Powrót Encyklopedia Wielkopolan „O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta wyrzekły me imię.”

ks. Arkadiusz Nowacki

ur. 09 stycznia 1938
zm.
Szkoła Podstawowa w Kosmowie

Zdjęć: 7

Pochodzenie

Ksiądz Arkadiusz Jan Nowacki urodził się 9 stycznia 1938 roku w Kaliszu jako starszy z dwóch synów Jana i Janiny z domu Ogrodniczak. Sakrament chrztu przyjął w parafii św. Gotarda w Kaliszu w dniu 28.03.1938 r.

Dzieciństwo

Ksiądz Arkadiusz Nowacki dzieciństwo i lata młodości spędził w Kaliszu. Wczesne lata życia ks. Arkadiusza nie były łatwe, ponieważ przypadały na lata II wojny światowej. We wspomnieniach księdza był to czas biedy, wciąż zagrażającego niebezpieczeństwa i dziecięcego smutku. W pamięci księdza pozostały obrazy z końca wojny; wycofywanie się pokonanych wojsk niemieckich z Kalisza, czołgi na ulicach, huk wystrzałów.

Edukacja

Edukacja ks. Nowackiego zaczęła się po wojnie, we wrześniu 1945 roku. Wtedy to zaczął uczęszczać do I klasy obecnej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaliszu. Od II klasy, z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania, uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 13 w Kaliszu przy ul. Kordeckiego, którą ukończył w 1952 roku. Na czas szkoły podstawowej przypada przyjęcie sakramentów Pierwszej Komunii Świętej w maju 1948 i Sakramentu Bierzmowania – w czerwcu 1948 roku. W 1952 roku, za radą rodziców, ks. Arkadiusz rozpoczął naukę w Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu, w klasie z językiem łacińskim. Była to szkoła o profilu ogólnym, wyróżniająca się tradycjami patriotycznymi i wspaniałą kadrą nauczycielską. Z tamtych czasów przetrwało wiele znajomości i wciąż obecnych w pamięci księdza profesorskich autorytetów. Nauka w Liceum im. Adama Asnyka zakończyła się wraz ze zdaniem 6 czerwca 1956 r. matury. Lata przypadające na naukę w gimnazjum i liceum to również czas rozwijania pasji. Ks. Arkadiusz w tym okresie uczęszczał do szkoły muzycznej przez trzy lata, należał do chóru parafialnego. Wychowany w religijnej rodzinie, przez całe swoje dzieciństwo i młodość przebywał zawsze blisko kościoła. Od klasy IV został ministrantem i był nim aż do matury. Do mszy świętej służył w każdą niedzielę i święto, a w czasie wakacji – codziennie. Praktyki religijne, łącznie z codziennym odwiedzaniem kościoła św. Józefa Kaliskiego przed lekcjami, były podstawą jego życia. Po ukończeniu liceum ks. Arkadiusz Nowacki wybrał Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku, którego alumnem stał się pierwszego września 1956 roku. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk biskupa Antoniego Pawłowskiego w dniu 16 czerwca 1963 roku w Kole. Mszę prymicyjną odprawił 30 czerwca 1963 roku w parafii św. Gotarda w Kaliszu.

Etapy działalności

Działalność duszpasterska – wikariusz

Po święceniach kapłańskich ks. Nowacki rozpoczął swoją pracę duszpasterską jako wikariusz między innymi w Przespolewie, w parafii Kikół, we Włocławku u św. Jana, w Ślesinie, w Zagórowie, w Izbicy Kujawskiej i Zduńskiej Woli.

Działalność duszpasterska – proboszcz

Ksiądz Arkadiusz Nowacki po dziewiętnastu latach wikariatu otrzymał probostwo w parafii Kosmów, w której pracował przez 25 lat i 3 miesiące. W tym czasie jego dni wypełniała zwyczajna praca duszpasterska związana z nabożeństwami, spowiedzią, prowadzeniem zajęć z dziećmi i młodzieżą, administrowaniem parafii. Wspólny wysiłek parafian i proboszcza pozwolił na odnowienie zabytkowego kościoła w Kosmowie. Jedną z najbardziej docenianych inicjatyw było podjęcie wspólnego trudu wraz z parafianami w celu wybudowania nowej świątyni w Cekowie. Prace budowlane trwały od 1985 roku do 1987 roku. Każda z rodzin zamieszkujących parafię wsparła budowę finansowo. Na rzecz nowej świątyni pracowano społecznie, również robiły to dzieci i młodzież. Świątynia pod wezwaniem św. Wojciecha w Cekowie została poświęcona 8 października 2000 roku przez ks. biskupa Stanisława Napierałę. Od tego czasu modlą się w niej parafianie, zwłaszcza ci z Cekowa, Prażuch Starych i Nowej Plewni. Ksiądz biskup Stanisław Napierała docenił zaangażowanie księdza proboszcza Arkadiusza Nowackiego w pracę duszpasterską i ustanowił go kanonikiem Kapituły Kolegiackiej w Kaliszu z dniem 08.10.2000 roku.

Emerytura

Ksiądz Arkadiusz Nowacki zakończył pracę w parafii Kosmów z dniem 01.10.2007 roku. Od tego czasu, z uwagi na nieuleczalną chorobę, został przeniesiony w stan spoczynku. Do dziś ksiądz pomaga w pracy duszpasterskiej w kaliskich parafiach. Utrzymuje również bliskie kontakty z byłymi parafianami. W czerwcu 2013 roku ks. Arkadiusz obchodził jubileusz pięćdziesięciolecia święceń kapłańskich, podczas którego towarzyszyli mu byli parafianie.

Znaczenie postaci

Ksiądz Arkadiusz Nowacki to kapłan, który udzielił sakramentu chrztu wielu uczniom uczestniczącym w realizacji projektu. Parafianie szczególnie doceniają jego wkład i zaangażowanie w budowę świątyni w Cekowie, z której korzystają od końca lat dziewięćdziesiątych. Wdzięczność parafian łączy się również z renowacją zabytkowego kościoła parafialnego w Kosmowie. Dodatkowym wyróżnieniem dla księdza Nowackiego jest fakt, że w czasie, gdy był proboszczem w Kosmowie, kapłanem z tej parafii został jego uczeń – ks. Piotr Jaroszkiewicz.

Źródła

1. Informacje pozyskane podczas wywiadu z ks. Arkadiuszem Nowackim.

2. Dokumentacja osobista i zdjęcia udostępnione przez ks. Arkadiusza Nowackiego.

3. Informacje pozyskane podczas wywiadu z byłymi parafianami:

– panią Marianną Zielińską,

– panią Teresą Kłodzińską – członkiem Rady Parafialnej,

– panią Jolantą Tomczyk.

4. „Uroczysta Eucharystia z okazji Złotego Jubileuszu księdza kanonika Arkadiusza Nowackiego”, czerwiec 2013.

5. http://www.swietyjozef.kalisz.pl/Aktualnosci/442.html.

Kalendarium:

 • 1963 ― praca wikariuszowska
 • 1938 ― Narodziny bohatera
 • 1938 ― chrzest
 • 1945 ― rozpoczęcie nauki w s...
 • 1948 ― przyjęcie sakramentu ...
 • 1952 ― rozpoczęcie nauki w G...
 • 1956 ― matura
 • 1956 ― wstąpienie do Wyższeg...
 • 1963 ― przyjęcie święceń kap...
 • 1963 ― msza prymicyjna w par...
 • 1982 ― rozpoczęcie pracy pro...
 • 2000 ― ustanowienie księdza ...
 • 2007 ― przejście na emerytur...
 • 2013 ― 50-lecie święceń kapł...

Cytaty:

 • „O Panie, to Ty na mnie...”

Zobacz też:

 • > II wojna światowa...
 • > Jan Orczykowski
 • > Józef Krzyżański
 • > Stefan Pogorzelec