lidia- ur. 1942 r., syn Mieczysław urodził się podczas pobytu w Niemczech w roku 1942, syn Jan urodził się w nowo wybudowanym budynku szkoły w Cieninie Kościelnym w 1955 roku, a mieszka obecnie w Strzałkowie.

Żadne z jego dzieci nie poszło w ślady ojca.

Antoni Rochoń zmarł 23 grudnia 1982 roku, mając 67 lat. Pochowany jest na cmentarzu w Strzałkowie.

Hobby

Lubił podróżować. Często odwiedzał rodzinę, zwykle bez zapowiedzi. Lubił łowić ryby i chodzić na grzyby. Zajmował się pszczelarstwem (założył pasiekę przy szkole w Wólce) i swoją pasją zarażał innych.

Dużo czytał (ulubiona książka to „Przygody dobrego wojaka szwejka” Jaroslava Haška).

Jakim był człowiekiem?

Lubił dzieci. Jako nauczyciel był zawsze bardzo dobrze przygotowany do zajęć. Pisał na każdą lekcje konspekty, był sumienny i obowiązkowy. Cichy, skromny, uczynny i pracowity. Jako dyrektor – wymagający.

Znaczenie postaci

Był inicjatorem budowy szkoły, której Cieninowi Kościelnemu zazdrościło wiele okolicznych miejscowości. Powstał nowy budynek, który również dzisiaj robi duże wrażenie. Budowę szkoły dokumentował prowadząc „Kronikę szkolną”,

Odznaczenia

Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (w 1973 r.).

Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (w 1979 r.).

Otrzymał Odznakę Tysiąclecia za Działalność Społeczną.

Był Członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego (od dnia 1.10.1937 r.).

Był radnym Gminnej Rady Narodowej w Strzałkowie oraz członkiem komisji Prezydium GRN.

Był członkiem Komitetu Budowy Pomnika Ku Czci Nauczycielom Poległym w latach 1939-1945 w Mławie.

Był Członkiem Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego (wstąpił do ZSL w 1962 r.).

Kalendarium:

  • 1915 ― Narodziny bohatera
  • 1947 ― powołanie Komitetu Bu...
  • 1982 ― Śmierć bohatera

Zobacz też:

  • > II wojna światowa...
  • > kampania wrześnio...
  • > Nowa szkoła