Artur Binkowski

ur. 05 lutego 1979
zm.
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Stróżewie

wywiad przeprowadzony przez uczniów
Zdjęć: 17
Filmów: 12
Nagrań: 11
Dokumentów: 11

Pochodzenie

Artur Binkowski urodził się 5-lutego-1979 roku w Szamocinie. Mieszkał z rodzicami we wsi Stróżewo, w powiecie chodzieskim. Jego matka-Krystyna, z domu Dylawerska pracowała jako nauczycielka matematyki a ojciec Stanisław, w organie kontroli Spółdzielni Rolniczych.

Dzieciństwo

Wychowywał się ze starszym o siedem lat bratem Sławomirem. Swoją „strażacką” przygodę rozpoczął już jako dziecko w roku 1995 wstępując do Ochotniczej Straży Pożarnej w Stróżewie. Wspólnie z kolegami uczestniczył w akcjach pożarniczych i zawodach strażackich.

Edukacja

W roku 1986 rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej im. im. Henryka Sucharskiego w Stróżewie, którą ukończył w 1994roku.Następnie w latach 1994 – 1998 był uczniem Liceum Ogólnokształcącego im Leona Kruczkowskiego w Chodzieży. Po maturze od 1998 do 2003 studiował na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na wydziale fizyki, kierunek fizyka z informatyką.

Przebieg pracy zawodowej

Kiedy ukonczył studia i obronił pracę magisterską rozpoczął pracę w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych, w Ratajach jako nauczyciel fizyki i przedmiotów informatycznych. Pracował tam od 2003 do 2006 roku. Następnie w roku 2006 zaczął pracować w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży, jako strażak. Rozpoczynając pracę zawodową w Państwowej Straży Pożarnej spełnił swoje marzenie. Spełniając się w roli strażaka i ratownika zaczął podnosić swoje kwalifikacje. W roku 2011 rozpoczął Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zawodzie technik pożarnictwa, w Szkole Aspirantów Podstawowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Działalność społeczna

Pracując zawodowo i dokształcając się nie zaprzestał swojej działalności w OSP, w Stróżewie. Działał aktywnie od 2000 roku. W latach 2006-2011 był Prezesem Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Chodzieży. Od kwietnia 2011r. Wiceprezes zarządu gminnego związku OSP RP w Chodzieży. Równocześnie Prezesem Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Chodzieży, Członkiem Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa wielkopolskiego i sekretarzem zarządu OSP w Stróżewie. Przeprowadzał szkolenia dla druhów OSP, współuczestniczył w organizowaniu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, od szczebla gminnego do powiatowego oraz prowadzał pogawędki o tematyce ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa wśród dzieci i młodzieży. Od września 2013 pracuje również jako nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego, w Chodzieży i uczy przedmiotów pożarniczych w klasach LO o profilu ratowniczo-pożarniczym. Nadal zajmuje się też organizacją Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum.

Odznaczenia

Za swoją działalność został odznaczony już w roku 1997 otrzymując odznakę „Za zasługi we współzawodnictwie przeciwpożarowym”. W 2002 roku otrzymał pierwszą odznakę „Za wysługę lat „V”, kolejne w 2007„Za wysługę lat „X”, i 2012 „Za wysługę lat „XV”. Otrzymał jeszcze „Złotą odznakę PCK” ( 2003 rok), Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa „ (2007 rok) i Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” (2013 rok).

Życie prywatne

Jest żonaty, ma dwoje dzieci. Cały swój wolny czas poświęca swojej rodzinie. Uwielbia czytać książki,spacerować i odpoczywać w zaciszu domowym. Od lat jego zainteresowaniem było Karate Tradycyjne. Treningi rozpoczął w 1994 roku w Chodzieży w klubie „NATAN”. W treningach uczestniczył 2-3 razy w tygodniu. Zawiesił treningi po 15 latach w 2009 roku. Było to związane ze zmianą systemu pracy oraz obowiązkami rodzinnymi.

http://chodziez.naszemiasto.pl/artykul/galeria/chodziez-powiatowy-turniej-wiedzy-pozarniczej-w-komendzie,1778731,t,id.html

http://chodziez.nahttp://chodziez.naszemiasto.pl/artykul/galeria/strozewo-powiatowe-zawody-sportowo-pozarnicze-osp-zdjecia,1542931,t,id.htmlszemiasto.pl/artykul/galeria/strozewo-powiatowe-zawody-sportowo-pozarnicze-osp-zdjecia,1542931,t,id.html

http://strozewo.osp.org.pl/new-page.html

http://www.zosprp.poznan.pl/aktualnosci.php/1016

Kalendarium:

 • 1998 ― Rozpoczęcie studiów- ...
 • 2006 ― Podjęcie pracy w Kome...

Źródła:

Zobacz też:

 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >